00:41 ICT Thứ tư, 29/05/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Linh Quang Tịnh Xá (VN) 1993

Ngày 15 tháng 3 năm Quý Dậu, thượng tọa trụ trì Linh Quang tịnh-xá Thích Từ Giang thỉnh Thiền sư về đây khai thị cho tứ chúng :

1 Trực ngộ bản tâm: http://youtu.be/lgmV8BOmo0E
2 Ăn chay có thành Phật không: http://youtu.be/O89aLrsfiqM
3 Oan gia nghiệp báo: http://youtu.be/d2B2lU9AdQY
4 Niệm Phật chuyển sang tham thiền: http://youtu.be/-KX5CxW-SDE
5 Phước không liên quan đến trí: http://youtu.be/NGsg_oEqoMg
6 Tự mình sửa nghiệp: http://youtu.be/rNNdI3NySrE.
 
 

Các videos khác


Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5846

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3156

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5371

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3227

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8696

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6675

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6082

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4835

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3120

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3315

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3470