23:33 EDT Thứ bảy, 23/06/2018

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 2472

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1421

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1512

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1325

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1479

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1366

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3008

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3043

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1527

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2739

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1622

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5564

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 1993

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1601

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4376

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2072

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3053

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1354

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3630

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1597

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2380

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2184