05:32 EST Thứ sáu, 16/11/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư...đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1703

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3869

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2172

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1709

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1688

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4613

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1635

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3174

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1428

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2117

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5877