18:54 ICT Chủ nhật, 01/10/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5168

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6493

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3167

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8384

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3080

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5634

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2983

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3807

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5898

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3017

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4657