10:36 ICT Thứ bảy, 15/06/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4615

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2985

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3265

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2772

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2919

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2902

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 5141

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4849

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3320

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5384

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3130

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8717

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3475

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3163

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6685

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3994

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5860

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3242

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6093

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3326

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 4138

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3713