17:34 ICT Chủ nhật, 14/08/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2994

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4711

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2671

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2625

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2600

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2763

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7680

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4230

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3265

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5423

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2582