22:39 EDT Thứ bảy, 25/03/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Ni viện Thiện Hòa (VN) 1992,1993

- Khai thị TST tại Ni viện Thiện Hòa năm 1992

Xem các phần khác tại :
Phần 1:http://youtu.be/OOKpZ-QUMxE
Phần 2: http://youtu.be/R90vw-PJY-A 
Phần cuối: http://youtu.be/IdiFv3sHfVc 

- Khai thị cho chúng Ni Viện Thiện Hoà ngày 5 tháng 3 năm 1993:
Phần đầu :   http://youtu.be/8WzW3P0-EiA 

Phần cuối :  http://youtu.be/YL8lauCuOik  


===================================

Các videos khác


Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3031

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3656

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2955

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2873

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3232

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5488

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2913

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4501

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8117

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5026

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6367