20:36 EDT Chủ nhật, 25/08/2019

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Danh mục chính

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Kinh

Kinh Kim Cang

Kinh Kim Cang

03:59 | 23/04/2014

Kinh Viên Giác

Kinh Viên Giác

22:24 | 22/04/2014

Kinh Lăng Già

Kinh Lăng Già

21:40 | 22/04/2014

Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Lăng Nghiêm

21:26 | 22/04/2014

Kinh Pháp Bảo Đàn

Kinh Pháp Bảo Đàn

03:53 | 19/04/2014

Yếu Chỉ Kinh Hoa Nghiêm

Yếu Chỉ Kinh Hoa Nghiêm

02:21 | 07/04/2013

Bài nầy ghi lại từ lời giảng Kinh Hoa Nghiêm của thầy Duy Lực nhằm tăng cường lòng tin tự Tâm của hành-giả

Yếu Chỉ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - phần đầu

Yếu Chỉ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - phần đầu

02:13 | 07/04/2013

Bài nầy được chúng tôi ghi từ lời giảng của Thầy Duy Lực

Kinh Viên Giác - quyển 6

01:47 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 5

01:42 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 4

01:41 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 3

01:38 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 2

01:37 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 1

Kinh Viên Giác - quyển 1

01:35 | 07/04/2013

1 2 3 4  Trang sau