09:36 EDT Thứ tư, 19/06/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (? - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo VN" của Nguyễn Hiền Đức.              ...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất Quảng Đức (VN) 1994

Thiền thất đả từ ngày 31/8 đến ngày 05/09 năm 1994, các phần khai thị xem tại :
Phần đầu:

Phần 2 :  
Quangduc7: Ngoài công án thoại đầu, có thiền khác? http://youtu.be/LJjFiEKB4Dc,
Quangduc8: Tứ Liệu Giãn của Lâm Tế: http://youtu.be/_5W3t-Gg3oU,
Quangduc9: Người nữ có được kiến tánh không? http://youtu.be/m9r4evE57AE,
Quangduc10: Kiến tánh có phải phá sơ quan không? http://youtu.be/i4vyiDf2ADw,
Quangduc11: Tọa thiền trong đầu nghĩ gì không? http://youtu.be/rcmxp5ybMFM,
Quangduc12: Nhất môn thâm nhập: http://youtu.be/wGqlu81Wvgs.

 
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1822

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6193

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1785

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3290

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1537

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2259

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1817

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4137

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2281

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1775

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4811

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3733