20:58 ICT Thứ tư, 28/09/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6083

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5545

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4799

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2708

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2786

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2872

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2694

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7781

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4290

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2668

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3407

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3046