09:28 EDT Thứ tư, 19/06/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Bồi Dưỡng Giảng Sư (VN) 1999

Thầy Duy Lực giảng về Thiền cho Chúng sinh lớp giảng sư tại TP Sài gòn. Tư liệu cũ hình ảnh không được tốt nhưng nội dung rất hay.

Boiduong1: Thiền học : http://youtu.be/41DlOQxbZ9k.
Boiduong2: Thiền là công phu để định tâm : http://youtu.be/Mdzoi07fcvM.
Boiduong3: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm : http://youtu.be/Q5fPi2i8qGA.
Boiduong4: Lìa ý thức rồi sẽ tu ra sao? : http://youtu.be/FWRtd1dEDIY.
Boiduong5: Làm sao nhân tâm được tử? : http://youtu.be/ot5RS3L65XU.


Các videos khác


Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4137

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6193

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1817

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1537

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3733

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1822

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1785

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2281

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2259

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3278

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1775

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4811