13:01 EST Thứ tư, 17/01/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư...đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 2320

Giảng tại Community...
Lượt xem: 1327

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1416

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1216

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 1362

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1278

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 2847

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 2874

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1381

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2482

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1482

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5254

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 1872

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1494

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4147

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 1911

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 2810

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1248

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3370

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1448

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 2265

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2055