16:36 EST Thứ sáu, 14/12/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 2626

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1525

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1628

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1426

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1573

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1481

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3152

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3186

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1661

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3016

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1726

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5930

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2133

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1702

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4639

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2187

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3444

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1440

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3913

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1720

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2493

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2276