19:24 ICT Chủ nhật, 01/10/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Trang nhất » Thống kê

Trình duyệt Hits Truy cập gần đây
mozilla2 12626480 Chủ nhật, 01 Tháng Mười 2023 19:22
Unknown 3286980 Chủ nhật, 01 Tháng Mười 2023 19:24
chrome 377928 Chủ nhật, 01 Tháng Mười 2023 19:22
Mobile 361967 Chủ nhật, 01 Tháng Mười 2023 18:52
firefox 63323 Chủ nhật, 01 Tháng Mười 2023 13:45
safari 22278 Thứ bảy, 30 Tháng Chín 2023 16:35
explorer 16277 Thứ ba, 26 Tháng Chín 2023 05:08
curl 12912 Thứ bảy, 30 Tháng Chín 2023 00:16
opera 11418 Thứ năm, 21 Tháng Chín 2023 12:47
mozilla 2597 Thứ bảy, 30 Tháng Chín 2023 17:01
netscape2 1679 Thứ năm, 21 Tháng Chín 2023 08:20
w3m 75 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 20:01
aol 62 Thứ bảy, 16 Tháng Chín 2023 02:42
konqueror 16 Thứ bảy, 10 Tháng Sáu 2023 02:33
epiphany 6 Thứ sáu, 19 Tháng Năm 2023 02:12
links 4 Thứ hai, 12 Tháng Sáu 2023 05:14
galeon 4 Chủ nhật, 27 Tháng Tám 2023 11:17
phoenix 3 Thứ ba, 03 Tháng Một 2023 02:42
k-meleon 3 Thứ bảy, 01 Tháng Mười 2022 06:34
avantbrowser 3 Thứ tư, 23 Tháng Bảy 2014 11:21
netscape 3 Chủ nhật, 23 Tháng Mười 2022 07:56
lunascape 2 Thứ bảy, 01 Tháng Mười 2022 06:35
webtv 2 Thứ hai, 06 Tháng Ba 2023 13:43
netpositive 1 Thứ hai, 09 Tháng Một 2023 01:10
maxthon 1 Thứ bảy, 01 Tháng Mười 2022 06:34
elinks 1 Thứ bảy, 01 Tháng Mười 2022 06:35
chimera 1 Thứ bảy, 12 Tháng M. một 2022 16:17
camino 1 Thứ sáu, 09 Tháng Sáu 2023 22:56