12:21 EDT Thứ sáu, 21/09/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (? - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo VN" của Nguyễn Hiền Đức.              ...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền viện Minh Đức (VN)

Minhduc1: Tự tánh tự hiện: http://youtu.be/Wt-jWU3TMbM,
Minhduc2: Thoại đầu là gì? http://youtu.be/NqgqNU_EHhU,
Minhduc3: Truyền lầm câu thoại đầu: http://youtu.be/D88JqM1YlQA.

 
 
 

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1670

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1573

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2131

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4534

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1660

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1647

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2058

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1393

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3782

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2908

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3279