21:33 ICT Thứ tư, 29/11/2023

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4404

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2845

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3136

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2655

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2802

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2768

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4975

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4711

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3197

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5229

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3012

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8469

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3363

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3046

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6535

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3855

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5685

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3113

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5937

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3207

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3996

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3547