05:34 ICT Thứ tư, 28/02/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4483

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2898

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3200

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2707

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2850

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2829

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 5041

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4765

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3245

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5292

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3056

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8580

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3410

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3094

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6601

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3912

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5760

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3161

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5999

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3251

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 4055

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3594