20:53 EDT Chủ nhật, 25/08/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (? - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo VN" của Nguyễn Hiền Đức.              ...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Bồi Dưỡng Giảng Sư (VN) 1999

Thầy Duy Lực giảng về Thiền cho Chúng sinh lớp giảng sư tại TP Sài gòn. Tư liệu cũ hình ảnh không được tốt nhưng nội dung rất hay.

Boiduong1: Thiền học : http://youtu.be/41DlOQxbZ9k.
Boiduong2: Thiền là công phu để định tâm : http://youtu.be/Mdzoi07fcvM.
Boiduong3: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm : http://youtu.be/Q5fPi2i8qGA.
Boiduong4: Lìa ý thức rồi sẽ tu ra sao? : http://youtu.be/FWRtd1dEDIY.
Boiduong5: Làm sao nhân tâm được tử? : http://youtu.be/ot5RS3L65XU.


Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1819

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2309

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1833

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 4218

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3844

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 1853

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1860

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3384

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2300

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6283

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1590