23:41 EDT Thứ bảy, 25/03/2023

Giới Thiệu

Phật Thích-ca

Thích-ca Mâu-ni là Phật thứ tư trong Hiền kiếp, họ Sát-lỵ, cha là vua Tịnh-phạn, mẹ hoàng hậu Ma-da. Dòng Sát-lỵ làm Vua từ khi châu Diêm-phù-đề bắt đầu. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành được Phật Nhiên Đăng thọ ký kế vị Phật Ca-diếp, thành Phật trong kiếp này. Phật xưa kia đắc đạo Bồ-tát, sanh...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2874

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8118

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3232

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3082

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3657

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6367

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5783

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3032

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2914

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4502

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2955