10:57 ICT Thứ sáu, 22/10/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Bồi Dưỡng Giảng Sư (VN) 1999

Thầy Duy Lực giảng về Thiền cho Chúng sinh lớp giảng sư tại TP Sài gòn. Tư liệu cũ hình ảnh không được tốt nhưng nội dung rất hay.

Boiduong1: Thiền học : http://youtu.be/41DlOQxbZ9k.
Boiduong2: Thiền là công phu để định tâm : http://youtu.be/Mdzoi07fcvM.
Boiduong3: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm : http://youtu.be/Q5fPi2i8qGA.
Boiduong4: Lìa ý thức rồi sẽ tu ra sao? : http://youtu.be/FWRtd1dEDIY.
Boiduong5: Làm sao nhân tâm được tử? : http://youtu.be/ot5RS3L65XU.


Các videos khác


Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5669

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2393

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2438

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 7334

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4738

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2819

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4993

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4417

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2864

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2180

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2400