20:31 ICT Thứ tư, 28/09/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền viện Minh Đức (VN)

Minhduc1: Tự tánh tự hiện: http://youtu.be/Wt-jWU3TMbM,
Minhduc2: Thoại đầu là gì? http://youtu.be/NqgqNU_EHhU,
Minhduc3: Truyền lầm câu thoại đầu: http://youtu.be/D88JqM1YlQA.

 
 
 

Các videos khác


Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4799

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3407

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2786

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5545

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2708

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5197

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2872

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2694

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3046

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6083

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2668