07:43 EDT Thứ tư, 27/05/2020

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất Từ Ân (VN) 1993

- Khai thất ngày 3 tháng 5:

Tuanvn1: Khai thị về thiền bệnh: http://youtu.be/4Y1o5UwSzNw,
Tuanvn2: Ba quan là gì? http://youtu.be/5VNyHELWwKM,
Tuanvn3: Hỏi câu thoại và lần chuỗi: http://youtu.be/qdYuNKwr7MQ,
Tuanvn4: Đánh người phạm quy củ: http://youtu.be/2dlHe4p_DJU,
Tuanvn5: Ăn thịt và phóng sanh: http://youtu.be/mTE7nGBDCY8,
Tuanvn6: Không muốn tiếp xúc mọi người: http://youtu.be/_5Kqga-NbMA.


- Khai thất ngày 24 tháng 10:
Tuanvn7: Phân biệt chánh tà: http://youtu.be/mLoP590uupU,
Tuanvn8: Chiếu cố thoại đầu: http://youtu.be/rb-36N0prSs,
Tuanvn9: Dụng công như thế nào? http://youtu.be/gNxhgyQHbww,
Tuanvn10: Tham thì có nghi tình: http://youtu.be/FDgN_VG_gMc.

Các videos khác


Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3723

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4471

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2032

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2480

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2010

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5087

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2468

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4117

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3525

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2023

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6608

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2038