22:02 ICT Thứ hai, 26/09/2022

Giới Thiệu

Thiền sư Diên Thọ

Thiền-sư Diên Thọ ở Vĩnh Minh, họ Vương, người Hàng Châu. Thuở nhỏ đã biết kính Phật-thừa, lớn lên một ngày chỉ ăn một bữa. Tụng kinh Pháp Hoa hai tháng đã thuộc lòng, cảm thông được bầy dê quỳ nghe. Đến tuổi hai mươi tám, làm quan chức Chấn Tướng xứ Huê Đình, gặp ghe lưới đều mua hết cá rồi thả...

Danh mục chính

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
HUE NANG
TS DUC SON

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Tín tâm minh

Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải - phần VI

15:26 | 07/04/2013

từ câu 61 đến câu 73

Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải - phần V

15:23 | 07/04/2013

từ câu 49 đến câu 60

Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải - phần IV

15:20 | 07/04/2013

từ câu 37 đến câu 48

Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải - phần III

15:17 | 07/04/2013

từ câu 25 đến câu 36

Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải - phần II

15:15 | 07/04/2013

từ câu 13 đến câu 24

Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải - phần I

15:13 | 07/04/2013

từ câu 1 tới câu 12