11:09 EDT Thứ bảy, 25/05/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 2743

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1590

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1700

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1505

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1638

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1550

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3314

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3280

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1768

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3242

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1809

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6159

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2234

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1769

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4785

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2270

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3691

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1520

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4098

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1810

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2597

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2359