09:09 EDT Thứ tư, 19/06/2019

Giới Thiệu

Tổ Sư Thiền Media

Bạn đọc thân mến, trang viết này giới thiệu những trang mạng có tài liệu hướng dẫn tham thiền :-...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Giảng Tại Long Hoa Cổ Tự (VN) 1996

- Thuyết giảng ngày 10/7/1996

Longhoa8: Thiền của các thừa: http://youtu.be/Sr7C-Q_BmAU,
Longhoa9: Phật tánh không lay động: http://youtu.be/pJQq9PoVnBg,
Longhoa10: Lạc thiền thì làm sao? http://youtu.be/ZwNLg5qG60w,
Longhoa11: Tông chỉ Tổ sư thiền: http://youtu.be/h-DTNXF4Lrk,
Longhoa12: Tông chỉ Tịnh độ: http://youtu.be/OA9WRAw0is8.
 
- Thuyết giảng ngày 31/7/1996:
Longhoa1: Phiền não là sở biết: http://youtu.be/YkxGd8eHMag,
Longhoa2: Liễu liễu thường tri: http://youtu.be/kvRX8k6U1Oc,
Longhoa3: Như lai thiền từ đâu? http://youtu.be/GF3CoH4nNT0,
Longhoa4: Tánh nghe cùng khắp: http://youtu.be/SuKwQTTC29Q,
Longhoa5: Đường lối Tổ sư thiền: http://youtu.be/oadYL3BgMao,
Longhoa6: Biết rõ tham sân si: http://youtu.be/ou3srmKpcXc,
Longhoa7: Luyện khí công: http://youtu.be/J090wrquNs8.
 
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1775

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 6193

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 3733

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 2281

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 2259

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 1537

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 1785

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 1822

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 3289

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 3278

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 4811