18:13 ICT Thứ năm, 21/11/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Audio Giải Đáp » audio khai thi tst

Giảng Kinh, Khai Thị Bằng Tiếng Hoa

Giảng Kinh, Khai Thị Bằng Tiếng Hoa

08:24 | 27/03/2015

Pháp âm của Thầy Duy Lực

Giảng Kinh Lăng Nghiêm (Phần 2)

Giảng Kinh Lăng Nghiêm (Phần 2)

01:57 | 10/04/2014

Phần cuối

Giảng Kinh Lăng Nghiêm (Phần 1)

Giảng Kinh Lăng Nghiêm (Phần 1)

01:54 | 10/04/2014

Phần đầu

Hòa Thượng Thích Duy Lực

Giảng Giải Kinh Luật Luận

11:58 | 08/04/2014

Kết tập các buổi giảng giải về Kinh Luật Luận của thầy Duy Lực trong những năm Ngài ra hoằng TST.

Giải đáp thắc mắc tst 14 - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 14 - mp3

15:39 | 28/03/2013

từ câu 651 đến câu 700.

Giải đáp thắc mắc tst 13 - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 13 - mp3

15:32 | 28/03/2013

Từ câu 601 đến câu 650.

Giải đáp thắc mắc tst 12 - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 12 - mp3

15:25 | 28/03/2013

Từ câu 551 đến câu 600.

Giải đáp thắc mắc tst 11 - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 11 - mp3

15:19 | 28/03/2013

Từ câu 501 đến câu 550.

Giải đáp thắc mắc tst 10 - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 10 - mp3

15:13 | 28/03/2013

Từ câu 451 đến câu 500.

Giải đáp thắc mắc tst 09 - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 09 - mp3

15:00 | 28/03/2013

Từ câu 401 đến câu 450.

Giải đáp thắc mắc tst 08 - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 08 - mp3

15:56 | 27/03/2013

Từ câu 351 đến câu 400.

Giải đáp thắc mắc tst 07 - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 07 - mp3

15:45 | 27/03/2013

từ câu 301 đến câu 350, (Các bạn bấm chuột phải lên câu hỏi sau đó chọn "Mở liên kết trong tab mới" để nghe hoặc tải về máy).

Giải đáp thắc mắc tst 06 - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 06 - mp3

15:24 | 27/03/2013

từ câu 251 đến câu 300.

Giải đáp thắc mắc tst 05 - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 05 - mp3

15:06 | 27/03/2013

Từ câu 201 đến câu 250.

Giải đáp thắc mắc tst 03 - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 03 - mp3

14:47 | 27/03/2013

Từ câu 101 đến 150.

Giải đáp thắc mắc tst 02 - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 02 - mp3

14:32 | 27/03/2013

Từ câu 51 đến câu 100.

Giải đáp thắc mắc tst 01 - mp3

Giải đáp thắc mắc tst 01 - mp3

14:25 | 27/03/2013

Thầy Duy Lực giải đáp tst cho hành giả trong các kỳ thiền thiền thất từ 1992 - 1999.