14:19 EST Thứ sáu, 26/02/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất Quảng Đức (VN) 1994

Thiền thất đả từ ngày 31/8 đến ngày 05/09 năm 1994, các phần khai thị xem tại :
Phần đầu:

Phần 2 :  
Quangduc7: Ngoài công án thoại đầu, có thiền khác? http://youtu.be/LJjFiEKB4Dc,
Quangduc8: Tứ Liệu Giãn của Lâm Tế: http://youtu.be/_5W3t-Gg3oU,
Quangduc9: Người nữ có được kiến tánh không? http://youtu.be/m9r4evE57AE,
Quangduc10: Kiến tánh có phải phá sơ quan không? http://youtu.be/i4vyiDf2ADw,
Quangduc11: Tọa thiền trong đầu nghĩ gì không? http://youtu.be/rcmxp5ybMFM,
Quangduc12: Nhất môn thâm nhập: http://youtu.be/wGqlu81Wvgs.

 
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2233

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4112

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2226

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3767

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1981

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2650

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2196

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4350

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6980

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2642

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5365

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4745