09:11 EDT Thứ tư, 27/05/2020

Giới Thiệu

Tổ Sư Thiền Media

Bạn đọc thân mến, trang viết này giới thiệu những trang mạng có tài liệu hướng dẫn tham thiền :-...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3526

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6609

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2033

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3723

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2024

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2011

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2469

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4472

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2481

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5088

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1784