07:19 EDT Thứ bảy, 24/07/2021

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai ThịHành hương...
Lượt xem: 3428

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2139

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2234

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1970

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2111

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2067

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3986

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3901

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2352

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4337

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2332

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7244

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2762

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2313

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5578

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2785

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4561

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2108

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4920

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2382

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3246

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2812