23:41 EST Chủ nhật, 26/01/2020

Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp nhau một lần già, Một lần gió thổi một lần lạnh.        Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với ban biên tập (bbt) rằng : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm.  ...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1938

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1696

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1957

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6451

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4980

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4369

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2380

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1926

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1917

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2395

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3432