10:56 ICT Thứ sáu, 22/10/2021

Trang nhất » Giới Thiệu

Lời Bạt


Một lần gặp một lần già,
Một lần gió một lần lạnh.

       Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với ban biên tập (Bbt) rằng : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm.

     Đáp rằng : "Bbt chẳng có tư cách hoằng Giáo môn lại càng không có tư cách hoằng TST, vì sợ làm mù mắt người mà bị đọa, chẳng qua chỉ kết tập lại một phần nhỏ của khúc nhạc cổ không lời nhằm giúp những ai thao thức kiếp nhân sinh. Ở đây chỉ giới thiệu về Pháp không luận về người, chỉ nói về Tâm chẳng bàn đến cảnh... Việc chia sẻ này là nhằm quãng kết pháp duyên cùng đại chúng. Những thông tin nơi đây chỉ có giá trị tham khảo xin Bạn đừng xem là thật !bởi pháp này ý chẳng thể hội, ngôn chẳng thể truyền!".

TM BAN BIÊN TẬP
Đạo Hiền