05:23 ICT Thứ sáu, 09/06/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Audio Giải Đáp » Giải đáp thắc mắc tst - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 12 - mp3

Thứ năm - 28/03/2013 15:25 Xem: 2140

551/ Trình con tham thiền nhức đầu, vậy phải làm sao ?

552/ Con muốn vừa tham vừa học có được khg ?

553/ Thắc mắc pháp có chỗ sanh chăng ?

554/ Nghĩa “vô sanh” của nhà Phật ?

555/ Trình tụng Kinh nhiều mà chưa thực hành theo pháp môn nào ?

556/ Thắc mắc “bổn tâm tự tịnh” mà sao phải khởi nghi tình ?

557/ Hành giả trình bày nhân duyên đến với Thiền-tông, SP khai thị tham thiền là để phát hiện bổn lai diện mục.

558/ Khai thị “Đạo do tâm ngộ bất tại tọa”, chuyện rùa biển và rùa giếng.

559/ “Cuồng tâm ngưng nghỉ tức Bồ-đề”, xin SP khai thị ? (phần đầu), (phần cuối).

560/ Tham như thế nào để có nghi tình ?

561/ Có phải tham thiền khg bí quyết, chỉ cần sanh tử thiết khg ?

562/ Nghĩ đến cái chết sẽ tự hối thúc công phu ?

563/ Thắc mắc nghi tình khg kéo dài, xin khai thị ?

564/ Trình thơ kệ, SP giảng “tánh không” chẳng có nghĩa lý.

565/ “Tri” là cửa của mọi tai họa, xin SP khai thị ?

566/ “Sự sự vô ngại pháp giới” trong kinh Hoa-nghiêm là sao ?

567/ “Khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo”, xin khai thị ?

568/ Trình : Con tu chỉ mong giải thoát cái khổ trước mắt. SP khai thị.

569/ Làm như Phật mới KT, nhưng nghiệp thức của con thì làm sao ?

570/  Phá Sơ quan, Trùng quan và Lao quan thì được KT chưa ?

571/ Ngài Nguyệt Khê dạy “khán” còn ngài Lai quả dạy “đề” thoại đầu là sao ?

572/ Hỏi bài kệ nói về tâm, tánh. Xin SP giảng ?

573/ Cái Tánh-thấy với Phật-tánh có khác nhau khg ?

574/ Hành động đánh, hét, mắng của các vị Tổ là nhằm mục đích gì ?

575/ Thế nào là chánh nghi, thế nào là tin tự tâm … ?

576/ Cúng dường cho đạo nhân vô tâm được phước ?

577/ Thế nào là “mắt huệ sáng, lý tánh thông, chí kiên cố” ?

578/ Lìa “tứ cú” và “nghĩa ba câu” là để phá chấp phải khg ?

579/ Trình cảnh giới “vô ký khg”, SP khai thị ?

580/ Trình kiến giải các vị Bồ-tát đều có sở nguyện vậy chúng con thì sao ?

581/ Ngộ và Kiến-tánh có khác nhau khg ?

582/ “Vô thỉ vô minh” có phải là thức thứ 8 khg ?

583/ Có nhiều vị bên Giáo-môn cho Như-lai-thiền khg khác TST, xin SP khai thị ?

584/ Thọ giới Bồ-tát mà phạm thì có nhân quả gì khg ?

585/ Vì sao người ở Tòng-lâm khg được nhận của Tín-thí và thu nhận đệ tử ?

586/ Trình sở chứng, SP dạy phải bỏ hết sở đắc.

587/ Trong khi tham thiền, sự hiểu biết chen vô thì có hại gì khg ?

588/ Vì sao trong hư khg bỗng nhiên sanh ra sơn hà đại địa ?

589/ Trước khi chưa có vũ trụ con người ở đâu ? Có vũ trụ rồi thì con người từ đâu mà sinh ra ?

590/ Nguyên nhân dẫn đến bất hòa hợp trong Tăng-đoàn là do khg đại diện cho Tam-bảo để truyền Giới phải không ?

591/ Ngài Lai quả nghi “khg biết” cực điểm mà lại “biết” hai con rệp cắn nhau ?

592/ Làm sao phát khởi nghi tình ?

593/ Có duyên mới độ được, sao nói độ tận chúng sanh ?

594/ Không biết làm sao được khai ngộ ? ngộ rồi đồng như chưa là sao ?

595/ “Bồ-tát hành phi đạo tức thông đạt Phật-đạo” nghĩa này thế nào ?

596/ Nhận nhiều tài vật của tín thí để thúc đẩy tu hành, vậy có được khg ?

597/ Nghệ sĩ sống hết mình trong vai diễn như vậy có tạo nghiệp khg ?

598/ Con chưa rõ pháp “tứ nhiếp” của Bồ-tát có giống với Bố-thí trong kinh Kim-cang ?

599/ Khai ngộ, chứng ngộ và triệt ngộ là như thế nào ?

600/ Nghiên cứu Kinh thình lình hiểu được có phải là giải ngộ khg ?

-------------------------------------------------

Tác giả bài viết: Liễu Phàm

Nguồn tin: Út Ẩn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn