06:07 EDT Thứ bảy, 24/07/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính



Hành hương...
Lượt xem: 3428

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2139

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2234

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1970

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2111

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2066

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3985

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3901

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2352

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4336

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2331

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7243

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2761

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2313

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5578

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2785

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4561

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2107

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4919

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2381

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3245

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2812