10:38 EST Thứ bảy, 14/12/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Tam Bảo (VN) 1997

Khai thị tại chùa Tam Bảo (Nha mân Sa đéc) năm 1997:

1 Ưng vô sở trụ: http://youtu.be/WF85iCIrKAI
2 Biết lọt vào vọng tưởng: http://youtu.be/InD-TKpqvA0
3 Có đi sẽ đến: http://youtu.be/NSR292rnPBE
4 Hạnh và giới bồ tát: http://youtu.be/kSFddED0xcM
5 Cư sĩ tập hạnh xuất gia: http://youtu.be/-TsuXEDbU3A.=====================

Các videos khác


Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2359

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4935

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1899

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6406

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1926

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1883

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4334

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3973

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1911

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2369

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1657