22:57 EDT Thứ năm, 18/10/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 2578

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1485

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1597

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1399

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1543

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1439

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3119

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3155

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1602

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2940

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1689

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5824

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2099

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1673

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4577

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2151

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3341

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1415

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3818

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1684

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2467

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2248