08:06 EST Thứ năm, 24/01/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai ThịHành hương...
Lượt xem: 2660

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1543

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1647

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1449

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1589

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1499

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3213

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3202

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1685

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3063

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1748

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5991

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2158

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1720

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4670

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2210

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3507

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1461

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3960

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1746

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2526

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2296