03:15 EST Chủ nhật, 17/12/2017

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (? - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo VN" của Nguyễn Hiền Đức.              ...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai ThịHành hương...
Lượt xem: 2305

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1302

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1402

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1204

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1349

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1258

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 2829

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 2852

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1363

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2450

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1465

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5219

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 1855

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1483

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4115

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 1885

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 2773

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1239

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3330

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1433

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2249

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2045