00:13 ICT Thứ tư, 29/05/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
HUE NANG
TS NGUYET KHE

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 13511009 Thứ tư, 29 Tháng Năm 2024 00:13
macosx 1330746 Thứ ba, 28 Tháng Năm 2024 23:25
linux3 282153 Thứ ba, 28 Tháng Năm 2024 23:33
linux2 174202 Thứ ba, 28 Tháng Năm 2024 22:28
windowsnt 142228 Thứ ba, 28 Tháng Năm 2024 21:17
windows7 52999 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2024 13:27
windowsxp2 35970 Chủ nhật, 26 Tháng Năm 2024 08:17
windowsnt2 13116 Chủ nhật, 26 Tháng Năm 2024 08:03
windowsvista 4631 Chủ nhật, 28 Tháng Tư 2024 10:21
windows98 2830 Thứ sáu, 15 Tháng Chín 2023 01:39
windows 2619 Thứ hai, 20 Tháng Năm 2024 10:44
windows2003 1100 Thứ hai, 25 Tháng Ba 2024 15:26
windows2k 151 Thứ hai, 05 Tháng Hai 2024 19:16
mac 99 Thứ tư, 05 Tháng Bảy 2023 01:57
openbsd 73 Thứ năm, 14 Tháng Chín 2023 18:07
os22 61 Thứ sáu, 01 Tháng Chín 2023 07:42
macppc 27 Chủ nhật, 06 Tháng Tám 2023 10:07
windows95 21 Thứ hai, 04 Tháng Chín 2023 21:55
windowsce 18 Chủ nhật, 03 Tháng Chín 2023 05:47
windowsme 17 Chủ nhật, 03 Tháng Chín 2023 20:59
windowsxp 16 Chủ nhật, 04 Tháng Sáu 2023 12:05
netbsd2 15 Thứ hai, 06 Tháng Ba 2023 05:40
freebsd 15 Thứ hai, 03 Tháng Bảy 2023 15:33
netbsd 3 Thứ hai, 06 Tháng Hai 2023 11:39
os2 3 Thứ hai, 12 Tháng Sáu 2023 05:14
windowsme2 2 Thứ hai, 06 Tháng Hai 2023 13:12
openbsd2 1 Thứ năm, 15 Tháng M. hai 2022 07:26