23:36 EST Chủ nhật, 26/01/2020

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Đại Tòng Lâm Tự và chùa Kiều Đàm

Thầy Duy Lực giải đáp thắc mắc về TST cho Tăng sinh trường Cơ bản Phật học Đại tòng lâm trong kỳ thiền thất 1993: http://youtu.be/3_OIeaPqxIw.


- Giảng tại Kiều Đàm ni viện 1992: http://youtu.be/ctKCpmeB53w,

Các videos khác


Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1957

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1926

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6451

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3571

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1917

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3432

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1938

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4369

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4018

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2380

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2395