01:10 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Tam Bảo (VN) 1997

Khai thị tại chùa Tam Bảo (Nha mân Sa đéc) năm 1997:

1 Ưng vô sở trụ: http://youtu.be/WF85iCIrKAI
2 Biết lọt vào vọng tưởng: http://youtu.be/InD-TKpqvA0
3 Có đi sẽ đến: http://youtu.be/NSR292rnPBE
4 Hạnh và giới bồ tát: http://youtu.be/kSFddED0xcM
5 Cư sĩ tập hạnh xuất gia: http://youtu.be/-TsuXEDbU3A.=====================

Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1285

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 1969

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1436

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 2901

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1505

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1536

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5358

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3463

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1531

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 2935

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 1916