23:33 EDT Thứ bảy, 25/03/2023

Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp mặt một lần già, Một lần gió thổi một lần lạnh!          Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với ban biên tập (Bbt) rằng : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm....

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Hưng Phước (VN) 1999

Hungphuoc1: Giới thiệu vũ trụ quan: http://youtu.be/NuSQHrfcg_s,
Hungphuoc2: Thân thể của tánh bát nhã: http://youtu.be/LjCV7EVvDAw,
Hungphuoc3: Chẳng thể thấy bản thể: http://youtu.be/gCcMgJk7tZE,
Hungphuoc4: Người chủ trương thì bị nhân quả: http://youtu.be/KcWJ8ykEm84,
Hungphuoc5: Tu bát quan trai: http://youtu.be/1r_GFhU6Mh0,
Hungphuoc6: Phật pháp là hiện bản tâm: http://youtu.be/WZVTSbHcyKY.
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2955

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8118

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2914

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4502

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5783

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5026

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3232

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3657

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6367

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3082

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5488