22:48 ICT Thứ sáu, 12/04/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền viện Minh Đức (VN)

Minhduc1: Tự tánh tự hiện: http://youtu.be/Wt-jWU3TMbM,
Minhduc2: Thoại đầu là gì? http://youtu.be/NqgqNU_EHhU,
Minhduc3: Truyền lầm câu thoại đầu: http://youtu.be/D88JqM1YlQA.

 
 
 

Các videos khác


Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3435

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3122

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3272

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3277

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6036

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3084

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5324

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4798

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3192

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6633

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3946