05:29 EST Thứ sáu, 16/11/2018

Giới Thiệu

Tổ Bồ-đề-đạt-ma

  Tổ Bồ-đề-đạt-ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua nước Hương Chí, họ Sát-lỵ, trước tên là Bồ-đề-đa-la, về sau khi đắc Pháp nơi Tôn-giả Bát-nhã-đa-la, Tôn-giả nói : “Ngươi đối với các pháp đã được thông đạt. Đạt-ma là thông đạt đại nghĩa, nên Ta đổi tên cho ngươi là...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Đại Tòng Lâm Tự và chùa Kiều Đàm

Thầy Duy Lực giải đáp thắc mắc về TST cho Tăng sinh trường Cơ bản Phật học Đại tòng lâm trong kỳ thiền thất 1993: http://youtu.be/3_OIeaPqxIw.


- Giảng tại Kiều Đàm ni viện 1992: http://youtu.be/ctKCpmeB53w,

Các videos khác


Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3174

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1635

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1688

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1703

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2117

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2172

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1428

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3389

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2974

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5877

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1709