10:10 ICT Thứ năm, 23/09/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 8246687 Thứ năm, 23 Tháng Chín 2021 10:10
linux3 231245 Thứ tư, 22 Tháng Chín 2021 20:18
macosx 41138 Thứ năm, 23 Tháng Chín 2021 08:36
windows7 41012 Thứ năm, 23 Tháng Chín 2021 00:03
linux2 39365 Thứ năm, 23 Tháng Chín 2021 09:42
windowsxp2 31315 Thứ năm, 16 Tháng Chín 2021 18:32
windowsnt 14747 Thứ ba, 21 Tháng Chín 2021 20:09
windowsnt2 6238 Thứ hai, 20 Tháng Chín 2021 08:14
windows98 2737 Chủ nhật, 17 Tháng Chín 2017 03:06
windows 2528 Chủ nhật, 12 Tháng Chín 2021 18:37
windowsvista 2394 Chủ nhật, 19 Tháng Chín 2021 11:48
windows2003 1028 Thứ năm, 01 Tháng Bảy 2021 19:17
os22 60 Thứ năm, 17 Tháng Chín 2020 09:27
mac 55 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 23:46
windows2k 30 Thứ ba, 10 Tháng Bảy 2018 05:13
macppc 14 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 03:09
windowsxp 6 Thứ sáu, 11 Tháng Tư 2014 12:47
windows95 4 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 23:40
openbsd 1 Thứ sáu, 05 Tháng Ba 2021 19:48