07:46 EST Thứ năm, 24/01/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (? - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo VN" của Nguyễn Hiền Đức.              ...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3507

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1747

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3959

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1746

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2210

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1685

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1461

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4670

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5990

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1720

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3063