20:14 ICT Chủ nhật, 01/10/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3178

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3018

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5168

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3807

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6494

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8385

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5899

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3167

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3080

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3332

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2984