18:23 ICT Chủ nhật, 01/10/2023

Giới Thiệu

Phật Thích-ca

Thích-ca Mâu-ni là Phật thứ tư trong Hiền kiếp, họ Sát-lỵ, cha là vua Tịnh-phạn, mẹ hoàng hậu Ma-da. Dòng Sát-lỵ làm Vua từ khi châu Diêm-phù-đề bắt đầu. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành được Phật Nhiên Đăng thọ ký kế vị Phật Ca-diếp, thành Phật trong kiếp này. Phật xưa kia đắc đạo Bồ-tát, sanh...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4345

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2803

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3103

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2622

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2767

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2740

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4929

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4657

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3167

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5167

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2983

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8384

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3331

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3017

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6493

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3807

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5634

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3079

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5898

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3178

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3950

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3502