22:21 EDT Thứ bảy, 25/03/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Nguyệt Khê

  Sư húy Tâm Viên, hiệu Nguyệt Khê, họ Ngô, tổ tiên là người Tiền Đường tỉnh Triết Giang (TQ), lập nghiệp ở Côn Minh tỉnh Vân Nam, truyền được ba đời đến Sư, cha là Tử Trang, mẹ là Lục Thánh Đức, sanh được năm con, Sư là út. Sư yếu đuối nhưng thích học, sớm đã thông minh đĩnh ngộ, theo học...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất Từ Ân (VN) 1993

- Khai thất ngày 3 tháng 5:

Tuanvn1: Khai thị về thiền bệnh: http://youtu.be/4Y1o5UwSzNw,
Tuanvn2: Ba quan là gì? http://youtu.be/5VNyHELWwKM,
Tuanvn3: Hỏi câu thoại và lần chuỗi: http://youtu.be/qdYuNKwr7MQ,
Tuanvn4: Đánh người phạm quy củ: http://youtu.be/2dlHe4p_DJU,
Tuanvn5: Ăn thịt và phóng sanh: http://youtu.be/mTE7nGBDCY8,
Tuanvn6: Không muốn tiếp xúc mọi người: http://youtu.be/_5Kqga-NbMA.


- Khai thất ngày 24 tháng 10:
Tuanvn7: Phân biệt chánh tà: http://youtu.be/mLoP590uupU,
Tuanvn8: Chiếu cố thoại đầu: http://youtu.be/rb-36N0prSs,
Tuanvn9: Dụng công như thế nào? http://youtu.be/gNxhgyQHbww,
Tuanvn10: Tham thì có nghi tình: http://youtu.be/FDgN_VG_gMc.

Các videos khác


Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3081

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3656

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2913

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3231

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6367

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3031

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8117

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4501

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5782

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5026

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5488

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2873