12:31 ICT Thứ hai, 06/02/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4091

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2579

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2893

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2428

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2559

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2559

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4659

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4457

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2982

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4982

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2836

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8045

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3190

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2870

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6318

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3609

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5433

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2884

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5746

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3044

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3822

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3253