00:52 ICT Thứ tư, 29/05/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Danh mục chính

Trang nhất » Video Khai Thị

Bồi Dưỡng Giảng Sư (VN) 1999

Thầy Duy Lực giảng về Thiền cho Chúng sinh lớp giảng sư tại TP Sài gòn. Tư liệu cũ hình ảnh không được tốt nhưng nội dung rất hay.

Boiduong1: Thiền học : http://youtu.be/41DlOQxbZ9k.
Boiduong2: Thiền là công phu để định tâm : http://youtu.be/Mdzoi07fcvM.
Boiduong3: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm : http://youtu.be/Q5fPi2i8qGA.
Boiduong4: Lìa ý thức rồi sẽ tu ra sao? : http://youtu.be/FWRtd1dEDIY.
Boiduong5: Làm sao nhân tâm được tử? : http://youtu.be/ot5RS3L65XU.


Các videos khác


Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3310

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3156

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6675

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3470

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3120

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5846

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3227

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5371

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3978

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6082

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3315