11:27 EDT Thứ bảy, 21/07/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 2511

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1446

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1536

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1353

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1502

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1389

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3044

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3098

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1553

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2797

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1645

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5643

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2024

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1624

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4454

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2102

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3145

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1369

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3689

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1631

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2406

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2203