Đại Huệ ngữ lục - phần III

Đại Huệ ngữ lục - phần III

 •   27/06/2024 12:28:00
 •   Đã xem: 51
Quang nói : Phật Tâm kể Công-án của Phổ Hoá rồi nói rằng : Ta thì chẳng phải vậy ! Nếu ta vừa nghe câu "Khi tất cả đều chẳng phải, như thế là thế nào ?" thì liền đánh ngay xương sống dẫu cho phân thân khắp nơi.
Đại Huệ ngữ lục - thư giải đáp phần II

Đại Huệ ngữ lục - thư giải đáp phần II

 •   27/06/2024 12:28:00
 •   Đã xem: 63
15. THƯ ĐÁP TÂNG THIÊN DU II, 16. THƯ ĐÁP III, 17. THƯ ĐÁP IV, 18. THƯ ĐÁP V, 19. THƯ ĐÁP VI, 20. THƯ ĐÁP LÂU KHU MẬT, 21. KHAI THỊ THÔNG HUỆ, 22. KHAI THỊ NGHIÊM TỬ KHAM, 23. KHAI THỊ CHÂN NHƯ, 24. THƯ ĐÁP TỪ ĐÔN TẾ.
Đại Huệ ngữ lục - phần I

Đại Huệ ngữ lục - phần I

 •   27/06/2024 12:28:00
 •   Đã xem: 59
Sư thăng tòa đốt hương rằng : "Nén hương này thấy được thì con mắt khô, ngửi được thì bộ óc nứt. Gặp quí thì giá bằng cõi Ta-bà, gặp tiện thì rẻ hơn đồng xu. Hôm nay trước mặt Trời người đốt hương trong lư, dùng để thù đáp Pháp-nhủ của Ân-sư (Viên Ngộ)". Nói xong an tọa.
Đại Huệ ngữ lục - Thư Giải Đáp phần I

Đại Huệ ngữ lục - Thư Giải Đáp phần I

 •   27/06/2024 12:28:00
 •   Đã xem: 55
1. THƯ ĐÁP LÝ HIẾN THẦN I, 2. THƯ ĐÁP II, 3. THƯ ĐÁP III, 4. THƯ ĐÁP IV, 5. THƯ ĐÁP V, 6. THƯ ĐÁP VI, 7. THƯ ĐÁP HUỲNH BÁ THÀNH, 8. THƯ ĐÁP LA MẠNH BÁCH, 9. THƯ ĐÁP TỪ ĐÔN LẬP, 10. THƯ ĐÁP ĐẶNG TỬ LẬP, 11. THƯ ĐÁP LỮ THUẤN NGUYÊN, 12. NGỤY CÔNG THỈNH THĂNG TÒA, 13. THƯ ĐÁP TĂNG THIÊN DU, 14. THƯ ĐÁP I.
Đại Huệ ngữ lục - thư giải đáp phần III

Đại Huệ ngữ lục - thư giải đáp phần III

 •   27/06/2024 12:28:00
 •   Đã xem: 47
25. KHAI THỊ TĂNG THÚC TRÌ, 26. THƯ ĐÁP HỨA THỌ NGUYÊN, 27. KHAI THỊ TRẦN MINH TRỌNG, 28. KHAI THỊ TRỊNH THÀNH TRUNG, 29. THƯ ĐÁP VƯƠNG ĐẠI THỤ, 30. THƯ ĐÁP LÝ TỰ BIỂU, 31. THƯ ĐÁP TRƯƠNG DƯƠNG THÚC, 32. THƯ ĐÁP LÝ BỈNH (TỰ HÁN LÃO), 33. ĐÁP I, 34. HỎI II, 35. ĐÁP II, 36. THƯ ĐÁP GIANG THIẾU MINH.
Đại Huệ ngữ lục - Thư giải đáp IV

Đại Huệ ngữ lục - Thư giải đáp IV

 •   27/06/2024 12:28:00
 •   Đã xem: 53
37. THƯ ĐÁP PHÚ QUÍ THÂN I, 38. THƯ ĐÁP II, 39. THƯ ĐÁP III, 40. THƯ ĐÁP TRẦN QUÝ NHẬM I, 41. THƯ ĐÁP TRẦN QUÍ NHẬM II, 42. THƯ ĐÁP TRIỆU ĐẠO PHU, 43. THƯ GỞI TRƯƠNG ÍCH CHI, 44. THƯ GỞI TRIỆU SƯ TRỌNG, 45. THƯ GỞI LÝ BÁ HÒA.
Lâm Tế Ngữ Lục - phần I

Lâm Tế Ngữ Lục - phần I

 •   27/06/2024 12:28:00
 •   Đã xem: 50
Một hôm, Hoàng Bá phổ-thỉnh (phổ là phổ biến, thỉnh là mời, nghĩa là mời tất cả Tăng-chúng cùng nhau đi làm công tác trong Chùa) Sư đi theo sau, Hoàng Bá quay lại thấy Sư đi tay không bèn hỏi  : Cây cuốc đâu ?
Lâm Tế Ngữ Lục - phần II

Lâm Tế Ngữ Lục - phần II

 •   27/06/2024 12:28:00
 •   Đã xem: 51
Lại nói: "Một cú ngữ phải đủ tam huyền môn, một huyền môn phải đủ tam yếu, có quyền có thực, có chiếu có dụng các người làm sao lãnh hội !".

Ngài Lâm Tế ứng cơ thường hay dùng hét, người ta gọi là vào cửa liền hét. Bởi trong một tiếng hét sẵn đủ tam huyền tam yếu và tác dụng chủ khách.
Lâm Tế Ngữ Lục - phần III

Lâm Tế Ngữ Lục - phần III

 •   27/06/2024 12:28:00
 •   Đã xem: 46
Các ngươi, nếu muốn đi ở tự do trong sanh tử, thì phải nhận thức người đang nghe Pháp đây, vốn là vô hình, vô tướng, vô căn, vô bản, không trụ xứ, mà hoạt bát rõ ràng, ứng dụng muôn thứ, chỗ dùng chỉ là không có chỗ (vô sở trụ).
Lâm Tế Ngữ Lục - phần IV

Lâm Tế Ngữ Lục - phần IV

 •   27/06/2024 12:28:00
 •   Đã xem: 49
Sư thượng Đường bảo : "Hôm nay, do sự bất đắc dĩ, Sơn-tăng thuận theo nhân tình mới lên tòa này. Nếu theo dưới cửa Tổ-tông hoằng dương Đại-sự thực là mở miệng chẳng được, chẳng có chỗ để đứng chân. Hôm nay, do quan Thường-thị cố thỉnh, Sơn-tăng không dám ẩn dấu cương Tông, chẳng biết có Tác-gia, Chiến-tướng nào cầm cờ xuất chiến chăng ? Nếu có thì trước mắt Đại-chúng để chứng cớ xem".
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây