23:14 ICT Thứ sáu, 12/04/2024

Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp mặt một lần già, Một lần gió thổi một lần lạnh!          Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với ban biên tập (Bbt) rằng : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm....

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5324

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3946

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3123

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3277

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3192

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3435

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4798

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6634

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3084

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8631

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3272