07:27 EDT Thứ tư, 27/05/2020

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 2996

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1834

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1892

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1688

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1847

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1737

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3581

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3525

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2023

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3722

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2032

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6608

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2468

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2010

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5087

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2480

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4117

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1783

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4471

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2038

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2802

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2525