03:32 ICT Thứ tư, 07/06/2023

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4269

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2727

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3042

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2567

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2707

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2694

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4836

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4592

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3105

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5104

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2939

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8225

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3278

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2969

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6431

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3742

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5544

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3007

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5826

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3119

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3885

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3363