03:51 EDT Thứ năm, 01/06/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4259

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2723

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3041

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2563

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2700

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2691

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4831

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4587

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3102

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5099

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2934

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8218

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3277

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2965

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6428

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3738

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5539

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3004

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5821

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3117

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3881

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3352