23:01 ICT Thứ ba, 28/05/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Audio Giải Đáp » Giải đáp thắc mắc tst - mp3

Giảng Kinh Lăng Nghiêm (Phần 2)

Thứ năm - 10/04/2014 01:57 Xem: 2073
01 - Văn, Tư, Tu nhập Tam Ma Địa.
02 - 14 thứ công đức vô úy & 4 thứ diệu đức.
03 - Từ cửa phương tiện nào thành tựu?
04 - Xúc có sở xúc, sao được viên thông?
05 - Ý căn lộn vọng tưởng chẳng trong lặng.
06 - Quán tánh phong, sao được viên thông?
07 - 62 kiến chấp - ăn nhung.
08 - Thường nghe khi chưa nghe (P1) (P2)
09 - Có 4 cách ăn (P1) (P2)
10 - Nạo sạch chánh tánh.
11 - Xoay ngược hiện nghiệp.
12 - Kiến tánh nghịch lý thường.
13 - Có phải tu cao không phân biệt nam nữ?
14 - Công án có cái hiểu, có cái không hiểu.
15 - Tu hành đi lối tẻ.
16 - Sao nói thập tập nhân?
17 - Thiền sư làm tướng thì cái oán ra sao?
18 - Cách làm việc khác vì ngộ không đồng.
19 - Tâm trộm cắp.
20 - Cúng sao là phá hoại nhân quả.
21 - Thấy nói và nghe pháp là chưa tin tâm.
22 - Thập Tín (P1) (P2).
23 - Thập Trụ.
24 - Diệu Giác (P1) (P2) (P3).
25 - Tập khí nội phần và ngoại phần.
26 - Bác ái là yêu ghét của tình.
27 - Lục giao báo (P1) (P2)
28 - Thần thức và Bản tâm.
29 - Phá hủy luật nghi, phạm giới Bồ Tát.
30 - Khất thực - 6 cõi trời Dục Giới.
31 - Sắc giới.
32 - Ngã và không ngã, cái nào có trước?
33 - Vô sắc giới.
34 - Con người do con khỉ tiến hóa.
35 - Chúa Tể tạo thiên lập địa.
36 - A tu la.
37 - Ma ngũ ấm.
38 - Nghiệp mình chưa tạo làm sao biết?
39 - Các nước theo đạo Phật thì nghèo.
40 - Ma sắc ấm (P1) (P2)
41 - Ma thọ ấm.
42 - Giảng nghĩa 2 câu.
43 - Ma tưởng ấm (P1) (P2)
44 - Ma hành ấm (P1) (P2)
45 - Tịnh dễ nhập hơn động.
46 - Lời nói không có nghĩa thật.
47 - Ngồi dễ đi - Tào Động - 6 thần thông.
48 - Ma thức ấm (P1) (P2)
49 - Căn nào thanh lọc, căn đó có thần thông.
50 - Lục căn hỗ dụng vào Càn Huệ.
51 - Phản xạ là dụng tự tánh.
52 - Giữ Giới thì khỏi cần trì Chú.
53 - Nhân quả của bố thí cúng dường.
54 - Người chết, móng tay, râu tóc cứ dài.
55 - Có đúng chánh tông Lâm Tế không?
56 - Thức ấm thì tu rất khó.
57 - Cội gốc của ngũ ấm.
58 - Chúng sanh tụng trì Kinh này./.

>>> Phần 1


Tác giả bài viết: Liễu Phàm

Nguồn tin: tst

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Lang nghiem 2

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn