07:59 EDT Thứ tư, 27/05/2020

Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp nhau một lần già, Một lần gió thổi một lần lạnh.        Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với ban biên tập (bbt) rằng : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm.  ...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Ni viện Thiện Hòa (VN) 1992,1993

- Khai thị TST tại Ni viện Thiện Hòa năm 1992

Xem các phần khác tại :
Phần 1:http://youtu.be/OOKpZ-QUMxE
Phần 2: http://youtu.be/R90vw-PJY-A 
Phần cuối: http://youtu.be/IdiFv3sHfVc 

- Khai thị cho chúng Ni Viện Thiện Hoà ngày 5 tháng 3 năm 1993:
Phần đầu :   http://youtu.be/8WzW3P0-EiA 

Phần cuối :  http://youtu.be/YL8lauCuOik  


===================================

Các videos khác


Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4117

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3723

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6608

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2010

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2480

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2023

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3525

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2469

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2032

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5087

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1784