11:40 EDT Chủ nhật, 14/08/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4230

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2764

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2584

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2625

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3266

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4711

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5425

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5929

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5105

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2600

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2671