22:49 ICT Thứ ba, 28/05/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Liễu Quán

Nhằm tăng cường lòng tin Pháp-môn, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn Thiền-sư Liễu Quán (1667 - 1743), đời Pháp thứ 35 tông Lâm Tế, một người Việt Nam tham thiền đạt ngộ. Tư liệu này được trích trong sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong VN" của Nguyễn Hiền Đức.          ...

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Danh mục chínhHành hương...
Lượt xem: 4595

Giảng tại Community...
Lượt xem: 2974

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3257

Thiền thất Rainbow...
Lượt xem: 2762

Chùa Linh Sơn (CA)...
Lượt xem: 2910

Giảng kinh Lăng...
Lượt xem: 2892

Pháp tự ngộ của...
Lượt xem: 5129

Bồi Dưỡng Giảng Sư...
Lượt xem: 4835

Thiền thất chùa Hưng...
Lượt xem: 3310

Thiền thất chùa Tam...
Lượt xem: 5370

Giảng Tại Long Hoa...
Lượt xem: 3118

Thiền viện Minh Đức...
Lượt xem: 8696

Chùa Liên Hoa và...
Lượt xem: 3468

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3156

Đại Tòng Lâm Tự và...
Lượt xem: 6675

Linh Quang Tịnh Xá...
Lượt xem: 3976

Chùa Phước Hưng (VN)...
Lượt xem: 5846

Thiền thất Từ Ân...
Lượt xem: 3227

Ni viện Thiện Hòa...
Lượt xem: 6081

Thiền Thất Từ Ân...
Lượt xem: 3315

Từ nghi đến Ngộ, San...
Lượt xem: 4126

Phật pháp và khoa...
Lượt xem: 3697