15:03 EST Thứ sáu, 02/12/2022

Giới Thiệu

Tổ Sư Thiền

        Lúc sanh tiền có người hỏi thầy Duy Lực rằng : - Thưa thầy, tôi theo thầy nhiều năm nhưng vẫn chưa lãnh hội được Tổ sư thiền là cái gì ? Ngài đáp : Nếu mà là cái gì thì chẳng phải Tổ sư thiền  ! - ??? Thật là khó phải không các bạn ! bởi Thiền là vô ngôn...

Danh mục chính

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Triệu luận

Triệu Luận - phần VI

17:58 | 29/03/2013

Niết-bàn vô danh (phần cuối)

Triệu Luận - phần V

17:54 | 29/03/2013

Niết-bàn vô danh (phần đầu)

Triệu Luận - phần IV

17:45 | 29/03/2013

thư hỏi đáp với Lưu Di Dân

Triệu Luận - phần III

17:43 | 29/03/2013

Bát-nhã vô tri

Triệu Luận - phần II

17:39 | 29/03/2013

Bất chân không

Triệu Luận - phần I

Triệu Luận - phần I

17:33 | 29/03/2013

Tông bản nghĩa - Vật bất thiên