04:04 ICT Thứ sáu, 09/06/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4271

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2728

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3045

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2570

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2710

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2695

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4840

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4593

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3106

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5106

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2939

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8228

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3280

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2971

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6433

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3742

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5545

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3008

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5827

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3121

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3886

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3366