09:59 EDT Thứ năm, 24/05/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Bồi Dưỡng Giảng Sư (VN) 1999

Thầy Duy Lực giảng về Thiền cho Chúng sinh lớp giảng sư tại TP Sài gòn. Tư liệu cũ hình ảnh không được tốt nhưng nội dung rất hay.

Boiduong1: Thiền học : http://youtu.be/41DlOQxbZ9k.
Boiduong2: Thiền là công phu để định tâm : http://youtu.be/Mdzoi07fcvM.
Boiduong3: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm : http://youtu.be/Q5fPi2i8qGA.
Boiduong4: Lìa ý thức rồi sẽ tu ra sao? : http://youtu.be/FWRtd1dEDIY.
Boiduong5: Làm sao nhân tâm được tử? : http://youtu.be/ot5RS3L65XU.


Các videos khác


Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1571

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1336

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4322

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1578

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1604

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2681

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3573

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 2996

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 1973

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1505

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5507