19:01 ICT Chủ nhật, 01/10/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Ni viện Thiện Hòa (VN) 1992,1993

- Khai thị TST tại Ni viện Thiện Hòa năm 1992

Xem các phần khác tại :
Phần 1:http://youtu.be/OOKpZ-QUMxE
Phần 2: http://youtu.be/R90vw-PJY-A 
Phần cuối: http://youtu.be/IdiFv3sHfVc 

- Khai thị cho chúng Ni Viện Thiện Hoà ngày 5 tháng 3 năm 1993:
Phần đầu :   http://youtu.be/8WzW3P0-EiA 

Phần cuối :  http://youtu.be/YL8lauCuOik  


===================================

Các videos khác


Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3167

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8384

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5168

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3178

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3080

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3807

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4657

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6493

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5634

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2983

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3332