11:18 ICT Thứ sáu, 07/05/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai ThịHành hương...
Lượt xem: 3342

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2066

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2171

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1911

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2041

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1983

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3886

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3817

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2273

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4206

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2258

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7086

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2690

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2240

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5456

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2691

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4414

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2028

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4822

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2297

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3147

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2745