07:45 EST Thứ năm, 24/01/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 2660

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1543

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1647

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1449

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1589

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1498

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3212

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3202

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1685

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3062

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1747

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5990

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2157

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1720

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4670

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2210

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3507

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1460

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3959

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1745

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2525

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2296