14:13 EST Thứ sáu, 02/12/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Tam Bảo (VN) 1997

Khai thị tại chùa Tam Bảo (Nha mân Sa đéc) năm 1997:

1 Ưng vô sở trụ: http://youtu.be/WF85iCIrKAI
2 Biết lọt vào vọng tưởng: http://youtu.be/InD-TKpqvA0
3 Có đi sẽ đến: http://youtu.be/NSR292rnPBE
4 Hạnh và giới bồ tát: http://youtu.be/kSFddED0xcM
5 Cư sĩ tập hạnh xuất gia: http://youtu.be/-TsuXEDbU3A.=====================

Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2799

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3527

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4382

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2979

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5338

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7923

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2817

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2904

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2765

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3123

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6221