10:01 EDT Thứ tư, 19/06/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1817

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2259

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4812

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1776

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2282

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1537

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1786

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1822

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4137

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6194

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3290

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3278