06:52 EDT Thứ bảy, 24/07/2021

Giới Thiệu

Phật Thích-ca

Thích-ca Mâu-ni là Phật thứ tư trong Hiền kiếp, họ Sát-lỵ, cha là vua Tịnh-phạn, mẹ hoàng hậu Ma-da. Dòng Sát-lỵ làm Vua từ khi châu Diêm-phù-đề bắt đầu. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành được Phật Nhiên Đăng thọ ký kế vị Phật Ca-diếp, thành Phật trong kiếp này. Phật xưa kia đắc đạo Bồ-tát, sanh...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Ni viện Thiện Hòa (VN) 1992,1993

- Khai thị TST tại Ni viện Thiện Hòa năm 1992

Xem các phần khác tại :
Phần 1:http://youtu.be/OOKpZ-QUMxE
Phần 2: http://youtu.be/R90vw-PJY-A 
Phần cuối: http://youtu.be/IdiFv3sHfVc 

- Khai thị cho chúng Ni Viện Thiện Hoà ngày 5 tháng 3 năm 1993:
Phần đầu :   http://youtu.be/8WzW3P0-EiA 

Phần cuối :  http://youtu.be/YL8lauCuOik  


===================================

Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2108

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2382

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2313

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2785

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5578

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7244

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3901

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2762

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4337

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4561

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2331