12:08 EST Thứ bảy, 14/12/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1926

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2369

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2360

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1884

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1657

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4936

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1899

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6407

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3394

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4335

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1911