08:41 EST Thứ năm, 24/01/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư...đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Hưng Phước (VN) 1999

Hungphuoc1: Giới thiệu vũ trụ quan: http://youtu.be/NuSQHrfcg_s,
Hungphuoc2: Thân thể của tánh bát nhã: http://youtu.be/LjCV7EVvDAw,
Hungphuoc3: Chẳng thể thấy bản thể: http://youtu.be/gCcMgJk7tZE,
Hungphuoc4: Người chủ trương thì bị nhân quả: http://youtu.be/KcWJ8ykEm84,
Hungphuoc5: Tu bát quan trai: http://youtu.be/1r_GFhU6Mh0,
Hungphuoc6: Phật pháp là hiện bản tâm: http://youtu.be/WZVTSbHcyKY.
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2211

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1721

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2158

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1461

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1748

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5992

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1746

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3203

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3508

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4670

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3063