20:20 ICT Chủ nhật, 04/06/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (1667 - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong VN" của Nguyễn Hiền Đức.          ...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4266

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2727

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3042

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2566

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2705

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2693

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4834

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4591

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3105

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5102

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2936

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8223

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3277

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2968

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6429

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3741

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5542

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3007

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5823

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3119

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3884

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3360