22:58 ICT Thứ ba, 28/05/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Bá Trượng

Thiền sư Hoài Hải, họ Vương, người Trường Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng Phật hỏi mẹ : Đây là ai ? Mẹ nói : Là Phật. Sư nói : Hình dạng Phật với người chẳng khác, con sau nầy cũng sẽ làm Phật.  Sư xuất gia từ thuở thiếu thời, tam học đều thông, ham thích...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Chùa Liên Hoa và chùa Thiên Phước (VN) 1993

- Chùa Liên Hoa
Lienhoa1: Nghiệp chướng phiền não: http://youtu.be/82XaPiN_B8o,
Lienhoa2: Tụng và thiền quán: http://youtu.be/oWjRQnaZVLo.
 
 
 

- Chùa Thiên Phước
Thienphuoc1: Sanh tử tức niết bàn:  http://youtu.be/NnHQrfmMK_Q,
Thienphuoc2: Đạt Ma quảy một chiếc giày ? http://youtu.be/Q0r5GmDz8g8,
Thienphuoc3: Hướng dẫn phá ngã chấp: http://youtu.be/j98wNjKQuE8,
Thienphuoc4: Tọa thiền bị ngoại cảnh: http://youtu.be/VVSEmIl24is.
 
 
 
 

Các videos khác


Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3156

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8696

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6675

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4835

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3976

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3315

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3119

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6081

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3227

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5370

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5846