03:14 EST Chủ nhật, 17/12/2017

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Hưng Phước (VN) 1999

Hungphuoc1: Giới thiệu vũ trụ quan: http://youtu.be/NuSQHrfcg_s,
Hungphuoc2: Thân thể của tánh bát nhã: http://youtu.be/LjCV7EVvDAw,
Hungphuoc3: Chẳng thể thấy bản thể: http://youtu.be/gCcMgJk7tZE,
Hungphuoc4: Người chủ trương thì bị nhân quả: http://youtu.be/KcWJ8ykEm84,
Hungphuoc5: Tu bát quan trai: http://youtu.be/1r_GFhU6Mh0,
Hungphuoc6: Phật pháp là hiện bản tâm: http://youtu.be/WZVTSbHcyKY.
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 2772

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1464

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 1884

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1239

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1432

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1483

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3329

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 2852

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2450

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 1855

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4115