05:22 ICT Thứ tư, 28/02/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4483

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2898

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3200

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2707

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2850

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2829

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 5041

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4765

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3245

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5292

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3056

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8580

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3410

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3094

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6601

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3912

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5760

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3161

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5999

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3251

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 4055

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3594