10:24 ICT Thứ bảy, 15/06/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền thất Từ Ân (VN) 1993

- Khai thất ngày 3 tháng 5:

Tuanvn1: Khai thị về thiền bệnh: http://youtu.be/4Y1o5UwSzNw,
Tuanvn2: Ba quan là gì? http://youtu.be/5VNyHELWwKM,
Tuanvn3: Hỏi câu thoại và lần chuỗi: http://youtu.be/qdYuNKwr7MQ,
Tuanvn4: Đánh người phạm quy củ: http://youtu.be/2dlHe4p_DJU,
Tuanvn5: Ăn thịt và phóng sanh: http://youtu.be/mTE7nGBDCY8,
Tuanvn6: Không muốn tiếp xúc mọi người: http://youtu.be/_5Kqga-NbMA.


- Khai thất ngày 24 tháng 10:
Tuanvn7: Phân biệt chánh tà: http://youtu.be/mLoP590uupU,
Tuanvn8: Chiếu cố thoại đầu: http://youtu.be/rb-36N0prSs,
Tuanvn9: Dụng công như thế nào? http://youtu.be/gNxhgyQHbww,
Tuanvn10: Tham thì có nghi tình: http://youtu.be/FDgN_VG_gMc.

Các videos khác


Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3130

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8717

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5860

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3163

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4849

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6685

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3325

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5384

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3320

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3475

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3994