10:48 ICT Thứ sáu, 07/05/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (1667 - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong VN" của Nguyễn Hiền Đức.          ...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2297

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2027

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2273

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3817

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4821

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2257

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2691

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2240

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4206

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7085

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5456