14:50 ICT Thứ hai, 29/05/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4254

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2718

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3035

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2559

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2697

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2686

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4829

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4584

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3099

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5098

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2933

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8215

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3275

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2961

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6425

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3735

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5538

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3002

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5820

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3113

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3881

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3350