14:42 EST Thứ sáu, 26/02/2021

Giới Thiệu

Tổ Sư Thiền Media

Bạn đọc thân mến, trang viết này giới thiệu những trang mạng có tài liệu hướng dẫn tham thiền :-...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Linh Sơn (CA) 1991

Linhson1: Do Phật thân truyền: http://youtu.be/D_Ap58NaEj0,
Linhson2: Thiền bị biến thái: http://youtu.be/U54FUgYyzR0,
Linhson3: Sức dụng do tham thiền: http://youtu.be/jp-s6TLJfHk,
Linhson4: Nhìn bông cúc không vướng: http://youtu.be/TFlFdb3xCG0,
Linhson5: Ngộ đạo của Phật: http://youtu.be/lObVHYpLY3U,
Linhson6: Làm sao phát nghi tình? http://youtu.be/nLhjApYIwSQ,
Linhson7: Vô vi nên sai biệt: http://youtu.be/1F9MdYUO63s.
 
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 2699

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 2125

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2010

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 1926

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 1858

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3055

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 3823

Hành hương...
Lượt xem: 3252