22:34 ICT Thứ sáu, 12/04/2024

Trang nhất » Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp mặt một lần già,
Một lần gió thổi một lần lạnh!

 

       Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với ban biên tập (Bbt) rằng : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm.

     Đáp rằng : "Bbt chẳng có tư cách hoằng Giáo môn lại càng không có tư cách hoằng TST vì sợ làm mù mắt người mà bị đọa, chẳng qua chỉ kết tập lại một tiểu khúc nhạc cổ không lời trao tặng những ai thao thức kiếp nhân sinh. Việc chia sẽ này nhằm báo đáp ân Sư và quãng kết thắng duyên cùng đại chúng. Ở đây chỉ giới thiệu về Pháp không luận về người, chỉ nói về Tâm chẳng bàn đến cảnh... Những thông tin nơi đây chỉ có giá trị tham khảo xin các Bạn đừng xem là thật! bởi Pháp này ý chẳng thể hội, ngôn chẳng thể truyền!".

TM BAN BIÊN TẬP

Đạo Hiền