03:11 EST Chủ nhật, 17/12/2017

Giới Thiệu

Tổ Sư Thiền

       Tổ-sư-thiền là pháp Thiền-trực-tiếp do phật Thích-ca đích thân truyền cho Sơ-tổ Ma-ha-ca-diếp, rồi truyền cho Nhị-tổ A-nan, Tam-tổ Thương-na-hòa-tu, từ Tổ từ Tổ truyền xuống, đến Tổ thứ 28 là Bồ-đề-đạt-ma truyền sang Trung-quốc làm Sơ-tổ Trung-quốc rồi truyền cho người...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất Từ Ân (VN) 1993

- Khai thất ngày 3 tháng 5:

Tuanvn1: Khai thị về thiền bệnh: http://youtu.be/4Y1o5UwSzNw,
Tuanvn2: Ba quan là gì? http://youtu.be/5VNyHELWwKM,
Tuanvn3: Hỏi câu thoại và lần chuỗi: http://youtu.be/qdYuNKwr7MQ,
Tuanvn4: Đánh người phạm quy củ: http://youtu.be/2dlHe4p_DJU,
Tuanvn5: Ăn thịt và phóng sanh: http://youtu.be/mTE7nGBDCY8,
Tuanvn6: Không muốn tiếp xúc mọi người: http://youtu.be/_5Kqga-NbMA.


- Khai thất ngày 24 tháng 10:
Tuanvn7: Phân biệt chánh tà: http://youtu.be/mLoP590uupU,
Tuanvn8: Chiếu cố thoại đầu: http://youtu.be/rb-36N0prSs,
Tuanvn9: Dụng công như thế nào? http://youtu.be/gNxhgyQHbww,
Tuanvn10: Tham thì có nghi tình: http://youtu.be/FDgN_VG_gMc.

Các videos khác


Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1432

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1464

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 2772

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 1884

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 2851

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 1855

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4114

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5218

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1362

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2450

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1483