21:18 EDT Chủ nhật, 25/08/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Hưng Phước (VN) 1999

Hungphuoc1: Giới thiệu vũ trụ quan: http://youtu.be/NuSQHrfcg_s,
Hungphuoc2: Thân thể của tánh bát nhã: http://youtu.be/LjCV7EVvDAw,
Hungphuoc3: Chẳng thể thấy bản thể: http://youtu.be/gCcMgJk7tZE,
Hungphuoc4: Người chủ trương thì bị nhân quả: http://youtu.be/KcWJ8ykEm84,
Hungphuoc5: Tu bát quan trai: http://youtu.be/1r_GFhU6Mh0,
Hungphuoc6: Phật pháp là hiện bản tâm: http://youtu.be/WZVTSbHcyKY.
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3844

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6284

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2300

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1820

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3384

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4856

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1853

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2310

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3326

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4218

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1590

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1860