23:33 ICT Thứ tư, 28/10/2020

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 3142

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1941

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2046

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1784

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1938

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1852

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3720

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3672

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2134

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3944

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2151

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6811

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2575

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2119

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5252

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2578

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4248

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1903

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4621

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2162

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2931

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2633