Niệm Phật chuyển sang tham thiền

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 22 lượt xem

Phước không liên quan đến trí

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 25 lượt xem

Tự mình sửa nghiệp

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 23 lượt xem

Oan gia nghiệp báo

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 30 lượt xem

Trực ngộ bản tâm

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 24 lượt xem

Ăn chay có thành Phật không

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 19 lượt xem

Có duyên ra hoằng Pháp

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 18 lượt xem

Tất cả đều thấy một lượt

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 18 lượt xem

Phân biệt không thật

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 17 lượt xem

Huệ Minh truyền cho ai ?

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 17 lượt xem

Đang dùng mà chẳng tự biết

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 18 lượt xem

Không có vô minh

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 15 lượt xem

Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 17 lượt xem

Chiếu cố thoại đầu

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 25 lượt xem

Dụng công như thế nào?

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 24 lượt xem

Tham thì có nghi tình

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 25 lượt xem

Phân biệt chánh tà:

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 29 lượt xem

Ăn thịt và phóng sanh

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 25 lượt xem

Không muốn tiếp xúc mọi người

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 27 lượt xem

Hỏi câu thoại và lần chuỗi

 • Bởi Vuong
 • 1 tuần trước
 • 24 lượt xem

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây