10:54 ICT Thứ sáu, 07/05/2021

Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp một lần già, Một lần gió một lần lạnh.        Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với ban biên tập (Bbt) rằng : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm.    ...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Ni viện Thiện Hòa (VN) 1992,1993

- Khai thị TST tại Ni viện Thiện Hòa năm 1992

Xem các phần khác tại :
Phần 1:http://youtu.be/OOKpZ-QUMxE
Phần 2: http://youtu.be/R90vw-PJY-A 
Phần cuối: http://youtu.be/IdiFv3sHfVc 

- Khai thị cho chúng Ni Viện Thiện Hoà ngày 5 tháng 3 năm 1993:
Phần đầu :   http://youtu.be/8WzW3P0-EiA 

Phần cuối :  http://youtu.be/YL8lauCuOik  


===================================

Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2240

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3817

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2690

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2297

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2257

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2027

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2691

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5456

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4414

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2273

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7085