07:48 ICT Thứ tư, 28/09/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 3867

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2426

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2714

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2278

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2399

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2414

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4465

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4289

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2786

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4798

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2668

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7778

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3045

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2693

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6081

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3404

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5195

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2708

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5543

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2872

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3645

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3110