15:09 EST Thứ sáu, 02/12/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai ThịHành hương...
Lượt xem: 3995

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2507

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2813

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2360

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2485

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2496

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4569

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4382

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2904

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4900

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2766

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7923

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3124

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2799

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6221

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3527

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5338

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2818

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5667

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2980

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3754

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3193