22:31 ICT Thứ tư, 29/11/2023

Giới Thiệu

Phật Thích-ca

Thích-ca Mâu-ni là Phật thứ tư trong Hiền kiếp, họ Sát-lỵ, cha là vua Tịnh-phạn, mẹ hoàng hậu Ma-da. Dòng Sát-lỵ làm Vua từ khi châu Diêm-phù-đề bắt đầu. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành được Phật Nhiên Đăng thọ ký kế vị Phật Ca-diếp, thành Phật trong kiếp này. Phật xưa kia đắc đạo Bồ-tát, sanh...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 13205075 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 22:31
linux3 260729 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 21:28
linux2 163937 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 22:11
windowsnt 137839 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 21:33
macosx 137566 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 22:24
windows7 52277 Thứ hai, 27 Tháng M. một 2023 22:39
windowsxp2 35937 Thứ tư, 22 Tháng M. một 2023 23:58
windowsnt2 12775 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 17:11
windowsvista 4517 Thứ bảy, 25 Tháng M. một 2023 16:44
windows98 2830 Thứ sáu, 15 Tháng Chín 2023 01:39
windows 2612 Thứ năm, 23 Tháng M. một 2023 08:01
windows2003 1097 Thứ tư, 06 Tháng Chín 2023 03:07
windows2k 150 Thứ sáu, 06 Tháng Mười 2023 09:19
mac 99 Thứ tư, 05 Tháng Bảy 2023 01:57
openbsd 73 Thứ năm, 14 Tháng Chín 2023 18:07
os22 61 Thứ sáu, 01 Tháng Chín 2023 07:42
macppc 27 Chủ nhật, 06 Tháng Tám 2023 10:07
windows95 21 Thứ hai, 04 Tháng Chín 2023 21:55
windowsce 18 Chủ nhật, 03 Tháng Chín 2023 05:47
windowsme 17 Chủ nhật, 03 Tháng Chín 2023 20:59
windowsxp 16 Chủ nhật, 04 Tháng Sáu 2023 12:05
netbsd2 15 Thứ hai, 06 Tháng Ba 2023 05:40
freebsd 15 Thứ hai, 03 Tháng Bảy 2023 15:33
netbsd 3 Thứ hai, 06 Tháng Hai 2023 11:39
os2 3 Thứ hai, 12 Tháng Sáu 2023 05:14
windowsme2 2 Thứ hai, 06 Tháng Hai 2023 13:12
openbsd2 1 Thứ năm, 15 Tháng M. hai 2022 07:26