08:58 ICT Thứ năm, 23/09/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 3484

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2177

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2266

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2015

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2142

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2136

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4060

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3951

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2393

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4397

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2377

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7310

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2800

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2380

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5640

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2844

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4687

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2159

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4966

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2425

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3300

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2856