22:22 ICT Thứ tư, 29/11/2023

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (1667 - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong VN" của Nguyễn Hiền Đức.          ...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Trang nhất » Thống kê

Trình duyệt Hits Truy cập gần đây
mozilla2 12662168 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 22:19
Unknown 3351648 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 22:22
chrome 396731 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 22:13
Mobile 369957 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 21:59
firefox 65017 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 21:33
safari 52583 Thứ tư, 29 Tháng M. một 2023 22:03
explorer 16281 Thứ hai, 27 Tháng M. một 2023 16:25
curl 12913 Thứ ba, 03 Tháng Mười 2023 02:28
opera 11421 Thứ sáu, 03 Tháng M. một 2023 17:12
mozilla 2599 Thứ ba, 14 Tháng M. một 2023 08:46
netscape2 1680 Thứ ba, 10 Tháng Mười 2023 07:47
w3m 75 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 20:01
aol 62 Thứ bảy, 16 Tháng Chín 2023 02:42
konqueror 16 Thứ bảy, 10 Tháng Sáu 2023 02:33
epiphany 6 Thứ sáu, 19 Tháng Năm 2023 02:12
links 4 Thứ hai, 12 Tháng Sáu 2023 05:14
galeon 4 Chủ nhật, 27 Tháng Tám 2023 11:17
phoenix 3 Thứ ba, 03 Tháng Một 2023 02:42
k-meleon 3 Thứ bảy, 01 Tháng Mười 2022 06:34
avantbrowser 3 Thứ tư, 23 Tháng Bảy 2014 11:21
netscape 3 Chủ nhật, 23 Tháng Mười 2022 07:56
lunascape 2 Thứ bảy, 01 Tháng Mười 2022 06:35
webtv 2 Thứ hai, 06 Tháng Ba 2023 13:43
netpositive 1 Thứ hai, 09 Tháng Một 2023 01:10
maxthon 1 Thứ bảy, 01 Tháng Mười 2022 06:34
elinks 1 Thứ bảy, 01 Tháng Mười 2022 06:35
chimera 1 Thứ bảy, 12 Tháng M. một 2022 16:17
camino 1 Thứ sáu, 09 Tháng Sáu 2023 22:56