Giảng Kinh Lăng Nghiêm (Phần 2)

Thứ năm - 27/06/2024 07:00
01 - Văn, Tư, Tu nhập Tam Ma Địa.
02 - 14 thứ công đức vô úy & 4 thứ diệu đức.
03 - Từ cửa phương tiện nào thành tựu?
Giảng Kinh Lăng Nghiêm (Phần 2)

01 - Văn, Tư, Tu nhập Tam Ma Địa.
02 - 14 thứ công đức vô úy & 4 thứ diệu đức.
03 - Từ cửa phương tiện nào thành tựu?
04 - Xúc có sở xúc, sao được viên thông?
05 - Ý căn lộn vọng tưởng chẳng trong lặng.
06 - Quán tánh phong, sao được viên thông?
07 - 62 kiến chấp - ăn nhung.
08 - Thường nghe khi chưa nghe (P1) (P2)
09 - Có 4 cách ăn (P1) (P2)
10 - Nạo sạch chánh tánh.
11 - Xoay ngược hiện nghiệp.
12 - Kiến tánh nghịch lý thường.
13 - Có phải tu cao không phân biệt nam nữ?
14 - Công án có cái hiểu, có cái không hiểu.
15 - Tu hành đi lối tẻ.
16 - Sao nói thập tập nhân?
17 - Thiền sư làm tướng thì cái oán ra sao?
18 - Cách làm việc khác vì ngộ không đồng.
19 - Tâm trộm cắp.
20 - Cúng sao là phá hoại nhân quả.
21 - Thấy nói và nghe pháp là chưa tin tâm.
22 - Thập Tín (P1) (P2).
23 - Thập Trụ.
24 - Diệu Giác (P1) (P2) (P3).
25 - Tập khí nội phần và ngoại phần.
26 - Bác ái là yêu ghét của tình.
27 - Lục giao báo (P1) (P2)
28 - Thần thức và Bản tâm.
29 - Phá hủy luật nghi, phạm giới Bồ Tát.
30 - Khất thực - 6 cõi trời Dục Giới.
31 - Sắc giới.
32 - Ngã và không ngã, cái nào có trước?
33 - Vô sắc giới.
34 - Con người do con khỉ tiến hóa.
35 - Chúa Tể tạo thiên lập địa.
36 - A tu la.
37 - Ma ngũ ấm.
38 - Nghiệp mình chưa tạo làm sao biết?
39 - Các nước theo đạo Phật thì nghèo.
40 - Ma sắc ấm (P1) (P2)
41 - Ma thọ ấm.
42 - Giảng nghĩa 2 câu.
43 - Ma tưởng ấm (P1) (P2)
44 - Ma hành ấm (P1) (P2)
45 - Tịnh dễ nhập hơn động.
46 - Lời nói không có nghĩa thật.
47 - Ngồi dễ đi - Tào Động - 6 thần thông.
48 - Ma thức ấm (P1) (P2)
49 - Căn nào thanh lọc, căn đó có thần thông.
50 - Lục căn hỗ dụng vào Càn Huệ.
51 - Phản xạ là dụng tự tánh.
52 - Giữ Giới thì khỏi cần trì Chú.
53 - Nhân quả của bố thí cúng dường.
54 - Người chết, móng tay, râu tóc cứ dài.
55 - Có đúng chánh tông Lâm Tế không?
56 - Thức ấm thì tu rất khó.
57 - Cội gốc của ngũ ấm.
58 - Chúng sanh tụng trì Kinh này./.

>>> Phần 1

Tác giả: Vuong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây