11:10 ICT Thứ sáu, 22/10/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền viện Minh Đức (VN)

Minhduc1: Tự tánh tự hiện: http://youtu.be/Wt-jWU3TMbM,
Minhduc2: Thoại đầu là gì? http://youtu.be/NqgqNU_EHhU,
Minhduc3: Truyền lầm câu thoại đầu: http://youtu.be/D88JqM1YlQA.

 
 
 

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2393

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2409

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5669

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2400

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4738

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2438

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4993

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3974

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4417

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2864

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2180