14:31 EST Thứ sáu, 26/02/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 6112336 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 14:31
linux3 200049 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 14:29
windows7 39840 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 14:10
macosx 38275 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 11:51
linux2 34710 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 13:34
windowsxp2 31252 Thứ sáu, 19 Tháng Hai 2021 04:17
windowsnt 12966 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 09:34
windowsnt2 6062 Thứ ba, 23 Tháng Hai 2021 02:49
windows98 2737 Thứ bảy, 16 Tháng Chín 2017 16:06
windows 2511 Thứ ba, 23 Tháng Hai 2021 07:48
windowsvista 2328 Thứ tư, 17 Tháng Hai 2021 06:43
windows2003 1025 Thứ hai, 10 Tháng Tám 2020 23:41
os22 60 Thứ tư, 16 Tháng Chín 2020 22:27
mac 55 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 11:46
windows2k 30 Thứ hai, 09 Tháng Bảy 2018 18:13
macppc 14 Thứ sáu, 27 Tháng Hai 2015 15:09
windowsxp 6 Thứ sáu, 11 Tháng Tư 2014 01:47
windows95 4 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 11:40