THÔNG BÁO
V/v: Nâng cấp hệ thống website ThamTosuThien.net

Website ThamToSuThien.net hiện đă có phiên bản mới nâng cấp vào ngày 13-03-2011. Do Phát Triển Thiết kế và cài đặt.

Phiên bản MỚI

Phiên bản CŨ

LỜI CẢM ƠN

Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đă dành th́ giờ vào trang web này. Hy vọng qua đây các bạn t́m được thứ ḿnh cần hay rơi vào t́nh trạng muốn hiểu mà hiểu không nổi hoặc hoàn toàn thất vọng (v́ chẳng hiểu ǵ cả) th́ chúng tôi đă thành công rồi vậy.
Chúng tôi sẵn ḷng lắng nghe và hợp tác với tất cả các bạn trong việc trao đổi tài liệu, thông tin cùng các trải nghiệm tâm linh... Chúng tôi mong nhận được ư kiến xây dựng để có cơ hội học tập và phục vụ các bạn nhiều hơn nữa. Nhân đây chúng tôi xin cảm ơn Thầy Duy Lực, người thầy y-chỉ của chúng tôi, người giúp chúng tôi nhận ra những lầm chấp về bản thân và về cuộc sống ...
Chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn đồng tham đă động viên giúp đỡ, đóng góp tịnh tài cho chúng tôi thiết kế và duy tŕ hoạt động của trang.
Cảm ơn Thầy Đồng Thường, người cung cấp thông tin, tài liệu về Tổ-sư Thiền.
Cảm ơn Sư Giác Lộc, Chú Đức và Phát Triển đă hổ trợ tài liệu về công nghệ thông tin.
Cảm ơn Anh Tiến, Anh Quốc, Chị Phước Thủy, ... những người đă tài trợ kinh phí.

TM BAN BIÊN TẬP
Thích Đạo Phát

Địa chỉ: Tổ 9 - Khu 2 - Ấp Phước Thành - Tân Ḥa - Tân Thành - BR-VT - Việt Nam
Điện thoại: +84934050287
Email: thichdaophat@yahoo.com
Web: http://thamtosuthien.net

 

Thiết kế bởi: Phát Triển Web: www.phattrien.net - www.P.net.vn Tel: 0903880905