22:46 ICT Thứ sáu, 12/04/2024

Giới Thiệu

Phật Thích-ca

Thích-ca Mâu-ni là Phật thứ tư trong Hiền kiếp, họ Sát-lỵ, cha là vua Tịnh-phạn, mẹ hoàng hậu Ma-da. Dòng Sát-lỵ làm Vua từ khi châu Diêm-phù-đề bắt đầu. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành được Phật Nhiên Đăng thọ ký kế vị Phật Ca-diếp, thành Phật trong kiếp này. Phật xưa kia đắc đạo Bồ-tát, sanh...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất Quảng Đức (VN) 1994

Thiền thất đả từ ngày 31/8 đến ngày 05/09 năm 1994, các phần khai thị xem tại :
Phần đầu:

Phần 2 :  
Quangduc7: Ngoài công án thoại đầu, có thiền khác? http://youtu.be/LJjFiEKB4Dc,
Quangduc8: Tứ Liệu Giãn của Lâm Tế: http://youtu.be/_5W3t-Gg3oU,
Quangduc9: Người nữ có được kiến tánh không? http://youtu.be/m9r4evE57AE,
Quangduc10: Kiến tánh có phải phá sơ quan không? http://youtu.be/i4vyiDf2ADw,
Quangduc11: Tọa thiền trong đầu nghĩ gì không? http://youtu.be/rcmxp5ybMFM,
Quangduc12: Nhất môn thâm nhập: http://youtu.be/wGqlu81Wvgs.

 
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3272

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3435

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6036

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8630

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4798

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3946

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3192

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6633

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5324

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3277

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5801

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3122