22:49 EDT Thứ bảy, 25/03/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (1667 - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong VN" của Nguyễn Hiền Đức.          ...

Danh mục chính

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Kinh

Kinh Kim Cang

Kinh Kim Cang

03:59 | 23/04/2014

Kinh Viên Giác

Kinh Viên Giác

22:24 | 22/04/2014

Kinh Lăng Già

Kinh Lăng Già

21:40 | 22/04/2014

Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Lăng Nghiêm

21:26 | 22/04/2014

Kinh Pháp Bảo Đàn

Kinh Pháp Bảo Đàn

03:53 | 19/04/2014

Yếu Chỉ Kinh Hoa Nghiêm

Yếu Chỉ Kinh Hoa Nghiêm

02:21 | 07/04/2013

Bài nầy ghi lại từ lời giảng Kinh Hoa Nghiêm của thầy Duy Lực nhằm tăng cường lòng tin tự Tâm của hành-giả

Yếu Chỉ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - phần đầu

Yếu Chỉ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - phần đầu

02:13 | 07/04/2013

Bài nầy được chúng tôi ghi từ lời giảng của Thầy Duy Lực

Kinh Viên Giác - quyển 6

01:47 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 5

01:42 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 4

01:41 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 3

01:38 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 2

01:37 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 1

Kinh Viên Giác - quyển 1

01:35 | 07/04/2013

1 2 3 4  Trang sau