21:57 ICT Thứ tư, 29/11/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Trang nhất » Thống kê

Quốc gia Hits Truy cập gần đây
Cyprus CY 7850244 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 18:47
United States US 4254952 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 21:48
Germany DE 1425805 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 19:50
Reserved ZZ 1181115 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 21:57
Viet Nam VN 705871 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 21:28
France FR 562040 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 21:57
Canada CA 322050 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 00:05
Singapore SG 200911 Chủ nhật, 24 Tháng Chín 2023 08:35
Finland FI 158344 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 16:25
Ukraine UA 65802 Thứ bảy, 17 Tháng Sáu 2023 22:53
Russian Federation RU 47807 Thứ sáu, 19 Tháng Năm 2023 00:09
Mauritius MU 35749 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 17:36
Norway NO 35656 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2023 10:27
Australia AU 17999 Thứ hai, 27 Tháng M. một 2023 12:44
United Kingdom GB 11534 Chủ nhật, 22 Tháng Mười 2023 21:53
Netherlands NL 11297 Thứ sáu, 22 Tháng Chín 2023 07:25
Afghanistan AF 8836 Thứ ba, 14 Tháng Mười 2014 03:21
China CN 8785 Thứ sáu, 19 Tháng Ba 2021 13:31
Sweden SE 6104 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 11:21
Poland PL 5628 Thứ bảy, 11 Tháng Hai 2023 10:52
Romania RO 4763 Chủ nhật, 17 Tháng Chín 2023 20:49
Hong Kong HK 4467 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2023 21:57
Czech Republic CZ 3297 Thứ ba, 17 Tháng Mười 2023 22:15
Turkey TR 1847 Thứ bảy, 05 Tháng Ba 2022 07:49
Belgium BE 1847 Thứ ba, 21 Tháng Hai 2023 09:06
Switzerland CH 1277 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 17:24
Republic Of Korea KR 987 Chủ nhật, 14 Tháng Ba 2021 12:00
Iceland IS 755 Chủ nhật, 18 Tháng Sáu 2023 00:05
Ireland IE 739 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 11:21
Brazil BR 728 Thứ hai, 25 Tháng Chín 2023 09:24
Japan JP 641 Thứ tư, 30 Tháng Tám 2023 03:53
Taiwan TW 610 Thứ hai, 27 Tháng M. một 2023 22:39
Hungary HU 579 Thứ tư, 12 Tháng Hai 2020 21:53
Republic Of Moldova MD 569 Thứ hai, 06 Tháng M. một 2023 17:52
Italy IT 360 Chủ nhật, 09 Tháng Bảy 2023 18:34
Seychelles SC 302 Thứ bảy, 01 Tháng Bảy 2023 04:37
Israel IL 298 Chủ nhật, 03 Tháng Một 2021 09:07
South Africa ZA 252 Thứ hai, 25 Tháng Chín 2023 13:48
Lithuania LT 251 Thứ năm, 23 Tháng Ba 2023 19:26
Bulgaria BG 212 Thứ hai, 22 Tháng Mười 2018 04:03
Austria AT 190 Thứ hai, 18 Tháng Chín 2023 01:18
Thailand TH 175 Thứ ba, 26 Tháng Chín 2023 11:47
India IN 139 Thứ năm, 18 Tháng Ba 2021 14:55
Indonesia ID 115 Chủ nhật, 23 Tháng Bảy 2023 12:03
Paraguay PY 99 Thứ tư, 31 Tháng Năm 2023 08:47
Mexico MX 90 Thứ sáu, 07 Tháng Bảy 2023 13:13
Venezuela VE 71 Chủ nhật, 11 Tháng M. hai 2022 01:31
Philippines PH 65 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 01:34
Malaysia MY 62 Thứ tư, 31 Tháng Năm 2023 13:33
Belarus BY 52 Thứ ba, 18 Tháng Tám 2020 22:48


1, 2, 3  Trang sau