03:14 EST Chủ nhật, 17/12/2017

Giới Thiệu

Phật Thích-ca

Thích-ca Mâu-ni là Phật thứ tư trong Hiền kiếp, họ Sát-lỵ, cha là vua Tịnh-phạn, mẹ hoàng hậu Ma-da. Dòng Sát-lỵ làm Vua từ khi châu Diêm-phù-đề bắt đầu. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành được Phật Nhiên Đăng thọ ký kế vị Phật Ca-diếp, thành Phật trong kiếp này. Phật xưa kia đắc đạo Bồ-tát, sanh...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Linh Quang Tịnh Xá (VN) 1993

Ngày 15 tháng 3 năm Quý Dậu, thượng tọa trụ trì Linh Quang tịnh-xá Thích Từ Giang thỉnh Thiền sư về đây khai thị cho tứ chúng :

1 Trực ngộ bản tâm: http://youtu.be/lgmV8BOmo0E
2 Ăn chay có thành Phật không: http://youtu.be/O89aLrsfiqM
3 Oan gia nghiệp báo: http://youtu.be/d2B2lU9AdQY
4 Niệm Phật chuyển sang tham thiền: http://youtu.be/-KX5CxW-SDE
5 Phước không liên quan đến trí: http://youtu.be/NGsg_oEqoMg
6 Tự mình sửa nghiệp: http://youtu.be/rNNdI3NySrE.
 
 

Các videos khác


Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1432

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3329

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1464

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5219

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1239

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 2852

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4115

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1483

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2450

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 1855

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1363