18:52 ICT Thứ hai, 06/02/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Pháp Âm Khai Thị

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Theo Dấu Chân Xưa » Pháp thoại

Pháp môn an tâm

Pháp môn an tâm

05:41 | 28/03/2013

của Tổ Bồ-đề-đạt-ma

Hành giả TST

Tất cả tâm đều là "tâm trộm cắp"

10:50 | 24/03/2013

Trích trong Pháp-ngữ của Thiền-sư Minh Bổn

Thầy Thích Duy Lực

Quyết Nghi

01:30 | 24/03/2013

Thầy Duy Lực giải đáp thắc mắc về TST