08:41 EDT Thứ tư, 27/05/2020

Giới Thiệu

Phật Thích-ca

Thích-ca Mâu-ni là Phật thứ tư trong Hiền kiếp, họ Sát-lỵ, cha là vua Tịnh-phạn, mẹ hoàng hậu Ma-da. Dòng Sát-lỵ làm Vua từ khi châu Diêm-phù-đề bắt đầu. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành được Phật Nhiên Đăng thọ ký kế vị Phật Ca-diếp, thành Phật trong kiếp này. Phật xưa kia đắc đạo Bồ-tát, sanh...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất Quảng Đức (VN) 1994

Thiền thất đả từ ngày 31/8 đến ngày 05/09 năm 1994, các phần khai thị xem tại :
Phần đầu:

Phần 2 :  
Quangduc7: Ngoài công án thoại đầu, có thiền khác? http://youtu.be/LJjFiEKB4Dc,
Quangduc8: Tứ Liệu Giãn của Lâm Tế: http://youtu.be/_5W3t-Gg3oU,
Quangduc9: Người nữ có được kiến tánh không? http://youtu.be/m9r4evE57AE,
Quangduc10: Kiến tánh có phải phá sơ quan không? http://youtu.be/i4vyiDf2ADw,
Quangduc11: Tọa thiền trong đầu nghĩ gì không? http://youtu.be/rcmxp5ybMFM,
Quangduc12: Nhất môn thâm nhập: http://youtu.be/wGqlu81Wvgs.

 
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1784

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2023

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2039

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2480

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2469

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5087

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2010

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6608

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4117

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2033

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4472

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3723