08:43 EDT Thứ tư, 27/05/2020

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Linh Quang Tịnh Xá (VN) 1993

Ngày 15 tháng 3 năm Quý Dậu, thượng tọa trụ trì Linh Quang tịnh-xá Thích Từ Giang thỉnh Thiền sư về đây khai thị cho tứ chúng :

1 Trực ngộ bản tâm: http://youtu.be/lgmV8BOmo0E
2 Ăn chay có thành Phật không: http://youtu.be/O89aLrsfiqM
3 Oan gia nghiệp báo: http://youtu.be/d2B2lU9AdQY
4 Niệm Phật chuyển sang tham thiền: http://youtu.be/-KX5CxW-SDE
5 Phước không liên quan đến trí: http://youtu.be/NGsg_oEqoMg
6 Tự mình sửa nghiệp: http://youtu.be/rNNdI3NySrE.
 
 

Các videos khác


Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4472

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5087

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2023

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2010

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4117

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1784

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3723

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2033

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2039

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6608

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2469