04:38 EST Thứ sáu, 16/11/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (? - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo VN" của Nguyễn Hiền Đức.              ...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Tam Bảo (VN) 1997

Khai thị tại chùa Tam Bảo (Nha mân Sa đéc) năm 1997:

1 Ưng vô sở trụ: http://youtu.be/WF85iCIrKAI
2 Biết lọt vào vọng tưởng: http://youtu.be/InD-TKpqvA0
3 Có đi sẽ đến: http://youtu.be/NSR292rnPBE
4 Hạnh và giới bồ tát: http://youtu.be/kSFddED0xcM
5 Cư sĩ tập hạnh xuất gia: http://youtu.be/-TsuXEDbU3A.=====================

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1708

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1634

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5876

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3173

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2171

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1687

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1427

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3868

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2116

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4612

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1702