23:42 ICT Thứ ba, 28/05/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Tam Bảo (VN) 1997

Khai thị tại chùa Tam Bảo (Nha mân Sa đéc) năm 1997:

1 Ưng vô sở trụ: http://youtu.be/WF85iCIrKAI
2 Biết lọt vào vọng tưởng: http://youtu.be/InD-TKpqvA0
3 Có đi sẽ đến: http://youtu.be/NSR292rnPBE
4 Hạnh và giới bồ tát: http://youtu.be/kSFddED0xcM
5 Cư sĩ tập hạnh xuất gia: http://youtu.be/-TsuXEDbU3A.=====================

Các videos khác


Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6675

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3119

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3976

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5846

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3310

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3156

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3469

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3227

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6082

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8696

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4835