00:47 ICT Thứ tư, 29/05/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Minh Bổn

Minh Bổn Thiền-sư (1263-1323), phái Thiền Lâm Tế đời thứ 19, họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm lồng đèn đến nhà, sau đó bà hạ sanh. Ngay khi mới hiểu biết đôi chút, không cần dùng đến tả lót nữa và đã biết ngồi kiết-già. Vừa biết nói là đã ca ngay bài Tán Phật....

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Linh Quang Tịnh Xá (VN) 1993

Ngày 15 tháng 3 năm Quý Dậu, thượng tọa trụ trì Linh Quang tịnh-xá Thích Từ Giang thỉnh Thiền sư về đây khai thị cho tứ chúng :

1 Trực ngộ bản tâm: http://youtu.be/lgmV8BOmo0E
2 Ăn chay có thành Phật không: http://youtu.be/O89aLrsfiqM
3 Oan gia nghiệp báo: http://youtu.be/d2B2lU9AdQY
4 Niệm Phật chuyển sang tham thiền: http://youtu.be/-KX5CxW-SDE
5 Phước không liên quan đến trí: http://youtu.be/NGsg_oEqoMg
6 Tự mình sửa nghiệp: http://youtu.be/rNNdI3NySrE.
 
 

Các videos khác


Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6675

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6082

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4835

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3470

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3227

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3120

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8696

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5846

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5371

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3310

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3315

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3156