03:13 EST Chủ nhật, 17/12/2017

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Đại Tòng Lâm Tự và chùa Kiều Đàm

Thầy Duy Lực giải đáp thắc mắc về TST cho Tăng sinh trường Cơ bản Phật học Đại tòng lâm trong kỳ thiền thất 1993: http://youtu.be/3_OIeaPqxIw.


- Giảng tại Kiều Đàm ni viện 1992: http://youtu.be/ctKCpmeB53w,

Các videos khác


Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 1855

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1432

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1362

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1483

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 2772

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5219

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1464

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3329

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2450

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1239

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 1884