Giải đáp thắc mắc tst 10 - mp3

Thứ năm - 27/06/2024 06:38
Từ câu 451 đến câu 500.
Giải đáp thắc mắc tst 10 - mp3

 

451/ Có phải trước khi tu Tối-thượng-thừa cần phải tu Tiểu-thừa khg ?

452/ Tu hành của 5 loại chủng tánh của chúng sanh như thế nào ?

453/ Chúng con là phàm phu, làm sao phá ngã chấp nhanh chóng được ?

454/ Thiền-tịnh song tu là như thế nào ? có hợp với Chánh-pháp khg ?

455/ Phật Adida bao nhiêu tuổi, bất định chủng tánh tu có được kiến Tánh khg ?

456/ Ra khỏi “mở mắt chiêm bao” có trả quả báo khg ?

457/ Dùng cái biết để tu có thể kiến Tánh khg ?

458/ Hỏi như thế nào để khg thành “niệm”, nhìn như thế nào để khg thành “trụ” ?

459/ “Thường ứng chư căn dụng, chẳng khởi phân biệt tưởng” là sao ?

460/ Thế gian lấy cái vui đối trị phiền não, phiền não chẳng hết được, vậy phải trị bằng cách gì ?

461/ Khai giá trì phạm của Bồ-tát giới ?

462/ Thiền-sư Tử Dung ấn chứng cho Thiền-sư Liễu Quán là ấn chứng cái gì ?

463/ Xin Sp khai thị cho con cách tham thoại đầu ?

464/ Xin Sp khai thị Quy-củ Tòng-lâm cho chúng con biết ?

465/ Trình : Niệm Phật đến chỗ quên nhiều nên khg dám niệm tiếp, xin KT ?

466/ Phật dạy phát Bồ-đề-tâm là phát cái gì ?

467/ Trình : từ khi uống nhầm rượu thuốc thì lòng tin tự tâm bị mất ?

468/ Tăng trình kệ, Sp dạy phải tham thêm ba mươi năm.

469/ Trình con tham bị hôn trầm, Sp dạy không nên « tập » tham trong lúc làm việc.

470/ Trình kiến giải khi đọc kinh Kim-cang, Sp khai thị chúng sanh tùy theo nghiệp mà hình thành bộ não.

471/ Khai thị đường lối TST.

472/ Trình "tự tánh khắp trời khắp đất..." SP khai thị tự tánh vô sanh.

473/ Ông lão 90 tuổi trình kiến giải.

474/ Nghi những lời của Phật trong Kinh, Người kiến Tánh thì Phật-tánh làm chủ bộ não ?

475/ Trình : Tánh tướng bất nhị, lấy tánh bỏ tướng, Sp khai thị chẳng nên phân biệt lấy bỏ.

476/ Tòng lâm VN ở đâu có ? (phần đầu), (phần cuối).

477/ Trình : Khi ngồi biết vọng tưởng nổi nhiều... SP dạy giữ cái khg hiểu khg biết.

478/ Muốn sửa đổi nhân quả phải làm sao ?

479/ Hỏi « vô vi là Phật », người hành suốt đời thì công đức như thế nào ?

480/ Theo báo chí nói Phật-giáo là một trong ba Tôn-giáo chính, có phải khg ?

481/ Thắc mắc về các pháp môn trong kinh và pháp TST con phải theo pháp nào ?

482/ Nói con người có số phận, vậy có đúng với giáo lý phật khg ?

483/ Xin Sp giảng lại khoa học và tâm linh cho con hiểu ?

484/ Thế nào là tin tự tâm, hỏi và nhìn là như thế nào ?

485/ Khi kiến Tánh thì cái sức của tâm như thế nào ?

486/ Trình : TST nếu công phu đúng thì rất nhanh.

487/ Trình : Nhìn chỗ một niệm chưa sanh khởi qua 6 tuần thấy được máu đang chảy trong thân mình, xin KT ?

488/ Làm sao phân biệt được Định & Hôn-trầm ?

489/ Nhìn kéo không dài được phải làm sao ?

490/ Đang tham thiền chưa được ngộ, « trình » phải trình cái gì ?

491/ Ngoài TST còn có Pháp-môn nào tu được kiến Tánh khg ?

492/ Có phải 28 vị Tổ-sư Ấn-độ trong lịch sử Thiền-tông do tu TST được kiến Tánh khg ?

493/ Chúng con nghi tình kéo khg dài do khg quyết tử ?

494/ Trong lúc đi hương có cảm giác muốn té, vậy phải làm sao ?

495/ Hỏi về nhân quả, giết người ác để cứu nhiều người sao vẫn chịu nhân quả ? (phần đầu), (phần cuối).

496/ Có định nghiệp khg ?

497/ Trình : Ngồi thiền nổi kiến giải... tại gia công phu khg được nhiều phải làm sao ?

498/ Giữ được nghi tình thì phát sanh phước huệ phải khg ?

499/ Diễn tả nghi tình thì khg cho, vậy làm sao trình ?

500/ Tham được ba tháng thì bị nhức đầu và ngủ gục, vậy phải làm sao ?

Tác giả: Vuong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây