04:38 EST Thứ sáu, 16/11/2018

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Ni viện Thiện Hòa (VN) 1992,1993

- Khai thị TST tại Ni viện Thiện Hòa năm 1992

Xem các phần khác tại :
Phần 1:http://youtu.be/OOKpZ-QUMxE
Phần 2: http://youtu.be/R90vw-PJY-A 
Phần cuối: http://youtu.be/IdiFv3sHfVc 

- Khai thị cho chúng Ni Viện Thiện Hoà ngày 5 tháng 3 năm 1993:
Phần đầu :   http://youtu.be/8WzW3P0-EiA 

Phần cuối :  http://youtu.be/YL8lauCuOik  


===================================

Các videos khác


Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2171

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3173

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3389

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1428

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4612

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1708

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2117

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1634

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5876

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2974

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1687

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1703