00:01 ICT Thứ tư, 29/05/2024

Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp mặt một lần già, Một lần gió thổi một lần lạnh!          Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với ban biên tập (Bbt) rằng : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm....

Danh mục chính

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Sách hướng dẫn tham thiền

Cội nguồn truyền thừa của Thiền tông

Cội nguồn truyền thừa của Thiền tông

21:00 | 24/09/2016

Lời người dịch

Thiền Thất Khai Thị Lục

Thiền Thất Khai Thị Lục

05:05 | 29/04/2014

Công án của Phật

Công án của Phật

02:10 | 08/04/2013

Trung Phong Pháp Ngữ - phần cuối

15:58 | 07/04/2013

trich từ bộ quảng lục

Trung Phong Pháp Ngữ - phần đầu

Trung Phong Pháp Ngữ - phần đầu

15:48 | 07/04/2013

Quyển TRUNG PHONG PHÁP NGỮ này được hình thành từ sự tuyển dịch một số bài Pháp-ngữ của Thiền-sư Trung Phong khai-thị đồ Chúng trong bộ Thiền-sư Tạp Lục, 3 quyển, in trong Tục Tạng Kinh, tập số 122. Nội dung sách tấn người học lập chí lâu bền, gan dạ liều chết hạ thủ công phu tham cứu thoại đầu cho đến khi khối nghi bùng vỡ, hoàn toàn liễu thoát sanh tử. Vì thế, Ngài cực lực bài xích cái thói quen tai hại của người học muốn dùng tri giải để hiểu Phật-pháp, thiền đạo, làm chướng cửa ngộ, nhất định không thể nào giải quyết được việc lớn sanh tử, mà trái lại còn thêm lớn ngã kiến, kết chặt gốc rễ luân hồi. Lời khai thị thống thiết đầy nhiệt tình của Ngài cảnh tỉnh rất là mãnh liệt khiến người học vừa phấn chí mình, vừa cảm tấm lòng từ bi chỉ dạy của Ngài mà dốc lòng tinh tấn hành Đạo...

Tham thiền cảnh ngữ

Tham thiền cảnh ngữ

03:16 | 04/04/2013

Cảnh nghĩa là tỉnh giác, hoặc gọi là kinh sợ. Ví như có kẻ trộm dòm ngó nhà cửa, chủ nhân ban đêm đốt đèn ngồi đàng hoàng giữa nhà, đằng hắng ra tiếng, kẻ trộm sợ hãi chẳng dám lẻn vào. Nếu vừa ngủ quên thì kẻ trộm thừa cơ lẻn vào cướp đoạt của cải, cho nên giữ thành trì nghiêm ngặt ban đêm vọng gác đánh mõ cầm canh, bổng có biến động thì cũng không sao, vì đã có phòng bị trước.

Cội nguồn truyền thừa của Thiền tông - phần cuối

18:21 | 01/04/2013

Chương III: Hỏi đạo

Cội nguồn truyền thừa của Thiền tông - phần IV

18:17 | 01/04/2013

Thiền bệnh (tiếp theo)

Cội nguồn truyền thừa của Thiền tông - phần I

18:05 | 01/04/2013

Gia phong của năm phái thiền

Cội nguồn truyền thừa của Thiền tông - Phần đầu

Cội nguồn truyền thừa của Thiền tông - Phần đầu

17:55 | 01/04/2013

Thế nào gọi là Thiền ?

Tham thiền phổ thuyết

Tham thiền phổ thuyết

07:05 | 01/04/2013

Trích dịch từ "Lai Quả Thiền Sư Ngữ Lục".

1 2 3  Trang sau