14:36 EST Thứ sáu, 26/02/2021

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Hưng Phước (VN) 1999

Hungphuoc1: Giới thiệu vũ trụ quan: http://youtu.be/NuSQHrfcg_s,
Hungphuoc2: Thân thể của tánh bát nhã: http://youtu.be/LjCV7EVvDAw,
Hungphuoc3: Chẳng thể thấy bản thể: http://youtu.be/gCcMgJk7tZE,
Hungphuoc4: Người chủ trương thì bị nhân quả: http://youtu.be/KcWJ8ykEm84,
Hungphuoc5: Tu bát quan trai: http://youtu.be/1r_GFhU6Mh0,
Hungphuoc6: Phật pháp là hiện bản tâm: http://youtu.be/WZVTSbHcyKY.
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2197

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4112

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6981

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4745

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2650

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1981

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5365

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3767

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4350

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2233

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2221