09:38 EDT Thứ tư, 19/06/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền viện Minh Đức (VN)

Minhduc1: Tự tánh tự hiện: http://youtu.be/Wt-jWU3TMbM,
Minhduc2: Thoại đầu là gì? http://youtu.be/NqgqNU_EHhU,
Minhduc3: Truyền lầm câu thoại đầu: http://youtu.be/D88JqM1YlQA.

 
 
 

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1817

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3278

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1822

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4811

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3733

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2282

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1537

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1785

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1775

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4137

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2259

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3290