03:44 EDT Chủ nhật, 27/09/2020

Trang nhất » Giới Thiệu

Lời Bạt


Một lần gặp nhau một lần già,
Một lần gió thổi một lần lạnh.

       Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với ban biên tập (bbt) rằng : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm.

     Đáp rằng : "Bbt chẳng có tư cách hoằng Giáo môn lại càng không có tư cách hoằng TST, vì sợ làm mù mắt người mà bị đọa, chẳng qua chỉ kết tập lại một phần nhỏ của khúc nhạc cổ không lời nhằm giúp những ai có nhu cầu nghiên cứu văn hóa tiền sử. Ở đây chỉ giới thiệu về Pháp không luận về người, chỉ nói về Tâm chẳng bàn đến cảnh... Nếu Bạn thấy có chỗ nào hay ấy là do cơ duyên của Bạn, còn chỗ nào khó xem khó hiểu thì đó là vì sự yếu kém của bbt... xin được lượng thứ. Việc chia sẻ này cũng nhằm quãng kết pháp duyên cùng đại chúng. Những thông tin nơi đây chỉ có giá trị tham khảo xin Bạn đừng xem là thật, nếu các bạn tâm đắc bất kỳ điều gì thì đó là tội lỗi của bbt vậy ( ý chẳng thể hội, ngôn chẳng thể truyền)".

     Chúng con cảm ơn sự quan tâm của các bậc tiền bối lão tham, sự chiếu cố của chư hành giả cùng sự trợ duyên của Bạn đọc gần xa.

    

TM BAN BIÊN TẬP
Sơ tham Liễu Phàm

thichdaophat@gmail.com


 

......