01:05 ICT Thứ bảy, 03/06/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (1667 - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong VN" của Nguyễn Hiền Đức.          ...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Audio Giải Đáp » Giải đáp thắc mắc tst - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 10 - mp3

Thứ năm - 28/03/2013 15:13 Xem: 2384

451/ Có phải trước khi tu Tối-thượng-thừa cần phải tu Tiểu-thừa khg ?

452/ Tu hành của 5 loại chủng tánh của chúng sanh như thế nào ?

453/ Chúng con là phàm phu, làm sao phá ngã chấp nhanh chóng được ?

454/ Thiền-tịnh song tu là như thế nào ? có hợp với Chánh-pháp khg ?

455/ Phật Adida bao nhiêu tuổi, bất định chủng tánh tu có được kiến Tánh khg ?

456/ Ra khỏi “mở mắt chiêm bao” có trả quả báo khg ?

457/ Dùng cái biết để tu có thể kiến Tánh khg ?

458/ Hỏi như thế nào để khg thành “niệm”, nhìn như thế nào để khg thành “trụ” ?

459/ “Thường ứng chư căn dụng, chẳng khởi phân biệt tưởng” là sao ?

460/ Thế gian lấy cái vui đối trị phiền não, phiền não chẳng hết được, vậy phải trị bằng cách gì ?

461/ Khai giá trì phạm của Bồ-tát giới ?

462/ Thiền-sư Tử Dung ấn chứng cho Thiền-sư Liễu Quán là ấn chứng cái gì ?

463/ Xin Sp khai thị cho con cách tham thoại đầu ?

464/ Xin Sp khai thị Quy-củ Tòng-lâm cho chúng con biết ?

465/ Trình : Niệm Phật đến chỗ quên nhiều nên khg dám niệm tiếp, xin KT ?

466/ Phật dạy phát Bồ-đề-tâm là phát cái gì ?

467/ Trình : từ khi uống nhầm rượu thuốc thì lòng tin tự tâm bị mất ?

468/ Tăng trình kệ, Sp dạy phải tham thêm ba mươi năm.

469/ Trình con tham bị hôn trầm, Sp dạy không nên « tập » tham trong lúc làm việc.

470/ Trình kiến giải khi đọc kinh Kim-cang, Sp khai thị chúng sanh tùy theo nghiệp mà hình thành bộ não.

471/ Khai thị đường lối TST.

472/ Trình "tự tánh khắp trời khắp đất..." SP khai thị tự tánh vô sanh.

473/ Ông lão 90 tuổi trình kiến giải.

474/ Nghi những lời của Phật trong Kinh, Người kiến Tánh thì Phật-tánh làm chủ bộ não ?

475/ Trình : Tánh tướng bất nhị, lấy tánh bỏ tướng, Sp khai thị chẳng nên phân biệt lấy bỏ.

476/ Tòng lâm VN ở đâu có ? (phần đầu), (phần cuối).

477/ Trình : Khi ngồi biết vọng tưởng nổi nhiều... SP dạy giữ cái khg hiểu khg biết.

478/ Muốn sửa đổi nhân quả phải làm sao ?

479/ Hỏi « vô vi là Phật », người hành suốt đời thì công đức như thế nào ?

480/ Theo báo chí nói Phật-giáo là một trong ba Tôn-giáo chính, có phải khg ?

481/ Thắc mắc về các pháp môn trong kinh và pháp TST con phải theo pháp nào ?

482/ Nói con người có số phận, vậy có đúng với giáo lý phật khg ?

483/ Xin Sp giảng lại khoa học và tâm linh cho con hiểu ?

484/ Thế nào là tin tự tâm, hỏi và nhìn là như thế nào ?

485/ Khi kiến Tánh thì cái sức của tâm như thế nào ?

486/ Trình : TST nếu công phu đúng thì rất nhanh.

487/ Trình : Nhìn chỗ một niệm chưa sanh khởi qua 6 tuần thấy được máu đang chảy trong thân mình, xin KT ?

488/ Làm sao phân biệt được Định & Hôn-trầm ?

489/ Nhìn kéo không dài được phải làm sao ?

490/ Đang tham thiền chưa được ngộ, « trình » phải trình cái gì ?

491/ Ngoài TST còn có Pháp-môn nào tu được kiến Tánh khg ?

492/ Có phải 28 vị Tổ-sư Ấn-độ trong lịch sử Thiền-tông do tu TST được kiến Tánh khg ?

493/ Chúng con nghi tình kéo khg dài do khg quyết tử ?

494/ Trong lúc đi hương có cảm giác muốn té, vậy phải làm sao ?

495/ Hỏi về nhân quả, giết người ác để cứu nhiều người sao vẫn chịu nhân quả ? (phần đầu), (phần cuối).

496/ Có định nghiệp khg ?

497/ Trình : Ngồi thiền nổi kiến giải... tại gia công phu khg được nhiều phải làm sao ?

498/ Giữ được nghi tình thì phát sanh phước huệ phải khg ?

499/ Diễn tả nghi tình thì khg cho, vậy làm sao trình ?

500/ Tham được ba tháng thì bị nhức đầu và ngủ gục, vậy phải làm sao ?

Tác giả bài viết: Liễu Phàm

Nguồn tin: Út Ẩn

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn