13:11 EST Thứ sáu, 26/02/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Tam Bảo (VN) 1997

Khai thị tại chùa Tam Bảo (Nha mân Sa đéc) năm 1997:

1 Ưng vô sở trụ: http://youtu.be/WF85iCIrKAI
2 Biết lọt vào vọng tưởng: http://youtu.be/InD-TKpqvA0
3 Có đi sẽ đến: http://youtu.be/NSR292rnPBE
4 Hạnh và giới bồ tát: http://youtu.be/kSFddED0xcM
5 Cư sĩ tập hạnh xuất gia: http://youtu.be/-TsuXEDbU3A.=====================

Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1980

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2649

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5365

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4350

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4745

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2232

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2196

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6980

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2220

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2226

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3765