10:23 ICT Thứ bảy, 15/06/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Bác sơn

Hòa-thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền-sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than : “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư ?” Sư bèn bỏ đi...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4615

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2985

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3265

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2772

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2919

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2902

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 5141

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4849

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3320

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5384

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3130

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8717

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3475

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3163

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6685

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3994

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5860

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3241

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6093

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3325

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 4138

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3713