23:55 EDT Thứ tư, 08/07/2020

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 3032

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1862

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1922

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1712

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1872

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1763

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3631

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3559

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2052

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3777

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2059

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6658

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2494

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2040

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5116

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2506

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4147

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1807

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4511

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2069

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2833

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2557