01:23 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (? - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo VN" của Nguyễn Hiền Đức.              ...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Bồi Dưỡng Giảng Sư (VN) 1999

Thầy Duy Lực giảng về Thiền cho Chúng sinh lớp giảng sư tại TP Sài gòn. Tư liệu cũ hình ảnh không được tốt nhưng nội dung rất hay.

Boiduong1: Thiền học : http://youtu.be/41DlOQxbZ9k.
Boiduong2: Thiền là công phu để định tâm : http://youtu.be/Mdzoi07fcvM.
Boiduong3: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm : http://youtu.be/Q5fPi2i8qGA.
Boiduong4: Lìa ý thức rồi sẽ tu ra sao? : http://youtu.be/FWRtd1dEDIY.
Boiduong5: Làm sao nhân tâm được tử? : http://youtu.be/ot5RS3L65XU.


Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1532

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 2901

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 2570

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4218

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 5359

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 1970

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1437

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 1917

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1506

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 3464

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1537