15:30 EST Thứ sáu, 02/12/2022

Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp mặt một lần già, Một lần gió thổi một lần lạnh!          Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với ban biên tập (Bbt) rằng : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm....

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất Quảng Đức (VN) 1994

Thiền thất đả từ ngày 31/8 đến ngày 05/09 năm 1994, các phần khai thị xem tại :
Phần đầu:

Phần 2 :  
Quangduc7: Ngoài công án thoại đầu, có thiền khác? http://youtu.be/LJjFiEKB4Dc,
Quangduc8: Tứ Liệu Giãn của Lâm Tế: http://youtu.be/_5W3t-Gg3oU,
Quangduc9: Người nữ có được kiến tánh không? http://youtu.be/m9r4evE57AE,
Quangduc10: Kiến tánh có phải phá sơ quan không? http://youtu.be/i4vyiDf2ADw,
Quangduc11: Tọa thiền trong đầu nghĩ gì không? http://youtu.be/rcmxp5ybMFM,
Quangduc12: Nhất môn thâm nhập: http://youtu.be/wGqlu81Wvgs.

 
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3527

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4900

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2904

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7923

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5338

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5667

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4382

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2766

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3124

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2799

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2818

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6221