23:06 ICT Thứ tư, 29/11/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Lâm tế

Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Huyền, quê quán ở Nam Hoa (TQ). Thuở bé, Sư đã có chí lớn xuất gia, sau khi xuống tóc và thọ Giới-cụ-túc, Sư liền ham mộ Thiền-tông. Trong Thiền-hội Hoàng Bá, Sư là người có hạnh nghiệp thuần nhứt. Một hôm ngài Mục Châu, một vị Thiền-sư đã kiến Tánh triệt để là Thủ-tọa...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Thiền viện Minh Đức (VN)

Minhduc1: Tự tánh tự hiện: http://youtu.be/Wt-jWU3TMbM,
Minhduc2: Thoại đầu là gì? http://youtu.be/NqgqNU_EHhU,
Minhduc3: Truyền lầm câu thoại đầu: http://youtu.be/D88JqM1YlQA.

 
 
 

Các videos khác


Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3208

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3363

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4711

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3012

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3857

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5938

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3113

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3197

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5687

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3047

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5230