11:23 ICT Thứ năm, 08/06/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4271

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2727

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3044

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2569

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2708

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2695

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4840

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4593

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3106

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5106

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2939

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8228

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3280

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2971

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6433

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3742

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5545

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3008

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5827

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3121

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3886

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3365