09:38 ICT Thứ sáu, 22/10/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (1667 - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong VN" của Nguyễn Hiền Đức.          ...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Tam Bảo (VN) 1997

Khai thị tại chùa Tam Bảo (Nha mân Sa đéc) năm 1997:

1 Ưng vô sở trụ: http://youtu.be/WF85iCIrKAI
2 Biết lọt vào vọng tưởng: http://youtu.be/InD-TKpqvA0
3 Có đi sẽ đến: http://youtu.be/NSR292rnPBE
4 Hạnh và giới bồ tát: http://youtu.be/kSFddED0xcM
5 Cư sĩ tập hạnh xuất gia: http://youtu.be/-TsuXEDbU3A.=====================

Các videos khác


Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2409

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2400

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2819

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4992

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2438

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5669

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7334

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3973

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4738

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2393

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2180