17:19 ICT Chủ nhật, 14/08/2022

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 11563596 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 17:19
linux3 233540 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 14:04
linux2 53863 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 16:41
macosx 46147 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 17:04
windows7 42761 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 13:58
windowsnt 33871 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 17:04
windowsxp2 31590 Thứ bảy, 13 Tháng Tám 2022 21:08
windowsnt2 6987 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 12:58
windowsvista 3628 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 02:32
windows98 2739 Thứ bảy, 13 Tháng Tám 2022 15:12
windows 2545 Chủ nhật, 07 Tháng Tám 2022 20:28
windows2003 1034 Thứ sáu, 05 Tháng Tám 2022 20:18
os22 60 Thứ năm, 17 Tháng Chín 2020 09:27
mac 55 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 23:46
windows2k 32 Chủ nhật, 07 Tháng Tám 2022 11:32
openbsd 16 Thứ hai, 08 Tháng Tám 2022 11:25
macppc 14 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 03:09
windowsxp 6 Thứ sáu, 11 Tháng Tư 2014 12:47
windows95 4 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 23:40
windowsce 2 Thứ sáu, 27 Tháng Năm 2022 11:36