10:17 ICT Thứ sáu, 07/05/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Tam Bảo (VN) 1997

Khai thị tại chùa Tam Bảo (Nha mân Sa đéc) năm 1997:

1 Ưng vô sở trụ: http://youtu.be/WF85iCIrKAI
2 Biết lọt vào vọng tưởng: http://youtu.be/InD-TKpqvA0
3 Có đi sẽ đến: http://youtu.be/NSR292rnPBE
4 Hạnh và giới bồ tát: http://youtu.be/kSFddED0xcM
5 Cư sĩ tập hạnh xuất gia: http://youtu.be/-TsuXEDbU3A.=====================

Các videos khác


Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2689

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2257

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2296

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2273

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2240

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2691

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7085

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3817

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5456

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4413

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2026