12:06 ICT Thứ bảy, 10/06/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4278

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2729

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3048

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2573

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2712

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2697

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4841

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4594

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3109

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5107

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2940

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8230

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3281

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2971

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6433

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3743

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5546

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3010

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5827

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3121

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3887

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3370