12:02 EDT Thứ sáu, 21/09/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư...đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai ThịHành hương...
Lượt xem: 2556

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1464

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1569

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1374

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1523

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1411

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3093

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3133

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1573

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2908

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1670

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5756

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2058

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1647

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4534

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2130

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3279

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1393

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3782

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1660

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2440

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2222