12:50 ICT Thứ bảy, 04/02/2023

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4090

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2578

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2891

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2427

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2558

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2559

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4655

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4457

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2982

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4982

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2835

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8044

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3188

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2870

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6317

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3607

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5432

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2883

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5745

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3044

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3821

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3252