22:01 EDT Chủ nhật, 24/03/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Linh Quang Tịnh Xá (VN) 1993

Ngày 15 tháng 3 năm Quý Dậu, thượng tọa trụ trì Linh Quang tịnh-xá Thích Từ Giang thỉnh Thiền sư về đây khai thị cho tứ chúng :

1 Trực ngộ bản tâm: http://youtu.be/lgmV8BOmo0E
2 Ăn chay có thành Phật không: http://youtu.be/O89aLrsfiqM
3 Oan gia nghiệp báo: http://youtu.be/d2B2lU9AdQY
4 Niệm Phật chuyển sang tham thiền: http://youtu.be/-KX5CxW-SDE
5 Phước không liên quan đến trí: http://youtu.be/NGsg_oEqoMg
6 Tự mình sửa nghiệp: http://youtu.be/rNNdI3NySrE.
 
 

Các videos khác


Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3247

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1778

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1727

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2196

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3151

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6068

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1776

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4727

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3597

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4020

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1485