17:23 ICT Thứ năm, 21/11/2019

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 2844

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1673

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1779

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1587

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1707

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1625

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3431

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3382

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1886

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3490

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1899

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6384

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2347

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1871

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4915

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2354

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3952

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1644

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4307

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1912

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2672

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2429