09:00 EDT Thứ tư, 27/05/2020

Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp nhau một lần già, Một lần gió thổi một lần lạnh.        Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với ban biên tập (bbt) rằng : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm.  ...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Hưng Phước (VN) 1999

Hungphuoc1: Giới thiệu vũ trụ quan: http://youtu.be/NuSQHrfcg_s,
Hungphuoc2: Thân thể của tánh bát nhã: http://youtu.be/LjCV7EVvDAw,
Hungphuoc3: Chẳng thể thấy bản thể: http://youtu.be/gCcMgJk7tZE,
Hungphuoc4: Người chủ trương thì bị nhân quả: http://youtu.be/KcWJ8ykEm84,
Hungphuoc5: Tu bát quan trai: http://youtu.be/1r_GFhU6Mh0,
Hungphuoc6: Phật pháp là hiện bản tâm: http://youtu.be/WZVTSbHcyKY.
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4472

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2481

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4117

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6609

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2033

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1784

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2039

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3526

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2011

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3723

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5087