09:56 EDT Thứ năm, 24/05/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai ThịHành hương...
Lượt xem: 2430

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1402

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1496

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1309

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1461

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1349

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 2982

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3008

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1505

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2681

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1604

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5507

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 1973

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1578

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4322

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2046

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 2996

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1336

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3573

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1571

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2356

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2161