22:30 EST Chủ nhật, 26/01/2020

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai ThịHành hương...
Lượt xem: 2916

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1734

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1816

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1618

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1756

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1662

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3481

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3431

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1926

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3571

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1938

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6450

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2380

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1917

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4979

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2395

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4018

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1696

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4369

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1957

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2723

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2460