03:33 EDT Chủ nhật, 27/09/2020

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai ThịHành hương...
Lượt xem: 3109

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1924

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1993

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1767

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1920

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1833

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3704

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3635

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2112

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3910

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2128

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6769

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2550

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2098

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5217

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2560

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4217

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1879

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4593

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2130

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2906

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2613