08:21 EDT Thứ tư, 27/05/2020

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (? - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo VN" của Nguyễn Hiền Đức.              ...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai ThịHành hương...
Lượt xem: 2996

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1834

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1892

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1688

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1847

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1738

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3582

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3525

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2023

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3723

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2033

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6608

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2469

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2010

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5087

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2480

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4117

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1784

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4472

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2039

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2803

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2525