12:05 EDT Chủ nhật, 14/08/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 11566114 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 12:05
linux3 233540 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 03:04
linux2 53913 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 12:00
macosx 46192 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 11:19
windows7 42765 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 11:29
windowsnt 33958 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 11:56
windowsxp2 31590 Thứ bảy, 13 Tháng Tám 2022 10:08
windowsnt2 6991 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 11:53
windowsvista 3628 Thứ bảy, 13 Tháng Tám 2022 15:32
windows98 2739 Thứ bảy, 13 Tháng Tám 2022 04:12
windows 2545 Chủ nhật, 07 Tháng Tám 2022 09:28
windows2003 1034 Thứ sáu, 05 Tháng Tám 2022 09:18
os22 60 Thứ tư, 16 Tháng Chín 2020 22:27
mac 55 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 11:46
windows2k 32 Chủ nhật, 07 Tháng Tám 2022 00:32
openbsd 16 Thứ hai, 08 Tháng Tám 2022 00:25
macppc 14 Thứ sáu, 27 Tháng Hai 2015 15:09
windowsxp 6 Thứ sáu, 11 Tháng Tư 2014 01:47
windows95 4 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 11:40
windowsce 2 Thứ sáu, 27 Tháng Năm 2022 00:36