07:53 EDT Thứ tư, 27/05/2020

Giới Thiệu

Tổ Sư Thiền Media

Bạn đọc thân mến, trang viết này giới thiệu những trang mạng có tài liệu hướng dẫn tham thiền :-...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5087

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2039

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2480

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3723

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3525

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2032

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2023

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6608

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1784

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2010

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4117