01:04 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp nhau một lần già, Một lần gió thổi một lần lạnh.        Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với BBT : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo-môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm.      Đáp...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1536

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1285

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 2935

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4217

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2569

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3463

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5358

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1531

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1436

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 1969

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 1916