18:27 ICT Chủ nhật, 01/10/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Audio Giải Đáp » Giải đáp thắc mắc tst - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 01 - mp3

Thứ tư - 27/03/2013 14:25 Xem: 5258

Phần ngữ lục này có 780 câu do Chú Út Ẩn biên tập. 
Tải tại: https://drive.google.com/folderview?id=0B14q6ruE0UezYXIzOVk2MktDS00&usp=sharing.
Các bạn tải về, giải nén sẽ được 8cd chép vừa vào thẻ nhớ 4gb để dành nghe offline lúc nghi tình bị gián đoạn hay tham thiền có chỗ kẹt, còn nghe online thì vào chọn các câu bên dưới:           

0/ Giới thiệu về Tổ Sư Thiền

1/ Khai thị : Văn tự lời nói chẳng có nghĩa thật. 
- Giảng nghĩa chân không diệu hữu :

2/ Tham thiền ảnh hưởng nặng đầu tức ngực khó thở ?

3/ Tham thiền có phải tu mù không ?

4/ Phi nhân duyên, phi tự nhiên là nghĩa vô sanh (giảng kinh Lăng nghiêm).

5/ Sanh tử luân hồi do đâu mà có (giảng hai thứ chiêm bao) ?

6/ Phật-tánh khác với tâm chúng sanh như thế nào ?

7/ Tại sao phải tham thoại đầu mới được ngộ ?

8/ Sự chỉ trích đối với thiền tông của xã hội thì nên làm thế nào ?

9/ Chơn không diệu hữu là nghĩa gì ?

10/ Tại sao bị tẩu hỏa nhập ma ? Kể chuyện vị Tăng đắp lộ.

11/ Làm sao thực hành tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên ?

12/ Vô môn quan làm sao qua ?

13/ KT đường lối thực hành tham TST ?

14/ Trình công phu : Câu thoại đầu tự động tuôn ra âm thanh lớn như máy cassette là sao ?

15/ Tại sao người tu hành chân chính phải phá ngã chấp ?

16/ Thắc mắc sao tham thiền nhiều năm không khởi được chân nghi ?

17/ Sợ tham sai thành bệnh, cầu khai thị ?

18/ Không tụng Kinh vun bồi phước báo có ảnh hưởng gì tới tham thiền ?

19/ Xin xác tín : Tin tự tâm, tin Pháp-môn, tin có người mắt sáng.

20/ Phật nói tam bất năng con không hiểu ?

21/ Lời Phật, Tổ và lời Sư-phụ không có dối gạt, tại sao con không hiểu ?

22/ Khi tham và khán có nghi tình bị mệt, có thể ngưng hỏi câu thoại được không ?

23/ Xin Sư-phụ khai thị cách ngồi và đều thân để khỏi sanh bệnh.

24/ Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ con chưa hiểu ?

25/ Mình đau nhức, áp huyết thấp, uống thuốc không khỏi… xin khai thị ?

26/ Sao Kiến-tánh không gọi là Phật mà gọi là Tổ ?

27/ Điểm thiết yếu của Thiền-tông là “nhìn”, Xin khai thị ?

28/ Tin tự tâm đối với Pháp-môn tham thoại đầu ?

29/ Tại sao chưa tin tự tâm đầy đủ ?

30/ Khai thị nghĩa chữ Phật ? (phần đầu) - (phần cuối)

31/ Tu mà không học là tu mù, học mà không tu thành vô ích ?

32/ Khai thị ngón tay chỉ Mặt-trăng (quan điểm của Phật-giáo).

33/ Giảng tánh thấy trong kinh Lăng Nghiêm : (phần đầu) - (phần cuối).

34/ Khai thị nghĩa thoại đầu ?

35/ Trình công phu, sợ bị lạc.

36/ Khai thị trước khi có câu thoại, chưa có "cho là" ?

37/ Người mới phát tâm trình cái bất an, SP giảng Qui-y Tam-bảo.

38/ Trình kiến giải về tình trạng Phật ngồi 49 ngày dưới cội Bồ-đề.

39/ KT: Cơ bản thực hành tham TST.

40/ Thiền mà SP dạy thuộc Phái nào trong 5 Phái-thiền ở TQ ?

41/ Tham thiền có ảnh hưởng công việc đời sống hằng ngày không ?

42/ Thế nào là 6 căn, 6 trần và 8 thức ?

43/ Thế nào là tin tự tâm, thế nào là tham thoại đầu ?

44/ Thế nào là hàng phục vọng tâm, an trụ chân tâm ?

45/ Phật-tánh vốn đầy đủ, sao Lục-tổ kiến Tánh phải nhờ người khác viết ?

46/ Nghi-tình và Chánh-kiến giống hay khác nhau ?

47/ Trình công phu nhức đầu tức ngực, Xin SP khai thị ?

48/ Trình công phu nhìn thẳng vào chỗ không có đối tượng.

49/ Trình công phu thô tâm dụng.

50/ Trình công phu nhấn mạnh cuối câu tham 3 lần.

----------------------------------
 

Tác giả bài viết: Liễu Phàm

Nguồn tin: Út Ẩn

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn