18:01 ICT Thứ năm, 08/06/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4271

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2727

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3044

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2569

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2708

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2695

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4840

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4593

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3106

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5106

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2939

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8228

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3280

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2971

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6433

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3742

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5545

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3008

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5827

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3121

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3886

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3366