11:25 ICT Thứ sáu, 07/05/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Bồi Dưỡng Giảng Sư (VN) 1999

Thầy Duy Lực giảng về Thiền cho Chúng sinh lớp giảng sư tại TP Sài gòn. Tư liệu cũ hình ảnh không được tốt nhưng nội dung rất hay.

Boiduong1: Thiền học : http://youtu.be/41DlOQxbZ9k.
Boiduong2: Thiền là công phu để định tâm : http://youtu.be/Mdzoi07fcvM.
Boiduong3: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm : http://youtu.be/Q5fPi2i8qGA.
Boiduong4: Lìa ý thức rồi sẽ tu ra sao? : http://youtu.be/FWRtd1dEDIY.
Boiduong5: Làm sao nhân tâm được tử? : http://youtu.be/ot5RS3L65XU.


Các videos khác


Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4206

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7086

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5456

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4822

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2691

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2028

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2258

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4414

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2297

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2240

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2273