08:45 ICT Thứ năm, 24/10/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 2825

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1653

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1761

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1567

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1690

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1607

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3405

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3356

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1860

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3453

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1879

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6356

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2326

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1850

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4898

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2335

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3915

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1629

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4277

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1895

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2656

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2415