11:21 EDT Thứ bảy, 21/07/2018

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Tam Bảo (VN) 1997

Khai thị tại chùa Tam Bảo (Nha mân Sa đéc) năm 1997:

1 Ưng vô sở trụ: http://youtu.be/WF85iCIrKAI
2 Biết lọt vào vọng tưởng: http://youtu.be/InD-TKpqvA0
3 Có đi sẽ đến: http://youtu.be/NSR292rnPBE
4 Hạnh và giới bồ tát: http://youtu.be/kSFddED0xcM
5 Cư sĩ tập hạnh xuất gia: http://youtu.be/-TsuXEDbU3A.=====================

Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1369

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1624

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1553

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4453

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3144

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5643

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3097

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3689

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1645

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2024

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2101