20:18 ICT Thứ tư, 28/09/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Bồi Dưỡng Giảng Sư (VN) 1999

Thầy Duy Lực giảng về Thiền cho Chúng sinh lớp giảng sư tại TP Sài gòn. Tư liệu cũ hình ảnh không được tốt nhưng nội dung rất hay.

Boiduong1: Thiền học : http://youtu.be/41DlOQxbZ9k.
Boiduong2: Thiền là công phu để định tâm : http://youtu.be/Mdzoi07fcvM.
Boiduong3: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm : http://youtu.be/Q5fPi2i8qGA.
Boiduong4: Lìa ý thức rồi sẽ tu ra sao? : http://youtu.be/FWRtd1dEDIY.
Boiduong5: Làm sao nhân tâm được tử? : http://youtu.be/ot5RS3L65XU.


Các videos khác


Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5197

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2694

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5545

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2708

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7780

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2668

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3046

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2872

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3406

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2786

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6083