09:00 EDT Thứ tư, 19/06/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1816

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1775

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3733

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4811

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1822

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3278

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1537

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4136

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3289

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1785

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6193