14:11 EDT Chủ nhật, 15/09/2019

Giới Thiệu

Phật Thích-ca

Thích-ca Mâu-ni là Phật thứ tư trong Hiền kiếp, họ Sát-lỵ, cha là vua Tịnh-phạn, mẹ hoàng hậu Ma-da. Dòng Sát-lỵ làm Vua từ khi châu Diêm-phù-đề bắt đầu. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành được Phật Nhiên Đăng thọ ký kế vị Phật Ca-diếp, thành Phật trong kiếp này. Phật xưa kia đắc đạo Bồ-tát, sanh...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 2805

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1639

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1746

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1547

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1680

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1595

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3388

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3338

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1842

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3408

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1860

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6312

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2309

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1830

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4867

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2315

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3867

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1603

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4237

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1871

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2632

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2403