02:37 EST Thứ năm, 25/02/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Ni viện Thiện Hòa (VN) 1992,1993

- Khai thị TST tại Ni viện Thiện Hòa năm 1992

Xem các phần khác tại :
Phần 1:http://youtu.be/OOKpZ-QUMxE
Phần 2: http://youtu.be/R90vw-PJY-A 
Phần cuối: http://youtu.be/IdiFv3sHfVc 

- Khai thị cho chúng Ni Viện Thiện Hoà ngày 5 tháng 3 năm 1993:
Phần đầu :   http://youtu.be/8WzW3P0-EiA 

Phần cuối :  http://youtu.be/YL8lauCuOik  


===================================

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2219

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3763

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1979

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4109

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2232

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5362

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2648

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2196

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2642

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4346

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2226