11:28 ICT Thứ ba, 06/12/2022

Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp mặt một lần già, Một lần gió thổi một lần lạnh!          Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với ban biên tập (Bbt) rằng : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm....

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Bồi Dưỡng Giảng Sư (VN) 1999

Thầy Duy Lực giảng về Thiền cho Chúng sinh lớp giảng sư tại TP Sài gòn. Tư liệu cũ hình ảnh không được tốt nhưng nội dung rất hay.

Boiduong1: Thiền học : http://youtu.be/41DlOQxbZ9k.
Boiduong2: Thiền là công phu để định tâm : http://youtu.be/Mdzoi07fcvM.
Boiduong3: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm : http://youtu.be/Q5fPi2i8qGA.
Boiduong4: Lìa ý thức rồi sẽ tu ra sao? : http://youtu.be/FWRtd1dEDIY.
Boiduong5: Làm sao nhân tâm được tử? : http://youtu.be/ot5RS3L65XU.


Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2806

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3533

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2985

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4905

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2912

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5671

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3128

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7934

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6231

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5347

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2825