23:20 ICT Thứ tư, 29/11/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất chùa Hưng Phước (VN) 1999

Hungphuoc1: Giới thiệu vũ trụ quan: http://youtu.be/NuSQHrfcg_s,
Hungphuoc2: Thân thể của tánh bát nhã: http://youtu.be/LjCV7EVvDAw,
Hungphuoc3: Chẳng thể thấy bản thể: http://youtu.be/gCcMgJk7tZE,
Hungphuoc4: Người chủ trương thì bị nhân quả: http://youtu.be/KcWJ8ykEm84,
Hungphuoc5: Tu bát quan trai: http://youtu.be/1r_GFhU6Mh0,
Hungphuoc6: Phật pháp là hiện bản tâm: http://youtu.be/WZVTSbHcyKY.
 
 
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8470

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4712

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3857

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3208

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3047

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5230

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3363

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5938

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3113

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3012

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6536