21:33 ICT Thứ tư, 07/06/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4270

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2727

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3044

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2567

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2708

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2694

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4838

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4592

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3106

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5104

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2939

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8227

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3279

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2970

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6431

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3742

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5544

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3008

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5826

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3121

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3885

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3365