22:42 EST Chủ nhật, 26/01/2020

Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp nhau một lần già, Một lần gió thổi một lần lạnh.        Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với ban biên tập (bbt) rằng : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm.  ...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Bồi Dưỡng Giảng Sư (VN) 1999

Thầy Duy Lực giảng về Thiền cho Chúng sinh lớp giảng sư tại TP Sài gòn. Tư liệu cũ hình ảnh không được tốt nhưng nội dung rất hay.

Boiduong1: Thiền học : http://youtu.be/41DlOQxbZ9k.
Boiduong2: Thiền là công phu để định tâm : http://youtu.be/Mdzoi07fcvM.
Boiduong3: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm : http://youtu.be/Q5fPi2i8qGA.
Boiduong4: Lìa ý thức rồi sẽ tu ra sao? : http://youtu.be/FWRtd1dEDIY.
Boiduong5: Làm sao nhân tâm được tử? : http://youtu.be/ot5RS3L65XU.


Các videos khác


Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4979

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1917

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1957

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4369

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3571

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1696

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1926

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2395

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 4018

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1938

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2380