03:47 EDT Thứ bảy, 03/06/2023

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4265

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2725

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3042

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2565

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2703

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2692

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4833

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4588

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3103

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5101

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2936

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8221

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3277

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2967

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6428

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3738

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5539

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3005

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5822

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3118

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3883

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3358