22:59 ICT Thứ sáu, 12/04/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 13385306 Thứ sáu, 12 Tháng Tư 2024 22:59
macosx 956443 Thứ sáu, 12 Tháng Tư 2024 22:23
linux3 276146 Thứ sáu, 12 Tháng Tư 2024 22:56
linux2 171990 Thứ sáu, 12 Tháng Tư 2024 22:49
windowsnt 141699 Thứ sáu, 12 Tháng Tư 2024 22:03
windows7 52683 Thứ sáu, 12 Tháng Tư 2024 16:54
windowsxp2 35967 Thứ sáu, 12 Tháng Tư 2024 04:41
windowsnt2 13096 Thứ sáu, 12 Tháng Tư 2024 06:18
windowsvista 4626 Thứ ba, 26 Tháng Ba 2024 04:20
windows98 2830 Thứ sáu, 15 Tháng Chín 2023 01:39
windows 2617 Thứ hai, 04 Tháng Ba 2024 18:47
windows2003 1100 Thứ hai, 25 Tháng Ba 2024 15:26
windows2k 151 Thứ hai, 05 Tháng Hai 2024 19:16
mac 99 Thứ tư, 05 Tháng Bảy 2023 01:57
openbsd 73 Thứ năm, 14 Tháng Chín 2023 18:07
os22 61 Thứ sáu, 01 Tháng Chín 2023 07:42
macppc 27 Chủ nhật, 06 Tháng Tám 2023 10:07
windows95 21 Thứ hai, 04 Tháng Chín 2023 21:55
windowsce 18 Chủ nhật, 03 Tháng Chín 2023 05:47
windowsme 17 Chủ nhật, 03 Tháng Chín 2023 20:59
windowsxp 16 Chủ nhật, 04 Tháng Sáu 2023 12:05
netbsd2 15 Thứ hai, 06 Tháng Ba 2023 05:40
freebsd 15 Thứ hai, 03 Tháng Bảy 2023 15:33
netbsd 3 Thứ hai, 06 Tháng Hai 2023 11:39
os2 3 Thứ hai, 12 Tháng Sáu 2023 05:14
windowsme2 2 Thứ hai, 06 Tháng Hai 2023 13:12
openbsd2 1 Thứ năm, 15 Tháng M. hai 2022 07:26