10:52 ICT Thứ hai, 26/09/2022

Giới Thiệu

Phật Thích-ca

Thích-ca Mâu-ni là Phật thứ tư trong Hiền kiếp, họ Sát-lỵ, cha là vua Tịnh-phạn, mẹ hoàng hậu Ma-da. Dòng Sát-lỵ làm Vua từ khi châu Diêm-phù-đề bắt đầu. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành được Phật Nhiên Đăng thọ ký kế vị Phật Ca-diếp, thành Phật trong kiếp này. Phật xưa kia đắc đạo Bồ-tát, sanh...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 3853

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2423

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2708

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2274

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2395

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2411

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4462

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4283

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2781

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4783

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2659

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7774

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3038

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2689

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6073

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3395

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5188

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2699

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5529

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2868

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3639

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3106