21:51 EDT Chủ nhật, 24/03/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Bồi Dưỡng Giảng Sư (VN) 1999

Thầy Duy Lực giảng về Thiền cho Chúng sinh lớp giảng sư tại TP Sài gòn. Tư liệu cũ hình ảnh không được tốt nhưng nội dung rất hay.

Boiduong1: Thiền học : http://youtu.be/41DlOQxbZ9k.
Boiduong2: Thiền là công phu để định tâm : http://youtu.be/Mdzoi07fcvM.
Boiduong3: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm : http://youtu.be/Q5fPi2i8qGA.
Boiduong4: Lìa ý thức rồi sẽ tu ra sao? : http://youtu.be/FWRtd1dEDIY.
Boiduong5: Làm sao nhân tâm được tử? : http://youtu.be/ot5RS3L65XU.


Các videos khác


Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2237

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3597

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1778

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6068

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2196

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1485

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1776

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3151

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4020

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1744

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1727