03:16 EST Chủ nhật, 17/12/2017

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 2305

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1303

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1403

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1204

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1349

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1259

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 2829

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 2852

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1363

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2451

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1465

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5219

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 1855

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1483

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4115

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 1885

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 2773

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1239

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3330

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1433

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2249

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2045