21:37 EDT Chủ nhật, 24/03/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất Từ Ân (VN) 1993

- Khai thất ngày 3 tháng 5:

Tuanvn1: Khai thị về thiền bệnh: http://youtu.be/4Y1o5UwSzNw,
Tuanvn2: Ba quan là gì? http://youtu.be/5VNyHELWwKM,
Tuanvn3: Hỏi câu thoại và lần chuỗi: http://youtu.be/qdYuNKwr7MQ,
Tuanvn4: Đánh người phạm quy củ: http://youtu.be/2dlHe4p_DJU,
Tuanvn5: Ăn thịt và phóng sanh: http://youtu.be/mTE7nGBDCY8,
Tuanvn6: Không muốn tiếp xúc mọi người: http://youtu.be/_5Kqga-NbMA.


- Khai thất ngày 24 tháng 10:
Tuanvn7: Phân biệt chánh tà: http://youtu.be/mLoP590uupU,
Tuanvn8: Chiếu cố thoại đầu: http://youtu.be/rb-36N0prSs,
Tuanvn9: Dụng công như thế nào? http://youtu.be/gNxhgyQHbww,
Tuanvn10: Tham thì có nghi tình: http://youtu.be/FDgN_VG_gMc.

Các videos khác


Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3597

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1775

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1744

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4019

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2195

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3246

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2237

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4727

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3151

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1727

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1777

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6068