01:09 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất Quảng Đức (VN) 1994

Thiền thất đả từ ngày 31/8 đến ngày 05/09 năm 1994, các phần khai thị xem tại :
Phần đầu:

Phần 2 :  
Quangduc7: Ngoài công án thoại đầu, có thiền khác? http://youtu.be/LJjFiEKB4Dc,
Quangduc8: Tứ Liệu Giãn của Lâm Tế: http://youtu.be/_5W3t-Gg3oU,
Quangduc9: Người nữ có được kiến tánh không? http://youtu.be/m9r4evE57AE,
Quangduc10: Kiến tánh có phải phá sơ quan không? http://youtu.be/i4vyiDf2ADw,
Quangduc11: Tọa thiền trong đầu nghĩ gì không? http://youtu.be/rcmxp5ybMFM,
Quangduc12: Nhất môn thâm nhập: http://youtu.be/wGqlu81Wvgs.

 
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1536

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3463

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 2901

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1436

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1505

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 2935

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 1916

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 1969

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5358

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1531

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4217

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1285