13:09 EST Thứ sáu, 26/02/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 3252

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2010

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2122

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1857

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1999

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1925

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3823

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3765

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2226

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4111

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2220

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6980

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2649

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2196

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5365

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2642

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4350

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1980

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4745

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2232

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3054

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2698