02:27 ICT Thứ bảy, 20/08/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (1667 - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong VN" của Nguyễn Hiền Đức.          ...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 3794

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2386

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2645

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2228

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2347

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2374

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4400

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4247

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2685

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4729

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2614

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7701

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3003

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2641

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5948

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3293

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5123

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2605

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5455

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2780

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3587

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3069