09:07 EDT Thứ tư, 27/05/2020

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Đại Tòng Lâm Tự và chùa Kiều Đàm

Thầy Duy Lực giải đáp thắc mắc về TST cho Tăng sinh trường Cơ bản Phật học Đại tòng lâm trong kỳ thiền thất 1993: http://youtu.be/3_OIeaPqxIw.


- Giảng tại Kiều Đàm ni viện 1992: http://youtu.be/ctKCpmeB53w,

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2033

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3526

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2469

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2011

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4472

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3723

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2481

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1784

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4117

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2024

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6609