11:40 ICT Thứ sáu, 22/10/2021

Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp một lần già, Một lần gió một lần lạnh.        Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với ban biên tập (Bbt) rằng : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm.    ...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2393

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2400

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2180

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4993

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2819

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7335

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4417

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2864

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2438

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2409

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3974

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5670