09:50 EDT Thứ năm, 24/05/2018

Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp nhau một lần già, Một lần gió thổi một lần lạnh.        Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với BBT : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo-môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm.      Đáp...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Liên Kết Trang

TS HU VAN
TS LAI QUA
TS NGHIA HUYEN