21:01 ICT Thứ bảy, 04/04/2020

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 2958

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1792

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1856

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1655

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1811

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1699

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3522

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3481

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1978

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3658

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1993

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6539

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2424

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1966

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5045

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2435

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4068

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1741

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4433

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1994

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2765

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2496