14:00 EST Thứ sáu, 26/02/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Trang nhất » Thống kê

Trình duyệt Hits Truy cập gần đây
mozilla2 5750561 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 13:59
Unknown 2430235 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 14:00
Mobile 280433 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 13:59
chrome 68821 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 13:34
firefox 27589 Thứ tư, 24 Tháng Hai 2021 04:54
explorer 14426 Thứ sáu, 19 Tháng Hai 2021 10:23
curl 11385 Chủ nhật, 19 Tháng Tư 2020 21:00
opera 10623 Thứ hai, 15 Tháng Hai 2021 21:42
safari 1896 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 11:51
netscape2 1539 Thứ sáu, 08 Tháng Một 2021 11:47
mozilla 1186 Thứ tư, 24 Tháng Hai 2021 10:39
w3m 75 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 08:01
aol 10 Thứ hai, 10 Tháng Tám 2020 23:41
konqueror 3 Thứ bảy, 12 Tháng Một 2019 06:43
avantbrowser 3 Thứ tư, 23 Tháng Bảy 2014 00:21
k-meleon 1 Thứ sáu, 14 Tháng Chín 2018 04:40