04:59 EST Thứ sáu, 16/11/2018

Trang nhất » Giới Thiệu

Lời Bạt


Một lần gặp nhau một lần già,
Một lần gió thổi một lần lạnh.

       Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với BBT : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo-môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm.

     Đáp rằng : "BBT chẳng có tư cách hoằng Giáo-môn lại càng không có tư cách hoằng TST, vì sợ làm mù mắt người mà bị đọa, chẳng qua chỉ sưu tập lại một phần nhỏ của khúc nhạc cổ không lời nhằm phục vụ những ai có nhu cầu nghiên cứu văn hóa tiền sử. Ở đây chỉ giới thiệu về Pháp không luận về người, chỉ nói về Tâm chẳng bàn đến cảnh... Nếu Bạn thấy có chỗ nào hay ấy là do căn cơ của bạn, còn chỗ nào khó xem khó hiểu thì đó là vì sự yếu kém của BBT... xin được lượng thứ.

     Chúng tôi cố gắng phô bày chỗ kém cỏi không ngại sự phê bình, chỉ mong được kết nối pháp duyên cùng đại chúng khi chia sẻ với cộng đồng cái pháp mà ý chẳng thể hội, ngôn chẳng thể truyền này. Tất cả thông tin nơi đây chỉ có giá trị tham khảo xin đừng xem là thật, nếu các bạn tâm đắc bất kỳ điều gì (từ trang web này) thì đó là tội lỗi của BBT vậy (TST một chữ cũng dùng không được)".

      Kính mong được sự khai thị của tất cả các bạn cùng các bậc tiền bối lão tham. Sau cùng BBT chân thành cảm ơn các bạn đã chịu khó theo dõi.

    

TM BAN BIÊN TẬP
Sơ tham Liễu Phàm