20:29 EDT Chủ nhật, 25/08/2019

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Ni viện Thiện Hòa (VN) 1992,1993

- Khai thị TST tại Ni viện Thiện Hòa năm 1992

Xem các phần khác tại :
Phần 1:http://youtu.be/OOKpZ-QUMxE
Phần 2: http://youtu.be/R90vw-PJY-A 
Phần cuối: http://youtu.be/IdiFv3sHfVc 

- Khai thị cho chúng Ni Viện Thiện Hoà ngày 5 tháng 3 năm 1993:
Phần đầu :   http://youtu.be/8WzW3P0-EiA 

Phần cuối :  http://youtu.be/YL8lauCuOik  


===================================

Các videos khác


Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4856

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1819

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6283

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1833

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1852

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3844

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1590

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3384

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2300

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1860

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3325