19:42 ICT Thứ tư, 28/09/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Ni viện Thiện Hòa (VN) 1992,1993

- Khai thị TST tại Ni viện Thiện Hòa năm 1992

Xem các phần khác tại :
Phần 1:http://youtu.be/OOKpZ-QUMxE
Phần 2: http://youtu.be/R90vw-PJY-A 
Phần cuối: http://youtu.be/IdiFv3sHfVc 

- Khai thị cho chúng Ni Viện Thiện Hoà ngày 5 tháng 3 năm 1993:
Phần đầu :   http://youtu.be/8WzW3P0-EiA 

Phần cuối :  http://youtu.be/YL8lauCuOik  


===================================

Các videos khác


Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7780

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2668

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2872

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2708

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4289

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6083

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3046

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2786

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4799

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2694

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3404