02:11 ICT Thứ bảy, 03/06/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Bồi Dưỡng Giảng Sư (VN) 1999

Thầy Duy Lực giảng về Thiền cho Chúng sinh lớp giảng sư tại TP Sài gòn. Tư liệu cũ hình ảnh không được tốt nhưng nội dung rất hay.

Boiduong1: Thiền học : http://youtu.be/41DlOQxbZ9k.
Boiduong2: Thiền là công phu để định tâm : http://youtu.be/Mdzoi07fcvM.
Boiduong3: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm : http://youtu.be/Q5fPi2i8qGA.
Boiduong4: Lìa ý thức rồi sẽ tu ra sao? : http://youtu.be/FWRtd1dEDIY.
Boiduong5: Làm sao nhân tâm được tử? : http://youtu.be/ot5RS3L65XU.


Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2967

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5822

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5539

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3102

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3005

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3277

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8220

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3118

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 2936

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3738

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6428

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5101