02:22 EDT Thứ sáu, 02/06/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (1667 - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong VN" của Nguyễn Hiền Đức.          ...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4261

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2724

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3042

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2565

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2703

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2692

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4832

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4587

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3102

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5100

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2935

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8218

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3277

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2967

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6428

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3738

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5539

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3004

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5822

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3117

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3882

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3354