10:30 ICT Thứ bảy, 15/06/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Danh mục chính

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Bá trượng ngữ luc

Bá Trượng Ngữ Lục - phần IV

03:52 | 30/03/2013

Phần này trích trong THIỀN HỌC ĐẠI THÀNH

Bá Trượng Ngữ Lục - phần III

03:50 | 30/03/2013

Phần III

Bá Trượng Ngữ Lục - phần I

Bá Trượng Ngữ Lục - phần I

03:41 | 30/03/2013

Ngữ lục của thiền sư Hoài hải