16:16 ICT Thứ tư, 31/05/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4258

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2720

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3037

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2560

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2698

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2689

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4831

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4586

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3100

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5099

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2933

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8216

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3275

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2962

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6428

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3737

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5538

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3003

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5821

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3114

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3881

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3350