13:35 EST Thứ sáu, 26/02/2021

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5365

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1981

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6980

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2220

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3766

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4745

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4350

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2196

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2226

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2233

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4112