00:06 ICT Thứ tư, 29/05/2024

Giới Thiệu

Phật Thích-ca

Thích-ca Mâu-ni là Phật thứ tư trong Hiền kiếp, họ Sát-lỵ, cha là vua Tịnh-phạn, mẹ hoàng hậu Ma-da. Dòng Sát-lỵ làm Vua từ khi châu Diêm-phù-đề bắt đầu. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành được Phật Nhiên Đăng thọ ký kế vị Phật Ca-diếp, thành Phật trong kiếp này. Phật xưa kia đắc đạo Bồ-tát, sanh...

Danh mục chính

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Kinh

Kinh Kim Cang

Kinh Kim Cang

14:59 | 23/04/2014

Kinh Viên Giác

Kinh Viên Giác

09:24 | 23/04/2014

Kinh Lăng Già

Kinh Lăng Già

08:40 | 23/04/2014

Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Lăng Nghiêm

08:26 | 23/04/2014

Kinh Pháp Bảo Đàn

Kinh Pháp Bảo Đàn

14:53 | 19/04/2014

Yếu Chỉ Kinh Hoa Nghiêm

Yếu Chỉ Kinh Hoa Nghiêm

13:21 | 07/04/2013

Bài nầy ghi lại từ lời giảng Kinh Hoa Nghiêm của thầy Duy Lực nhằm tăng cường lòng tin tự Tâm của hành-giả

Yếu Chỉ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - phần đầu

Yếu Chỉ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - phần đầu

13:13 | 07/04/2013

Bài nầy được chúng tôi ghi từ lời giảng của Thầy Duy Lực

Kinh Viên Giác - quyển 6

12:47 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 5

12:42 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 4

12:41 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 3

12:38 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 2

12:37 | 07/04/2013

Kinh Viên Giác - quyển 1

Kinh Viên Giác - quyển 1

12:35 | 07/04/2013

1 2 3 4  Trang sau