01:45 ICT Thứ bảy, 01/10/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 3872

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2427

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2715

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2278

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2400

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2416

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4466

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4291

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2786

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4799

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2670

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7783

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3048

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2697

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6090

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3409

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5202

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2710

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5547

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2874

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3646

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3114