02:21 ICT Thứ ba, 28/01/2020

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất Quảng Đức (VN) 1994

Thiền thất đả từ ngày 31/8 đến ngày 05/09 năm 1994, các phần khai thị xem tại :
Phần đầu:

Phần 2 :  
Quangduc7: Ngoài công án thoại đầu, có thiền khác? http://youtu.be/LJjFiEKB4Dc,
Quangduc8: Tứ Liệu Giãn của Lâm Tế: http://youtu.be/_5W3t-Gg3oU,
Quangduc9: Người nữ có được kiến tánh không? http://youtu.be/m9r4evE57AE,
Quangduc10: Kiến tánh có phải phá sơ quan không? http://youtu.be/i4vyiDf2ADw,
Quangduc11: Tọa thiền trong đầu nghĩ gì không? http://youtu.be/rcmxp5ybMFM,
Quangduc12: Nhất môn thâm nhập: http://youtu.be/wGqlu81Wvgs.

 
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6451

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4981

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3572

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1926

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1917

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2395

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2381

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3433

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1958

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4369

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1940

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4020