11:38 EDT Thứ bảy, 03/06/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4266

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2726

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3042

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2565

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2703

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2692

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4834

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4588

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3105

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5102

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2936

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8222

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3277

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2967

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6429

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3739

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5541

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3005

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5823

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3118

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3884

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3359