22:31 EDT Thứ bảy, 25/03/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (1667 - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong VN" của Nguyễn Hiền Đức.          ...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5782

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3082

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5026

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4501

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2873

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2955

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5488

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8117

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2913

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3031

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6367

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3656