01:25 ICT Thứ ba, 28/01/2020

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1926

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4020

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3572

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1939

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4981

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2395

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1698

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3433

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6451

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1917

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4369