09:09 ICT Thứ tư, 05/10/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 3879

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2437

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2723

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2287

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2408

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2425

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4476

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4303

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2797

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4809

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2678

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7794

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3057

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2705

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6103

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3415

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5217

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2716

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5554

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2883

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3654

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3120