23:20 ICT Thứ năm, 01/06/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4260

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2723

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3041

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2563

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2701

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2691

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4831

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4587

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3102

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5099

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2935

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8218

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3277

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2965

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6428

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3738

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5539

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3004

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5821

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3117

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3881

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3353