14:09 EST Thứ sáu, 26/02/2021

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Bồi Dưỡng Giảng Sư (VN) 1999

Thầy Duy Lực giảng về Thiền cho Chúng sinh lớp giảng sư tại TP Sài gòn. Tư liệu cũ hình ảnh không được tốt nhưng nội dung rất hay.

Boiduong1: Thiền học : http://youtu.be/41DlOQxbZ9k.
Boiduong2: Thiền là công phu để định tâm : http://youtu.be/Mdzoi07fcvM.
Boiduong3: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm : http://youtu.be/Q5fPi2i8qGA.
Boiduong4: Lìa ý thức rồi sẽ tu ra sao? : http://youtu.be/FWRtd1dEDIY.
Boiduong5: Làm sao nhân tâm được tử? : http://youtu.be/ot5RS3L65XU.


Các videos khác


Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 2233

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2650

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2196

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 2226

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4745

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4350

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1981

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 4112

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6980

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 5365

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2221