01:12 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 2374

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1362

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1450

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1261

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1410

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1312

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 2914

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 2935

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1436

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2570

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1536

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5358

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 1916

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1531

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4217

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 1969

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 2901

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1286

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3463

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1505

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2308

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2105