21:38 EDT Chủ nhật, 24/03/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Ni viện Thiện Hòa (VN) 1992,1993

- Khai thị TST tại Ni viện Thiện Hòa năm 1992

Xem các phần khác tại :
Phần 1:http://youtu.be/OOKpZ-QUMxE
Phần 2: http://youtu.be/R90vw-PJY-A 
Phần cuối: http://youtu.be/IdiFv3sHfVc 

- Khai thị cho chúng Ni Viện Thiện Hoà ngày 5 tháng 3 năm 1993:
Phần đầu :   http://youtu.be/8WzW3P0-EiA 

Phần cuối :  http://youtu.be/YL8lauCuOik  


===================================

Các videos khác


Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1727

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3597

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6068

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4727

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2196

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1744

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1485

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1777

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3151

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1776

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3246