10:39 ICT Thứ sáu, 07/05/2021

Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp một lần già, Một lần gió một lần lạnh.        Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với ban biên tập (Bbt) rằng : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm.    ...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất Từ Ân (VN) 1993

- Khai thất ngày 3 tháng 5:

Tuanvn1: Khai thị về thiền bệnh: http://youtu.be/4Y1o5UwSzNw,
Tuanvn2: Ba quan là gì? http://youtu.be/5VNyHELWwKM,
Tuanvn3: Hỏi câu thoại và lần chuỗi: http://youtu.be/qdYuNKwr7MQ,
Tuanvn4: Đánh người phạm quy củ: http://youtu.be/2dlHe4p_DJU,
Tuanvn5: Ăn thịt và phóng sanh: http://youtu.be/mTE7nGBDCY8,
Tuanvn6: Không muốn tiếp xúc mọi người: http://youtu.be/_5Kqga-NbMA.


- Khai thất ngày 24 tháng 10:
Tuanvn7: Phân biệt chánh tà: http://youtu.be/mLoP590uupU,
Tuanvn8: Chiếu cố thoại đầu: http://youtu.be/rb-36N0prSs,
Tuanvn9: Dụng công như thế nào? http://youtu.be/gNxhgyQHbww,
Tuanvn10: Tham thì có nghi tình: http://youtu.be/FDgN_VG_gMc.

Các videos khác


Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2273

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3817

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2689

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4821

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2691

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7085

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2240

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4413

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5456

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4206

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2257