06:45 EDT Thứ bảy, 24/07/2021

Giới Thiệu

Tổ Sư Thiền

        Lúc sanh tiền có người hỏi thầy Duy Lực rằng : - Thưa thầy, tôi theo thầy nhiều năm nhưng vẫn chưa lãnh hội được Tổ sư thiền là cái gì ? Ngài đáp : Nếu mà là cái gì thì chẳng phải Tổ sư thiền  ! - ??? Thật là khó phải không các bạn ! bởi Thiền là vô ngôn...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4919

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2352

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3901

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7244

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5578

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2382

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4561

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2108

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4337

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2785

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2331