03:47 EDT Thứ hai, 22/07/2019

Giới Thiệu

Phật Thích-ca

Thích-ca Mâu-ni là Phật thứ tư trong Hiền kiếp, họ Sát-lỵ, cha là vua Tịnh-phạn, mẹ hoàng hậu Ma-da. Dòng Sát-lỵ làm Vua từ khi châu Diêm-phù-đề bắt đầu. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành được Phật Nhiên Đăng thọ ký kế vị Phật Ca-diếp, thành Phật trong kiếp này. Phật xưa kia đắc đạo Bồ-tát, sanh...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 2783

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1620

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1730

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1529

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1664

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1575

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3355

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3310

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1814

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3330

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1835

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6242

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2281

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1799

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4837

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2298

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3796

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1567

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4179

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1843

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2616

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2383