11:34 EST Thứ bảy, 14/12/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền viện Minh Đức (VN)

Minhduc1: Tự tánh tự hiện: http://youtu.be/Wt-jWU3TMbM,
Minhduc2: Thoại đầu là gì? http://youtu.be/NqgqNU_EHhU,
Minhduc3: Truyền lầm câu thoại đầu: http://youtu.be/D88JqM1YlQA.

 
 
 

Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1657

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3973

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1899

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1883

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4335

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1911

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3512

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3394

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2360

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2369

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4935