12:36 EDT Thứ sáu, 21/09/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (? - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo VN" của Nguyễn Hiền Đức.              ...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Hưng Phước (VN) 1999

Hungphuoc1: Giới thiệu vũ trụ quan: http://youtu.be/NuSQHrfcg_s,
Hungphuoc2: Thân thể của tánh bát nhã: http://youtu.be/LjCV7EVvDAw,
Hungphuoc3: Chẳng thể thấy bản thể: http://youtu.be/gCcMgJk7tZE,
Hungphuoc4: Người chủ trương thì bị nhân quả: http://youtu.be/KcWJ8ykEm84,
Hungphuoc5: Tu bát quan trai: http://youtu.be/1r_GFhU6Mh0,
Hungphuoc6: Phật pháp là hiện bản tâm: http://youtu.be/WZVTSbHcyKY.
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4534

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3134

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1660

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1670

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5757

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3782

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2908

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1393

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1648

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2058

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2131