11:08 EDT Chủ nhật, 14/08/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 3778

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2378

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2628

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2220

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2337

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2366

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4386

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4230

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2671

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4711

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2600

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7680

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2994

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2625

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5929

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3266

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5105

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2583

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5425

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2763

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3576

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3061