21:20 ICT Thứ tư, 29/11/2023

Giới Thiệu

Phật Thích-ca

Thích-ca Mâu-ni là Phật thứ tư trong Hiền kiếp, họ Sát-lỵ, cha là vua Tịnh-phạn, mẹ hoàng hậu Ma-da. Dòng Sát-lỵ làm Vua từ khi châu Diêm-phù-đề bắt đầu. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành được Phật Nhiên Đăng thọ ký kế vị Phật Ca-diếp, thành Phật trong kiếp này. Phật xưa kia đắc đạo Bồ-tát, sanh...

Liên Kết Trang

TS DUC SON
TS NGUYET KHE
HUE NANG

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4404

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2845

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3136

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2655

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2802

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2768

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 4975

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4711

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3197

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5229

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3011

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8469

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3362

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3046

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6535

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3855

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5685

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3112

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 5937

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3206

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 3996

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3547