01:43 ICT Thứ ba, 28/01/2020

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Danh mục chính

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Kinh

Kinh Kim Cang

Kinh Kim Cang

14:59 | 23/04/2014

Kinh Viên Giác

Kinh Viên Giác

09:24 | 23/04/2014

Kinh Lăng Già

Kinh Lăng Già

08:40 | 23/04/2014

Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Lăng Nghiêm

08:26 | 23/04/2014

Kinh Pháp Bảo Đàn

Kinh Pháp Bảo Đàn

14:53 | 19/04/2014

Yếu Chỉ Kinh Hoa Nghiêm

Yếu Chỉ Kinh Hoa Nghiêm

13:21 | 07/04/2013

Bài nầy ghi lại từ lời giảng Kinh Hoa Nghiêm của thầy Duy Lực nhằm tăng cường lòng tin tự Tâm của hành-giả

Yếu Chỉ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - phần đầu

Yếu Chỉ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - phần đầu

13:13 | 07/04/2013

Bài nầy được chúng tôi ghi từ lời giảng của Thầy Duy Lực

Kinh Viên Giác - quyển 6

12:47 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 5

12:42 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 4

12:41 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 3

12:38 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 2

12:37 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 1

Kinh Viên Giác - quyển 1

12:35 | 07/04/2013

1 2 3 4  Trang sau