00:22 ICT Thứ tư, 07/06/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (1667 - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong VN" của Nguyễn Hiền Đức.          ...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4269

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2727

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3042

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2567

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2707

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2694

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4836

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4592

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3105

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5104

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2939

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8225

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3278

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2969

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6431

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3742

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5544

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3007

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5826

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3119

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3884

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3363