18:25 ICT Chủ nhật, 01/10/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Tam Bảo (VN) 1997

Khai thị tại chùa Tam Bảo (Nha mân Sa đéc) năm 1997:

1 Ưng vô sở trụ: http://youtu.be/WF85iCIrKAI
2 Biết lọt vào vọng tưởng: http://youtu.be/InD-TKpqvA0
3 Có đi sẽ đến: http://youtu.be/NSR292rnPBE
4 Hạnh và giới bồ tát: http://youtu.be/kSFddED0xcM
5 Cư sĩ tập hạnh xuất gia: http://youtu.be/-TsuXEDbU3A.=====================

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2983

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5634

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3178

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8384

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6493

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3079

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3807

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4657

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3331

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5898

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3167