15:51 EDT Thứ ba, 21/10/2014

Giới Thiệu

Lời Bạt

Một lần gặp nhau một lần già, Một lần gió thổi một lần lạnh.        Khi lược qua trang này có bạn đặt câu hỏi với BBT : Xin cho biết thầy hoằng pháp Giáo-môn hay là Tổ Sư Thiền (TST) vậy ? Con nghĩ thầy hãy đề rõ ràng tin tức để tránh hiểu lầm.      Đáp...

Danh mục chính

Hình ảnh

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Sách Hướng Dẫn Tham Thiền » Tham thiền cảnh ngữ

Tham thiền cảnh ngữ

Thứ tư - 03/04/2013 16:16 Xem: 1030
Cảnh nghĩa là tỉnh giác, hoặc gọi là kinh sợ. Ví như có kẻ trộm dòm ngó nhà cửa, chủ nhân ban đêm đốt đèn ngồi đàng hoàng giữa nhà, đằng hắng ra tiếng, kẻ trộm sợ hãi chẳng dám lẻn vào. Nếu vừa ngủ quên thì kẻ trộm thừa cơ lẻn vào cướp đoạt của cải, cho nên giữ thành trì nghiêm ngặt ban đêm vọng gác đánh mõ cầm canh, bổng có biến động thì cũng không sao, vì đã có phòng bị trước.
Chương 1 (đang xem)
Chương 2
Chương 3
Chương 4
TỰA

Con người có cái họa lớn sanh tử là giấc mộng dài muôn kiếp chẳng tỉnh, huống là sáu căn làm môi giới cho giặc hằng ngày cướp của báu trong nhà. Nếu chẳng phải đấng Đại-giác dùng lời thống thiết cảnh tỉnh thì suốt đời say sưa trong giấc mộng biết đến ngày nào mới tỉnh ngộ. Chẳng những lúc ngủ làm chủ chẳng được, mà ngay cả ban ngày mở mắt nói mơ rất nhiều. Cho nên Đại-sư Bác Sơn nương sức bi nguyện đến làm Đại-y-vương dùng một vị Già-đà trị bệnh-nghiệp điên cuồng cho mọi người. Do đó, có khai-thị năm chương Cảnh-ngữ về thiền bệnh rất đơn giản thẳng tắt; các bệnh trong xương tủy của người tham-thiền đều được nói qua. Lời khai thị hạ thủ công phu trong sách này rất là khẩn yếu, thật là một quyển sách mới thiết yếu cho cửa thiền, cũng là thuốc tiên cứu thế.

Thiền cũng là giả danh không có thật thể, làm