11:40 EDT Thứ sáu, 21/09/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư...đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Ni viện Thiện Hòa (VN) 1992,1993

- Khai thị TST tại Ni viện Thiện Hòa năm 1992

Xem các phần khác tại :
Phần 1:http://youtu.be/OOKpZ-QUMxE
Phần 2: http://youtu.be/R90vw-PJY-A 
Phần cuối: http://youtu.be/IdiFv3sHfVc 

- Khai thị cho chúng Ni Viện Thiện Hoà ngày 5 tháng 3 năm 1993:
Phần đầu :   http://youtu.be/8WzW3P0-EiA 

Phần cuối :  http://youtu.be/YL8lauCuOik  


===================================

Các videos khác


Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4533

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2130

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1669

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3133

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1393

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1573

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3279

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1660

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5756

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1647

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2058