11:16 ICT Thứ sáu, 07/05/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Trang nhất » Thống kê

Trình duyệt Hits Truy cập gần đây
mozilla2 6455867 Thứ sáu, 07 Tháng Năm 2021 11:16
Unknown 2502320 Thứ sáu, 07 Tháng Năm 2021 11:16
Mobile 312436 Thứ sáu, 07 Tháng Năm 2021 10:44
chrome 70796 Thứ sáu, 07 Tháng Năm 2021 10:54
firefox 27838 Thứ năm, 06 Tháng Năm 2021 09:32
explorer 14491 Thứ sáu, 07 Tháng Năm 2021 09:30
curl 11385 Thứ hai, 20 Tháng Tư 2020 08:00
opera 10623 Thứ ba, 16 Tháng Hai 2021 09:42
safari 2064 Thứ sáu, 07 Tháng Năm 2021 10:03
netscape2 1540 Thứ tư, 21 Tháng Tư 2021 12:26
mozilla 1266 Thứ sáu, 07 Tháng Năm 2021 00:39
w3m 75 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 20:01
aol 15 Thứ bảy, 01 Tháng Năm 2021 06:45
konqueror 3 Thứ bảy, 12 Tháng Một 2019 18:43
avantbrowser 3 Thứ tư, 23 Tháng Bảy 2014 11:21
k-meleon 1 Thứ sáu, 14 Tháng Chín 2018 15:40