21:29 EST Chủ nhật, 19/11/2017

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính


Hành hương...
Lượt xem: 2286

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1291

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1387

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1191

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1332

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1237

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 2767

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 2826

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1342

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2412

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1449

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5181

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 1839

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1470

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4073

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 1861

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 2722

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1226

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3286

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1411

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2234

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2022