16:58 ICT Chủ nhật, 14/08/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (1667 - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong VN" của Nguyễn Hiền Đức.          ...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Bồi Dưỡng Giảng Sư (VN) 1999

Thầy Duy Lực giảng về Thiền cho Chúng sinh lớp giảng sư tại TP Sài gòn. Tư liệu cũ hình ảnh không được tốt nhưng nội dung rất hay.

Boiduong1: Thiền học : http://youtu.be/41DlOQxbZ9k.
Boiduong2: Thiền là công phu để định tâm : http://youtu.be/Mdzoi07fcvM.
Boiduong3: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm : http://youtu.be/Q5fPi2i8qGA.
Boiduong4: Lìa ý thức rồi sẽ tu ra sao? : http://youtu.be/FWRtd1dEDIY.
Boiduong5: Làm sao nhân tâm được tử? : http://youtu.be/ot5RS3L65XU.


Các videos khác


Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5423

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2600

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2582

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3264

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2994

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2763

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4711

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2671

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5928

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2625

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7679

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5104