11:06 EDT Thứ bảy, 21/07/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư...đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất Quảng Đức (VN) 1994

Thiền thất đả từ ngày 31/8 đến ngày 05/09 năm 1994, các phần khai thị xem tại :
Phần đầu:

Phần 2 :  
Quangduc7: Ngoài công án thoại đầu, có thiền khác? http://youtu.be/LJjFiEKB4Dc,
Quangduc8: Tứ Liệu Giãn của Lâm Tế: http://youtu.be/_5W3t-Gg3oU,
Quangduc9: Người nữ có được kiến tánh không? http://youtu.be/m9r4evE57AE,
Quangduc10: Kiến tánh có phải phá sơ quan không? http://youtu.be/i4vyiDf2ADw,
Quangduc11: Tọa thiền trong đầu nghĩ gì không? http://youtu.be/rcmxp5ybMFM,
Quangduc12: Nhất môn thâm nhập: http://youtu.be/wGqlu81Wvgs.

 
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2023

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3688

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1368

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2796

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1623

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1644

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2101

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3144

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1630

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3097

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5642

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1552