09:55 ICT Thứ năm, 24/10/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2327

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1896

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4899

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1629

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3454

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3357

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1880

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1861

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2336

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4278

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1851