03:15 EST Chủ nhật, 17/12/2017

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Ni viện Thiện Hòa (VN) 1992,1993

- Khai thị TST tại Ni viện Thiện Hòa năm 1992

Xem các phần khác tại :
Phần 1:http://youtu.be/OOKpZ-QUMxE
Phần 2: http://youtu.be/R90vw-PJY-A 
Phần cuối: http://youtu.be/IdiFv3sHfVc 

- Khai thị cho chúng Ni Viện Thiện Hoà ngày 5 tháng 3 năm 1993:
Phần đầu :   http://youtu.be/8WzW3P0-EiA 

Phần cuối :  http://youtu.be/YL8lauCuOik  


===================================

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1464

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1239

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 2852

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2450

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4115

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1363

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 2773

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1433

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 1885

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1483

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 1855