06:08 EDT Thứ bảy, 24/07/2021

Giới Thiệu

Phật Thích-ca

Thích-ca Mâu-ni là Phật thứ tư trong Hiền kiếp, họ Sát-lỵ, cha là vua Tịnh-phạn, mẹ hoàng hậu Ma-da. Dòng Sát-lỵ làm Vua từ khi châu Diêm-phù-đề bắt đầu. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành được Phật Nhiên Đăng thọ ký kế vị Phật Ca-diếp, thành Phật trong kiếp này. Phật xưa kia đắc đạo Bồ-tát, sanh...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Tam Bảo (VN) 1997

Khai thị tại chùa Tam Bảo (Nha mân Sa đéc) năm 1997:

1 Ưng vô sở trụ: http://youtu.be/WF85iCIrKAI
2 Biết lọt vào vọng tưởng: http://youtu.be/InD-TKpqvA0
3 Có đi sẽ đến: http://youtu.be/NSR292rnPBE
4 Hạnh và giới bồ tát: http://youtu.be/kSFddED0xcM
5 Cư sĩ tập hạnh xuất gia: http://youtu.be/-TsuXEDbU3A.=====================

Các videos khác


Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4919

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5578

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2107

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7243

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2331

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3901

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2352

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4561

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2313

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2381

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2785