21:44 EDT Chủ nhật, 24/03/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai ThịHành hương...
Lượt xem: 2698

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1570

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1670

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1474

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1615

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1521

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3267

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3246

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1727

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3151

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1778

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6068

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2196

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1744

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4727

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2237

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3597

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1485

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4020

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1776

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2559

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2324