20:46 EDT Thứ năm, 30/03/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 12986864 Thứ năm, 30 Tháng Ba 2023 20:46
linux3 238767 Thứ năm, 30 Tháng Ba 2023 12:14
linux2 120164 Thứ năm, 30 Tháng Ba 2023 20:40
windowsnt 92502 Thứ năm, 30 Tháng Ba 2023 20:38
macosx 70305 Thứ năm, 30 Tháng Ba 2023 20:29
windows7 47967 Thứ năm, 30 Tháng Ba 2023 19:24
windowsxp2 34300 Thứ năm, 30 Tháng Ba 2023 20:22
windowsnt2 9942 Thứ năm, 30 Tháng Ba 2023 19:34
windowsvista 4242 Thứ năm, 30 Tháng Ba 2023 19:23
windows98 2761 Thứ tư, 22 Tháng Ba 2023 02:30
windows 2571 Thứ bảy, 04 Tháng Ba 2023 14:26
windows2003 1065 Thứ năm, 30 Tháng Ba 2023 19:24
mac 93 Thứ năm, 05 Tháng Một 2023 08:34
windows2k 85 Thứ năm, 09 Tháng Ba 2023 06:29
os22 60 Thứ tư, 16 Tháng Chín 2020 22:27
openbsd 46 Thứ tư, 29 Tháng Ba 2023 09:30
macppc 20 Thứ sáu, 03 Tháng Ba 2023 18:24
windows95 19 Thứ hai, 06 Tháng Hai 2023 01:39
netbsd2 15 Chủ nhật, 05 Tháng Ba 2023 17:40
windowsxp 14 Thứ năm, 02 Tháng Ba 2023 10:28
windowsce 7 Thứ ba, 07 Tháng Hai 2023 12:15
freebsd 6 Thứ ba, 03 Tháng Một 2023 10:29
windowsme 5 Thứ ba, 15 Tháng M. một 2022 08:26
netbsd 3 Chủ nhật, 05 Tháng Hai 2023 23:39
windowsme2 2 Thứ hai, 06 Tháng Hai 2023 01:12
openbsd2 1 Thứ tư, 14 Tháng M. hai 2022 19:26