14:33 EST Thứ sáu, 02/12/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Trang nhất » Thống kê

Quốc gia Hits Truy cập gần đây
Cyprus CY 7660642 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 14:32
United States US 4157912 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 14:33
Germany DE 1365818 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 14:10
Reserved ZZ 837857 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 14:28
Viet Nam VN 664666 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 12:31
France FR 420105 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 14:31
Canada CA 282717 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 06:53
Singapore SG 200670 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 05:45
Finland FI 128216 Thứ năm, 01 Tháng M. hai 2022 20:25
Ukraine UA 65800 Chủ nhật, 13 Tháng M. một 2022 06:10
Russian Federation RU 47802 Thứ tư, 12 Tháng Mười 2022 06:07
Norway NO 34048 Thứ ba, 29 Tháng M. một 2022 09:21
Australia AU 17719 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 13:00
United Kingdom GB 11359 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 09:53
Netherlands NL 11065 Thứ bảy, 26 Tháng M. một 2022 02:26
Afghanistan AF 8836 Thứ hai, 13 Tháng Mười 2014 16:21
China CN 8785 Thứ sáu, 19 Tháng Ba 2021 02:31
Poland PL 5627 Thứ năm, 15 Tháng Chín 2022 06:38
Romania RO 4724 Thứ hai, 14 Tháng M. một 2022 07:54
Hong Kong HK 4457 Thứ hai, 28 Tháng M. một 2022 15:06
Sweden SE 4152 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 04:58
Czech Republic CZ 3268 Thứ tư, 02 Tháng Ba 2022 09:29
Mauritius MU 2455 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 13:32
Turkey TR 1847 Thứ sáu, 04 Tháng Ba 2022 19:49
Belgium BE 1846 Thứ tư, 10 Tháng Tám 2022 11:21
Republic Of Korea KR 987 Chủ nhật, 14 Tháng Ba 2021 00:00
Iceland IS 751 Thứ tư, 16 Tháng M. một 2022 13:05
Japan JP 614 Thứ tư, 30 Tháng M. một 2022 23:48
Hungary HU 579 Thứ tư, 12 Tháng Hai 2020 09:53
Switzerland CH 540 Thứ sáu, 25 Tháng M. một 2022 06:24
Brazil BR 532 Thứ bảy, 10 Tháng Chín 2022 19:08
Ireland IE 476 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 08:37
Republic Of Moldova MD 462 Thứ sáu, 11 Tháng M. một 2022 06:29
Taiwan TW 460 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 08:41
Italy IT 357 Thứ sáu, 18 Tháng M. một 2022 01:51
Israel IL 298 Thứ bảy, 02 Tháng Một 2021 21:07
Lithuania LT 250 Thứ sáu, 06 Tháng Chín 2019 16:40
Bulgaria BG 212 Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 17:03
Thailand TH 149 Thứ năm, 01 Tháng M. hai 2022 08:59
India IN 139 Thứ năm, 18 Tháng Ba 2021 03:55
Indonesia ID 99 Thứ tư, 30 Tháng M. một 2022 15:36
Austria AT 91 Thứ năm, 01 Tháng M. hai 2022 13:36
Mexico MX 86 Thứ bảy, 26 Tháng M. một 2022 13:08
Venezuela VE 70 Thứ năm, 01 Tháng M. hai 2022 22:06
Philippines PH 65 Thứ năm, 01 Tháng M. hai 2022 13:34
South Africa ZA 59 Thứ hai, 14 Tháng M. một 2022 23:07
Malaysia MY 57 Chủ nhật, 16 Tháng Mười 2022 01:08
Belarus BY 52 Thứ ba, 18 Tháng Tám 2020 11:48
Dominica DM 44 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2020 02:56
Portugal PT 41 Thứ năm, 24 Tháng M. một 2022 12:03


1, 2, 3  Trang sau