07:39 EDT Thứ bảy, 24/07/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất Quảng Đức (VN) 1994

Thiền thất đả từ ngày 31/8 đến ngày 05/09 năm 1994, các phần khai thị xem tại :
Phần đầu:

Phần 2 :  
Quangduc7: Ngoài công án thoại đầu, có thiền khác? http://youtu.be/LJjFiEKB4Dc,
Quangduc8: Tứ Liệu Giãn của Lâm Tế: http://youtu.be/_5W3t-Gg3oU,
Quangduc9: Người nữ có được kiến tánh không? http://youtu.be/m9r4evE57AE,
Quangduc10: Kiến tánh có phải phá sơ quan không? http://youtu.be/i4vyiDf2ADw,
Quangduc11: Tọa thiền trong đầu nghĩ gì không? http://youtu.be/rcmxp5ybMFM,
Quangduc12: Nhất môn thâm nhập: http://youtu.be/wGqlu81Wvgs.

 
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4337

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5578

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2382

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2313

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3902

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4561

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7244

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2785

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2108

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2332

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4920

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2762