22:26 EDT Chủ nhật, 24/03/2019

Giới Thiệu

Phật Thích-ca

Thích-ca Mâu-ni là Phật thứ tư trong Hiền kiếp, họ Sát-lỵ, cha là vua Tịnh-phạn, mẹ hoàng hậu Ma-da. Dòng Sát-lỵ làm Vua từ khi châu Diêm-phù-đề bắt đầu. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành được Phật Nhiên Đăng thọ ký kế vị Phật Ca-diếp, thành Phật trong kiếp này. Phật xưa kia đắc đạo Bồ-tát, sanh...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2196

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1728

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1776

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3151

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4728

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1485

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6069

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1778

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2238

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1745

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4020