23:14 ICT Thứ tư, 29/11/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Hưng Phước (VN) 1999

Hungphuoc1: Giới thiệu vũ trụ quan: http://youtu.be/NuSQHrfcg_s,
Hungphuoc2: Thân thể của tánh bát nhã: http://youtu.be/LjCV7EVvDAw,
Hungphuoc3: Chẳng thể thấy bản thể: http://youtu.be/gCcMgJk7tZE,
Hungphuoc4: Người chủ trương thì bị nhân quả: http://youtu.be/KcWJ8ykEm84,
Hungphuoc5: Tu bát quan trai: http://youtu.be/1r_GFhU6Mh0,
Hungphuoc6: Phật pháp là hiện bản tâm: http://youtu.be/WZVTSbHcyKY.
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5230

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3113

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4712

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3363

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5687

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3208

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8470

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6536

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5938

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3857

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3047