19:47 ICT Chủ nhật, 01/10/2023

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền viện Minh Đức (VN)

Minhduc1: Tự tánh tự hiện: http://youtu.be/Wt-jWU3TMbM,
Minhduc2: Thoại đầu là gì? http://youtu.be/NqgqNU_EHhU,
Minhduc3: Truyền lầm câu thoại đầu: http://youtu.be/D88JqM1YlQA.

 
 
 

Các videos khác


Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5634

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3017

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6493

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5899

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3332

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5168

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2984

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3178

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3807

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3167

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4658