19:26 ICT Chủ nhật, 01/10/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai ThịHành hương...
Lượt xem: 4345

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2803

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3103

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2622

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2767

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2740

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4929

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4657

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3167

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5168

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2984

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8384

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3332

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3017

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6493

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3807

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5634

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3080

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5899

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3178

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3951

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3502