11:56 ICT Thứ bảy, 15/06/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (1667 - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong VN" của Nguyễn Hiền Đức.          ...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Bồi Dưỡng Giảng Sư (VN) 1999

Thầy Duy Lực giảng về Thiền cho Chúng sinh lớp giảng sư tại TP Sài gòn. Tư liệu cũ hình ảnh không được tốt nhưng nội dung rất hay.

Boiduong1: Thiền học : http://youtu.be/41DlOQxbZ9k.
Boiduong2: Thiền là công phu để định tâm : http://youtu.be/Mdzoi07fcvM.
Boiduong3: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm : http://youtu.be/Q5fPi2i8qGA.
Boiduong4: Lìa ý thức rồi sẽ tu ra sao? : http://youtu.be/FWRtd1dEDIY.
Boiduong5: Làm sao nhân tâm được tử? : http://youtu.be/ot5RS3L65XU.


Các videos khác


Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8718

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3242

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3994

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6685

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5861

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3130

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5385

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6093

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3164

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3320

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3475