22:38 ICT Thứ tư, 29/11/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Phước Hưng (VN) 1993

Khai thị tại chùa Phước Hưng (Sa đéc)

1 Tất cả thiền đều từ nơi Phật tánh: http://youtu.be/n3NN-8hf108
2 Đang dùng mà chẳng tự biết: http://youtu.be/oS_bNz4kdP8
3 Không có vô minh: http://youtu.be/RFf-L93Mqrg
4 Tất cả đều thấy một lượt: http://youtu.be/fqfHfuDZk_Q
5 Phân biệt không thật: http://youtu.be/_RJa_-R0r_A
6 Huệ Minh truyền cho ai ? http://youtu.be/JNWGgF6Ouw4
7 Có duyên ra hoằng Pháp: http://youtu.be/t-jsAZLSNU8.====================================

Các videos khác


Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3197

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3046

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3855

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3113

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5230

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3208

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5938

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8469

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3012

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3363

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4711