08:51 EST Thứ năm, 24/01/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1748

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2158

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1461

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3063

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3960

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1686

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1746

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5992

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3203

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4671

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2211