11:36 ICT Thứ sáu, 22/10/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Đại Tòng Lâm Tự và chùa Kiều Đàm

Thầy Duy Lực giải đáp thắc mắc về TST cho Tăng sinh trường Cơ bản Phật học Đại tòng lâm trong kỳ thiền thất 1993: http://youtu.be/3_OIeaPqxIw.


- Giảng tại Kiều Đàm ni viện 1992: http://youtu.be/ctKCpmeB53w,

Các videos khác


Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4417

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2393

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4993

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2864

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4738

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2409

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2400

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7335

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2819

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2438

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2180