03:30 EST Thứ năm, 25/02/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2196

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2219

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2642

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4742

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6975

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3763

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2232

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2648

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5363

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2226

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4109