05:23 EST Thứ sáu, 16/11/2018

Giới Thiệu

Tổ Sư Thiền Media

Bạn đọc thân mến, trang viết này giới thiệu những trang mạng có tài liệu hướng dẫn tham thiền :-...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Hưng Phước (VN) 1999

Hungphuoc1: Giới thiệu vũ trụ quan: http://youtu.be/NuSQHrfcg_s,
Hungphuoc2: Thân thể của tánh bát nhã: http://youtu.be/LjCV7EVvDAw,
Hungphuoc3: Chẳng thể thấy bản thể: http://youtu.be/gCcMgJk7tZE,
Hungphuoc4: Người chủ trương thì bị nhân quả: http://youtu.be/KcWJ8ykEm84,
Hungphuoc5: Tu bát quan trai: http://youtu.be/1r_GFhU6Mh0,
Hungphuoc6: Phật pháp là hiện bản tâm: http://youtu.be/WZVTSbHcyKY.
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3174

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2117

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1688

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1703

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1709

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3869

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3389

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4612

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2172

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2974

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1428