04:38 EST Thứ sáu, 16/11/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Lai Quả

  Sư tên Diệu Thọ tự Lai Quả, hiệu là Tịnh Như, con nhà nông họ Lưu, quê ở huyện Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc.  Năm lên bảy, Sư nghe vị Tăng bên cạnh tụng câu "Vô trí diệc vô đắc" trong Tâm Kinh, Sư có tỉnh ngộ. Năm 12 tuổi, Sư có chí thoát trần, trốn đi xuất gia, bị người anh tìm bắt trở...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1703

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5876

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3389

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4612

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1634

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3868

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2974

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2171

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1687

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1708

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3173