14:57 EST Chủ nhật, 16/01/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 9422863 Chủ nhật, 16 Tháng Một 2022 14:57
linux3 231956 Chủ nhật, 16 Tháng Một 2022 08:25
macosx 42320 Chủ nhật, 16 Tháng Một 2022 10:35
linux2 41894 Chủ nhật, 16 Tháng Một 2022 14:02
windows7 41567 Chủ nhật, 16 Tháng Một 2022 09:18
windowsxp2 31340 Thứ ba, 04 Tháng Một 2022 03:43
windowsnt 15530 Chủ nhật, 16 Tháng Một 2022 14:56
windowsnt2 6314 Chủ nhật, 16 Tháng Một 2022 10:37
windows98 2737 Thứ bảy, 16 Tháng Chín 2017 16:06
windows 2535 Thứ bảy, 15 Tháng Một 2022 10:47
windowsvista 2412 Thứ ba, 11 Tháng Một 2022 10:21
windows2003 1028 Thứ năm, 01 Tháng Bảy 2021 08:17
os22 60 Thứ tư, 16 Tháng Chín 2020 22:27
mac 55 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 11:46
windows2k 30 Thứ hai, 09 Tháng Bảy 2018 18:13
macppc 14 Thứ sáu, 27 Tháng Hai 2015 15:09
windowsxp 6 Thứ sáu, 11 Tháng Tư 2014 01:47
windows95 4 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 11:40
openbsd 1 Thứ sáu, 05 Tháng Ba 2021 07:48