11:19 EDT Thứ bảy, 21/07/2018

Giới Thiệu

Tổ Sư Thiền

       Tổ-sư-thiền là pháp Thiền-trực-tiếp do phật Thích-ca đích thân truyền cho Sơ-tổ Ma-ha-ca-diếp, rồi truyền cho Nhị-tổ A-nan, Tam-tổ Thương-na-hòa-tu, từ Tổ từ Tổ truyền xuống, đến Tổ thứ 28 là Bồ-đề-đạt-ma truyền sang Trung-quốc làm Sơ-tổ Trung-quốc rồi truyền cho người...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Hưng Phước (VN) 1999

Hungphuoc1: Giới thiệu vũ trụ quan: http://youtu.be/NuSQHrfcg_s,
Hungphuoc2: Thân thể của tánh bát nhã: http://youtu.be/LjCV7EVvDAw,
Hungphuoc3: Chẳng thể thấy bản thể: http://youtu.be/gCcMgJk7tZE,
Hungphuoc4: Người chủ trương thì bị nhân quả: http://youtu.be/KcWJ8ykEm84,
Hungphuoc5: Tu bát quan trai: http://youtu.be/1r_GFhU6Mh0,
Hungphuoc6: Phật pháp là hiện bản tâm: http://youtu.be/WZVTSbHcyKY.
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5643

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1645

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1369

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1624

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2796

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3097

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2024

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4453

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3144

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2101

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1631