20:28 EDT Chủ nhật, 25/08/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4217

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1819

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4856

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3844

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6283

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1833

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3384

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1590

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1860

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1852

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2309