03:09 EST Chủ nhật, 17/12/2017

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1464

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4114

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 2772

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1362

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 1884

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1432

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3329

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 2851

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2450

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5218

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1238