11:36 EDT Chủ nhật, 14/08/2022

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Trang nhất » Thống kê

Trình duyệt Hits Truy cập gần đây
mozilla2 11160600 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 11:35
Unknown 2954270 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 11:36
Mobile 327805 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 10:48
chrome 112059 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 11:32
firefox 31086 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 11:30
explorer 14933 Thứ bảy, 13 Tháng Tám 2022 21:53
curl 11397 Thứ sáu, 12 Tháng Tám 2022 03:43
opera 10670 Thứ tư, 10 Tháng Tám 2022 10:52
safari 3630 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 05:03
mozilla 1850 Thứ sáu, 12 Tháng Tám 2022 20:46
netscape2 1552 Thứ bảy, 06 Tháng Tám 2022 07:07
w3m 75 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 08:01
aol 40 Thứ sáu, 29 Tháng Bảy 2022 21:11
konqueror 4 Thứ sáu, 12 Tháng Tám 2022 14:48
avantbrowser 3 Thứ tư, 23 Tháng Bảy 2014 00:21
k-meleon 1 Thứ sáu, 14 Tháng Chín 2018 04:40