05:29 ICT Thứ năm, 09/02/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (1667 - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong VN" của Nguyễn Hiền Đức.          ...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4094

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2581

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2895

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2430

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2562

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2560

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4662

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4457

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2984

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4985

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2836

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8052

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3193

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2873

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6320

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3612

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5434

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2884

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5747

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3045

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3822

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3254