22:28 ICT Thứ sáu, 12/04/2024

Giới Thiệu

Phật Thích-ca

Thích-ca Mâu-ni là Phật thứ tư trong Hiền kiếp, họ Sát-lỵ, cha là vua Tịnh-phạn, mẹ hoàng hậu Ma-da. Dòng Sát-lỵ làm Vua từ khi châu Diêm-phù-đề bắt đầu. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành được Phật Nhiên Đăng thọ ký kế vị Phật Ca-diếp, thành Phật trong kiếp này. Phật xưa kia đắc đạo Bồ-tát, sanh...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai ThịHành hương...
Lượt xem: 4544

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2932

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3225

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2730

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2877

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2856

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 5081

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4798

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3272

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5324

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3084

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8630

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3435

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3122

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6633

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3946

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5801

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3192

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6036

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3277

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 4086

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3630