21:37 EDT Chủ nhật, 24/03/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 2698

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1570

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1670

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1474

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1615

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1520

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3266

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3246

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1727

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3150

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1777

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6068

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2195

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1744

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4727

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2237

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3597

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1484

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4019

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1775

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2558

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2324