10:41 EST Thứ bảy, 14/12/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Ni viện Thiện Hòa (VN) 1992,1993

- Khai thị TST tại Ni viện Thiện Hòa năm 1992

Xem các phần khác tại :
Phần 1:http://youtu.be/OOKpZ-QUMxE
Phần 2: http://youtu.be/R90vw-PJY-A 
Phần cuối: http://youtu.be/IdiFv3sHfVc 

- Khai thị cho chúng Ni Viện Thiện Hoà ngày 5 tháng 3 năm 1993:
Phần đầu :   http://youtu.be/8WzW3P0-EiA 

Phần cuối :  http://youtu.be/YL8lauCuOik  


===================================

Các videos khác


Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2360

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1883

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2369

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1899

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1657

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1911

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3973

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1926

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6406

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3512

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3393