06:05 ICT Thứ tư, 28/02/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Trang nhất » Thống kê

Trình duyệt Hits Truy cập gần đây
mozilla2 12741608 Thứ tư, 28 Tháng Hai 2024 06:05
Unknown 3439177 Thứ tư, 28 Tháng Hai 2024 06:05
chrome 423936 Thứ tư, 28 Tháng Hai 2024 05:59
Mobile 381934 Thứ tư, 28 Tháng Hai 2024 06:02
safari 245456 Thứ ba, 27 Tháng Hai 2024 14:05
firefox 66080 Thứ ba, 27 Tháng Hai 2024 22:12
explorer 16290 Thứ hai, 05 Tháng Hai 2024 19:16
curl 12914 Thứ năm, 25 Tháng Một 2024 18:47
opera 11429 Thứ hai, 25 Tháng M. hai 2023 05:24
mozilla 2622 Thứ năm, 22 Tháng Hai 2024 06:33
netscape2 1682 Thứ năm, 18 Tháng Một 2024 09:29
w3m 75 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 20:01
aol 62 Thứ bảy, 16 Tháng Chín 2023 02:42
konqueror 16 Thứ bảy, 10 Tháng Sáu 2023 02:33
epiphany 6 Thứ sáu, 19 Tháng Năm 2023 02:12
links 4 Thứ hai, 12 Tháng Sáu 2023 05:14
galeon 4 Chủ nhật, 27 Tháng Tám 2023 11:17
phoenix 3 Thứ ba, 03 Tháng Một 2023 02:42
k-meleon 3 Thứ bảy, 01 Tháng Mười 2022 06:34
avantbrowser 3 Thứ tư, 23 Tháng Bảy 2014 11:21
netscape 3 Chủ nhật, 23 Tháng Mười 2022 07:56
lunascape 2 Thứ bảy, 01 Tháng Mười 2022 06:35
webtv 2 Thứ hai, 06 Tháng Ba 2023 13:43
netpositive 1 Thứ hai, 09 Tháng Một 2023 01:10
maxthon 1 Thứ bảy, 01 Tháng Mười 2022 06:34
elinks 1 Thứ bảy, 01 Tháng Mười 2022 06:35
chimera 1 Thứ bảy, 12 Tháng M. một 2022 16:17
camino 1 Thứ sáu, 09 Tháng Sáu 2023 22:56