10:14 EST Thứ tư, 26/02/2020

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 2935

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1754

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1833

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1634

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1779

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1678

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3497

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3450

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1949

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3605

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1963

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6484

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2396

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1936

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5005

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2411

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4037

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1715

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4397

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1970

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2743

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2477