10:48 ICT Thứ sáu, 22/10/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai ThịHành hương...
Lượt xem: 3509

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2193

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2282

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2035

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2161

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2156

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4084

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3973

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2409

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4417

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2393

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7334

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2819

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2400

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5669

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2864

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4738

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2180

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4993

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2438

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3314

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2871