11:24 EDT Thứ bảy, 21/07/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư...đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Đại Tòng Lâm Tự và chùa Kiều Đàm

Thầy Duy Lực giải đáp thắc mắc về TST cho Tăng sinh trường Cơ bản Phật học Đại tòng lâm trong kỳ thiền thất 1993: http://youtu.be/3_OIeaPqxIw.


- Giảng tại Kiều Đàm ni viện 1992: http://youtu.be/ctKCpmeB53w,

Các videos khác


Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3144

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5643

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1645

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3689

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1631

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2102

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3098

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1624

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2797

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1369

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2024