11:39 EDT Thứ sáu, 21/09/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4533

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3781

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1660

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1393

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1669

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1573

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3133

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3279

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5756

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1647

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2130