01:16 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1532

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 2901

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4217

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1505

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1286

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1436

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1536

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5359

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3463

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2570

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 2935